4. Sınıf

4. sınıf Doku Yayıncılık Türkçe çalışma kitabı cevapları, sayfa 152-153-154-155

1. SORU

Yukarıdaki metne göre “Engüri” adı ne zamandan itibaren kullanılmaya başlanmıştır?

Selçuklu Türklerinin Anadolu’yu fethetmesinden sonra kullanılmaya başlanmıştır.

2. SORU

Ankara’ya “Engüri” adı niçin verilmiştir? Ankara, Hititler döneminde hangi adla anılmaktadır?

Anadolu’nun en güzel üzümleri bu şehirde yetişmektedir. Bu nedenle bu şehre üzüm şehri anlamına gelen Engüri adı verilmiştir. Hititler döneminde Ankuva adıyla anılmaktadır.

3. SORU

Yazarın Ankara’nın son büyük ve gerçek efsanesi olarak nitelediği nedir?

Yazarın Ankara’nın son büyük ve gerçek efsanesi olarak Atatürk’ü nitelemiştir.

4. SORU

Yazar, Ankara’yla ilgili olarak gelecek kuşakların hangi efsaneyi anlatacağını düşünmektedir? Neden?

Gelecek kuşaklar, yoktan nasıl bir şehir, yokluktan nasıl bir Türkiye yaratıldığı efsanesini anlatacaklardır.

 

5. SORU

Metinde geçen aşağıdaki kelimelerin eş anlamlarını karşılarındaki kutucuklara yazınız.

şehir ⇒ kent

sultan ⇒ padişah

devir ⇒ dönem

kuşak ⇒ nesil

güçlü ⇒ kuvvetli

6. SORU

Metinde geçen “dile gelmek” deyiminin anlamını yazınız, bir cümlede kullanınız.

anlamı: Daha önce konuşmaz ike konuşmaua başlamak.

cümlem: Duvar dile gelmiş sanki “beni yıkmayın” diye bağırıyordu.

7. SORU

Yukarıdaki metnin özetini çıkarıp noktalı yerlere yazınız.

Ankara’nın adı, Selçuklu Türklerinin Anadolu’yu fethinden sonra Engüri olarak geçer. Üzümleriyle meşhur olduğu için üzüm şehri manasında Engüri adı verilmiştir. Hititler zamanında buraya Ankuva denildiği de söylenir.

Ankara’nın esas efsanesi Atatürk’tür. Ankara bize Atatürk’ün halka beraber yoktan nasıl bir şehir, yokluktan nasıl bir Türkiye meydana getirdiğini hatırlatacak, bu efsaneyi gelecek nesiller de anlatacaktır.

 

8. SORU

Tabloda verilen kelimelerden uygun olanını kullanarak cümleleri tamamlayınız.

açmak
saymak
gülmek
gezmek
yaşamak

Çocuk önden koşup kapıyı açtı.

Ormanlarımızda pek çok bitki ve hayvan yaşar.

Karagöz’ün sözlerine gösteriyi izleyenler çok güldü.

Kendisine uzatılan parayı cebine koymadan önce saydı.

Babam neredeyse Türkiye’nin her yerini gezmiş.

9. SORU

Aşağıdaki kelimelerden hangileri iş, oluş veya hareket bildirmektedir? Bu kelimelerin altlarındaki kutucuğu “X” ile işaretleyiniz.

İş, oluş veya haraket bildiren kelimeler:

– çalışmak
– düşünmek
– bitmek
– beklemek
– istemek
– çizmek
– sıralamak

10. SORU

Aşağıdaki cümlelerden hangilerinde abartılı ifadeler kullanılmıştır? Bu cümleleri bulup karşılarına “abartılı” yazınız.

Bütün gün evde tek başıma sıkıntıdan patladım. ABARTILI
Zafer naraları yeri göğü titretti. ABARTILI
Sınavdan sınıfın en iyi notunu aldı.
Dostlarıyla buluşup yemek yediler.
Parmak kadar çocuk ama kimseye muhtaç olmuyor. ABARTILI

 

11. SORU

Aşağıdaki deyimleri cümlelerde kullanınız. Cümlelerinizi noktalı yerlere yazınız.

etekleri zil çalmak – kulağına küpe olmak – diline dolamak – karnı zil çalmak – gözü doymamak – elinden gelmek – ağzının tadı bozulmak – ayağı geri gitmek

— Sınavdan yüz aldığını öğrenince etekleri zil çalmaya başladı.

— Babamın iş hayatıyla ilgili söyledikleri kulağımıza küpe olmalı.

— Komşular kardeşimi dillerine dolamışlar “O kız okumaz.” diyorlarmış.

— Az önce karnım zil çalıyordu, yemekleri görünce birden iştahım kaçtı.

— Bir türlü gözü doymuyor, ağaçtaki bütün meyveleri toplamaya çalışıyordu.

— Onun sadece musluk tamir ettiğine bakma; elinden her iş gelir aslında.

— Bu tartışma iyiye gitmiyor, ağzımızın tadı bozulmadan kalkalım biz.

— Her ne kadar ayağım geri gitse de evine gidip özür dilemem gerekiyor.

12. SORU

Aşağıdakilerden hangisinde tırnak işareti (“ ”) kullanılmalıdır?

A) Çocuk annesine yorulduğunu söyledi.

B) Sınıf arkadaşım Seni çok özledim dedi. ( Sınıf arkadaşım “Seni çok özledim.” dedi.

C) Öğretmen Türkçe ödevimi beğendi.

D) Babam satrancı iyi oynadığımı söylüyor.

13. SORU

“Yüzünü iki eliyle sımsıkı kapattı.” cümlesindeki hangi iki kelimenin eş seslisi vardır?

A) yüzünü-iki B) eliyle-sımsıkı C) yüzünü-eliyle D) iki-sımsıkı

 

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort