4. SınıfTest Cevapları

4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık Ve Demokrasi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MİLLİ EGEMENLİK İLKOKULU 4/B SINIFI İNSAN HAKLARI YURTAŞLIK VE DEMOKRASİ DERSİ II. DÖNEM I. YAZILI SINAV SORULARIDIR

ADI : SOYADI : NO: PUAN:

S.1 Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D” yanlış olanların başına “Y” yazınız.(10 puan)

………Toplumda adaletin sağlanması huzursuzluk getirir.
………Adaletin sağlandığı toplumlarda haksızlıklar azalır.
………Başkalarının farklı özelliklerine saygı duymalıyız.
………Anlaşmazlıklar yaşadığımızda yalnızca kendi hakkımızı gözetmeliyiz
………Diğer insanlarla yaşadığımız sorunları uzlaşarak çözmeliyiz.
………Toplumsal yaşamda düzeni sağlamak için kurallar gereklidir.
………Kurallara uyulmadığında çeşitli cezalarla karşılaşabiliriz.
………Büyüklerimizi veya hasta birisini ziyaret etmek yazılı kurallara örnektir.
………Haksızlığa uğradığımızda gerekli yerlere başvurarak hakkımızı aramalıyız.
………Sorunlarımızı uzlaşı ile çözmezsek yeni sorunlar ortaya çıkabilir.

S.2 Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcük veya sözcük grubu ile tamamlayınız.(10 puan)
-ayıplama -yazılı olmayan kurallar -haksızlık -saygılı -farklılık -anayasa -güven –adaletin -saygı -değişim

Kurallar bir toplumda zaman içinde……………………………………..gösterebilirler
Yazılı olmayan kurallara uymadığımız zaman ………………………kınama gibi yaptırımlarla karşılaşabiliriz.
Görgü ve ahlak kuralları ……………………………………………….dır
Temel haklarımız ………………………………………. ile güvence altına alınmıştır.
Uzlaşı sürecinde insanlar birbirlerine karşı anlayışlı ve ……………………………………………… olmalıdırlar.
Eşitlik ……………………………………………en önemli ölçütlerinden birisidir
Birbirimizin farklı özelliklerine ………………………………………………………………göstermeliyiz.
Adalet ve eşitliğin sağlandığı toplumlarda ……………………………………………………duygusu artar.
Hiç kimseye sahip olduğu özelliklerden dolayı……………………………………………..yapmamalıyız.
Düşünce biçimimiz, inançlarımız birbirimizden……………………………………………………gösterir.

1.Aşağıdakilerden hangisi anlaşmazlıkların çözülmesine olumlu katkı sağlar?
A) Sorunu görmezden gelmek B) Karşımızdakini dinlememek
C) Empati kurmak D) Taraflı davranmak

2.Aşağıdakilerden hangisi birlikte yaşam kültürüne sahip bireylerin davranışlarından biri değildir?
A) Uzlaşıya açık olur. B) Empati yaparlar. C) Ortak kararlara uyarlar. D) İnatçıdırlar.

3.“Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılmasına denir. Yukarıda tanımı yapılan kavram hangisidir?
A) Uzlaşı B) İletişim C) Empati D) Anlaşmazlık

4. Uzlaşı sağlanan bir ortamda aşağıdaki durumlardan hangisi gözlenmez?
A) Güvensizlik B) Dayanışma C) Anlayış D) Huzur

5.Aşağıdakilerden hangisi uzlaşı sürecine katkı sağlayan unsurlardan değildir?
A) Saygılı olmak B) Açık fikirli olmak C) İş birliğine açık olmak D) Sabit fikirli olmak

6.Bir konuyla ilgili anlaşmazlık çıktığında uzlaşı sürecinin ilk aşaması hangisidir?
A) Birlikte çözüm önerileri geliştirmek B) Problemin ne olduğunu belirlemek
C) Karşımızdaki kişiyi dinleyip, anlamak D) İki taraf için en uygun çözümü uygulamak

7.Aşağıdakilerden hangisi adil bir toplumda insanlarda oluşan duygulardan biridir?
A) Huzursuzluk B) Güven C) Korku D) Öfke
8. Aşağıdakilerden hangisi adil davranan bir insanın özelliği değildir?
A) İnsanlar arasında ayrımcılık yapmak. B) İnsanların haklarına saygı göstermek.
C) Haksızlığa uğradığında hakkını aramak D) İnsanlar arasındaki farklılıklara saygı duymak.

9.Ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların giderilerek sorunun çözülmesi durumuna ne denir?
A) Uzlaşı B) Güven C) Anlayış D)Dayanışma

10.Aşağıdakilerden hangisinde uzlaşıya gerek yoktur?
A) Teneffüste hangi oyunu oynayacağımıza karar verirken
B) Hangi elbiseyi giyeceğimize karar verirken
C) Ailemizle nereye pikniğe gideceğimize karar verirken
D) Kardeşimizle hangi kanalı izleyeceğimize karar verirken

11.Adil bir toplumda insanlarda aşağıdaki duygulardan hangisi oluşur?
A) Huzursuzluk B) Güven C) Korku D) Öfke

12.Aşağıdakilerden hangisi adil bir insanın özelliği değildir?
A) İnsanlar arasında ayrımcılık yapar. B) İnsanların haklarına saygı gösterir.
C) Haksızlığa uğradığında hakkını arar. D) İnsanların farklılıklarına saygı duyar.

13.Hak ve özgürlüklerimiz ihlal edildiğinde hangi duyguyu yaşarız?
A) Güven B) Mutluluk C) Değersizlik D) Sevinç

14. Aşağıdaki tutumlardan hangisi uzlaşı sürecini desteklemez?
A) Herkesin düşüncelerini özgürce söylemesi B) Herkesin fikrine saygı duyulması
C) Olaylara yalnızca kendi açısından bakılması D) Tarafların birbirine hoşgörülü olması

15.Aşağıdakilerden hangisinde uzlaşıya gerek yoktur?
A) Teneffüste hangi oyunu oynayacağımıza karar verirken B) Hangi elbiseyi giyeceğimize karar verirken
C) Ailemizle tatilde nereye gideceğimize karar verirken D) Kardeşimizle ne izleyeceğimize karar verirken

16.Aşağıdakilerden hangisi kurallara uyulmayan bir durumu ifade etmektedir?
A) Yusuf’ un yedi yaşında okula başlaması B) Ahmet Bey’in kırmızı ışıkta arabasını durdurması
C) Mahir’in söz alarak konuşması D) Sude’nin arabaya para vermeden binmesi

17.Aşağıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri kurallara uyulmadığında ortaya çıkabilecek durumu belirtmektedir?
I. Toplumsal uyum artar. II. Herkes haklarını özgürce kullanır.
III. Hak ve özgürlüklerimiz zarar görür. IV. Toplumda huzursuzluk ortaya çıkar.
A) Yalnız I B) Yalnız III C) III ve IV D) I ve II

18.Evimizde, ailemizde, komşumuzla ve oyun arkadaşlarımızla belirlediğimiz kurallar vardır. Aşağıdakilerden hangisi sözü edilen kurallardandır?
A) Yazılı kurallar B) Kanunlar C) Yönetmelikler D) Yazılı olmayan kurallar

19.Aşağıdakilerden hangisi yazılı kurallara örnektir?
A) Büyüklerimize karşı saygılı olmak B) Vergi vermek
C) Konuşan birinin sözünü kesmek D) Yüksek sesle konuşmak

20.Aşağıdakilerden hangisi bir yurttaşın sorumluluklarından biri değildir?
A) Vatanını sevmek B) Kanunlara uymak C) Kurallara uymak D) Çevreye zarar vermek

 

 

4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık Ve Demokrasi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları dosya olarak indir.

4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık Ve Demokrasi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları 

 

 

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort