8. Sınıf

2018 – 8. Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı 74,75,76,77,78,79,80 Sayfa Cevapları

2017-2018 8. Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 Sayfa 1. Ünite Değerlendirme Soruları ve Cevapları

1. Ünite Değerlendirme Soruları

1. Aşağıda verilen sayıların çarpanlarını bulunuz.

a) 30 –> 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30
b) 42 –> 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42
c) 80 –> 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40, 80
ç) 156 –> 1, 2, 3, 4, 6, 12, 13, 26, 39, 52, 78, 156

2. Aşağıda verilen sayıları asal çarpanlarına ayırınız.

a) 240 –> 2.2.2.2.3.5
b) 288 –> 2.2.7.11
c) 500 –> 2.2.5.5.5
ç) 850 –> 2.5.5.17
3. Aşağıda asal çarpanları verilen A, B, C ve D sayılarını bulunuz.
Çözüm –>
A = 2.3.3.5 = 90
B = 3.3.5.7 = 315
C = 2.3.5.7.7 = 1470
D = 2.2.3.3.5 = 180
4. 336 sayısının kaç tane asal çarpanı vardır?
Çözüm –>
336 | 2
168 | 2
84   | 2
42   | 2
21   | 3
7     | 7
1
336 sayısının asal çarpanları; 2, 3 ve 7 rakamlarıdır. 3 adet asal çarpanı vardır.
5. Aşağıdaki sayıların EBOB’larını bulunuz.
a) (20, 25)
b) (60, 45)
c) (36, 104)
Çözüm –>
a)
20 45 | 2
10 45 | 2
5 45   | 3
5 15   | 3
5 5     | 5
1 1
Ebob(20, 25) = 5
b)
60 45 | 2
30 45 | 2
15 45 | 3
5 15   | 3
5 5     | 5
1 1
Ebob(60, 45) = 3. 5 =15
c)
36 104 |2
18 52   |2
9 26     |2
9 13     |3
3 13     |3
1 13     |13
1 1
Ebob(36, 104) = 2.2 = 4
6. Aşağıdaki sayıların EKOK’larını bulunuz.
a) (7, 11)
b) (48, 96)
c) (25, 55)
Çözüm –>
a)
7 11 |7
1 11 |11
1 1
Ekok (7, 11) = 7. 11 = 77
b)
48 96 | 2
24 48 | 2
12 24 | 2
6 12   | 2
3 6     | 2
3 3     | 3
1 1
Ekok(48, 96) = 2.2.2.2.2.3 = 96
c)
25 55 | 5
5 11   | 5 
1 11   | 11
1 1
Ekok(25, 55) = 5.5.11 = 275
7. Bir bakkal 20 kg mercimek ve 16 kg pirinci birbirine karıştırmadan hiç artmayacak şekilde aynı büyüklükteki torbalara koymak istiyor. Bakkalın en az kaç torbaya ihtiyacı vardır?
A) 6
B) 8
C) 9
D) 12
Çözüm –>
Ortak kg da olacak torbayı bulmak için iki türün Ebob’unu alırız.
20 16 | 2
10 8   | 2
5 4     | 2
5 2     | 2
5 1     | 5
1 1
Ekok(20, 16) = 2.2 = 4 kg lık torbalar kullanılır. Bu sebeple mercimek için 5, pirinç için ise 4 torba gerekecektir. Toplam 9 torba kullanılır.
Cevap C seçeneğidir.
8. 15 ve 12 sayılarına bölündüğünde her defasında 5 kalanını veren en küçük sayının 10 ile bölümünden kalan kaçtır?
Çözüm –>
15 12 |2
15 6   |2
15 3   |3
5 1     |5
1 1
Ekok(15, 12) = 2.2.3.5 = 60
60, bu sayıların bölünebildiği en küçük ortak kat olarak görülmektedir. 5 eklediğimizde ise ikisi için de 5 kalan verecektir. Bu açıdan sayımız 65 olacaktır.
65’in 10 ile bölümünden kalan 5 olacaktır.
9. Aşağıda verilen sayı çiftlerinden hangileri aralarında asaldır?
a) (5, 7)
b) (28, 36)
c) (10, 27)
ç) (32, 81)
Çözüm –>
a) 5 sayısı 1 ve 5 ile bölünür, 7 ise 1 ve 7 ile bölünecektir. Bu sayılar aralarında asaldır.
b) 28 sayısı 1, 2, 4, 7, 14 ile, 36 ise 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 sayıları ile bölünür. Aralarında asal değillerdir.
c) 10 sayısı 1, 2 ve 5 sayıları ile, 27 ise 1, 3, 9 sayıları ile bölünmektedir. Sayılar aralarında asaldır.
ç) 32 sayısı 1, 2, 4, 8 ve 16 sayıları ile, 81 ise 1, 3, 9 ve 27 sayıları ile bölünmektedir. Sayılar aralarında asaldır.
10. Yandaki tabloyu her satırdaki sayılar aralarında asal olacak şekilde tamamlayınız
Çözüm –>
1. Sayı; 2. Sayı
8 ; 15
17 ; 42
20 ; 83
100 ; 67
11. Okan ve Gürkan aynı spor salonuna gidiyorlar. Okan 2 günde bir, Gürkan 3 günde bir salona gidiyor. Her iki arkadaş ilk olarak 5 Temmuz’da salona birlikte gittiklerine göre 5 Ağustos’a kadar birlikte kaç defa salona giderler?
Çözüm –>
5 Temmuz ve 5 Ağustos arasında 31 gün bulunmaktadır. Okan;
5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,2 Ağ, 4
Gürkan;
5,8,11,14,17,20,23,26,29,1 Ağ,4
Tarihlerinde toplam 6 kez beraber spor yapmışlardır.
12. Bir tepside kurabiyeler tabaklara ikişer ve beşer konulduğunda, her seferinde bir kurabiye artıyor. Tepside en az kaç kurabiye vardır?
A) 11
B) 31
C) 42
D) 51
Çözüm –>
Soruda asıl belirtilmek istenen kurabiye sayısının en az olacak şekilde 2 ve 5 e bölündüğünde 1 kalanını verdiğidir.
Bu açıdan şıklardan gidecek olursak;
11 sayısı 2 ve 5 e bölündüğünde 1 kalanını vermektedir.
Cevap A seçeneğidir.
13. 41 ile 60 arasında olan ve 21 ile aralarında asal olan en küçük ve en büyük sayının toplamı kaçtır?
A) 85
B) 99
C) 102
D) 108
Çözüm –>
21 sayısı 1,3,7 sayıları ile bölünmektedir.
– 41’den büyük 21 ile aralarında asal olacak en küçük sayı 43
– 6’dan küçük 21 ile aralarında asal olacak en büyük sayı 59
43 + 59 = 102
Cevap C seçeneğidir.
15. I ve II. sütunda verilen aynı sonuca sahip olan üslü ifadeleri eşleştiriniz.
5⁰.(-2³) –> -5⁰.2³
(-5)⁻².2² –> 5⁻².2²
(-5)³.(-2)² –> 5³.-2²
(-5)⁻².(-2)³ –> (5⁻¹)².-2³
16. x negatif bir sayı ise aşağıdakilerden hangisi pozitiftir?
A) x⁻¹
B) x³
C) (-x)⁻²
D) x⁻⁵
Çözüm –>
Negatif bir sayı çift kuvvet etkisi altında pozitif bir sayıya dönüşecektir.
– C seçeneğinde (-x-2) ifadesinde negatif x, “-” işareti etkisi altında pozitif olmuş, tersinin karesi alınmıştır.
Cevap C seçeneğidir.
17. Aşağıdaki üslü sayıların değerlerini bulunuz.
a) (2/5)⁴
b) (0,4)²
c) (1/6)³
d) (-0,1)³
Çözüm –>
a) 16/625 = 0,0256
b) (4/10)2 = 16/100 = 0,16
c) 1/216
ç) (- 1/10)3 = -1/1000
18. 1000⁵ (1000 üzeri 5) sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) 10².10³
B) 10⁵.5⁵
C) 1000.5
D) 2¹⁵.5¹⁵
Çözüm –>
10005 = 1015
Bu ifadeye eşit olan değer;
D) 215.515 seçeneğidir.
19. I. sütunda verilen işlemleri yapınız. İşlemlerle II. sütundaki doğru sonuçları eşleştiriniz.
I.sütun
(-3 tam 1/2)².(-3 tam 1/2)³.(-3 tam 1/2)⁻⁴ –> -7/2
(0,4)⁵:[(0,4)².(0,4)⁰] –> 8/125
[(4/5)⁷.(4/5)⁻⁸]:(4/5)⁻³ –> 16/25
(0,2)³:[(0,2)².(0,2)] –> 1
II. sütun
2/5 –> Açıkta kalır.
20. (9².3³.3)/(3².3⁵:3) işleminin sonucu kaçtır?
A) 1
B) 3
C) 9
D) 12
Çözüm –>
(34.33.3) / 36 = 38 / 36  = 9
Cevap C seçeneğidir.
21. (5³.3⁸)/(5⁻⁷.3⁻²) işleminin sonucu kaçtır?
A) 3¹⁰
B) 5¹²
C) 15¹⁰
D) 20⁸
Çözüm –>
Üslü sayılarda bölme işlemi göz önünde bulundurulduğunda;
510 . 310 = 1510
Cevap C seçeneğidir.
22. x = 4³, y = 2³ ise x/y’nin değeri kaçtır?
A) 8
B) 4
C) 2
D) 1
Çözüm –>
43 /23 = 26 / 23= 23 = 8
Cevap A seçeneğidir.
23. a = 2 ve b = 4 ise (a-b . ba) ifadesinin değeri kaçtır?
A) 0
B) 1
C) 8
D) 16
Çözüm –>
2-4 . 42 = 42 / 24 = 24 / 24= 1
Cevap B seçeneğidir.
24. 2 üzeri x = a ve 3 üzeri x = b ise 108 üzeri x ifadesinin a ve b türünden eşiti, aşağıdakilerden hangisidir?
A) a²b³
B) ab²
C) a²b²
D) a³b³
Çözüm –>
108 |2
54   |2
27   |3
9     |3
3     |3
1
108 = 2.2.3.3.3 = 22 . 33
Cevap A seçeneğidir.
25. Aşağıdaki eşitliklerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız.
(Y) 25,4×10³ = 254×10⁴ –> 254.102
(D) 25,4×10⁵ = 2,54×10⁶
(D) 0,254×10⁷ = 25,4×10⁵
(Y) 2,54×10⁹ = 254×10¹¹ –> 254. 107
26. Aşağıda verilen sayıların bilimsel gösterimlerini noktalı yerlere yazınız. Sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayınız
a) 726 000 000 = 7,26.108
b) 0,000007 = 7. 10-6
c) 0,000000001 = 10-19
ç) 30 220 000 = 3022.104
d) 5/10⁻⁹ = 5.109
e) 645.10¹² = 6,45.1014
Çözüm –>
E > D > A > Ç > B > C
27. Türkiye’nin nüfusu 31 Aralık 2014 tarihi itibari ile 77 695 904 kişidir. Buna göre, Türkiye’nin nüfusunun bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 77,695904 x 10⁶
B) 0,77695904 x 10⁸
C) 7,7695904 x 10⁷
D) 77,695904 x 10⁷
Çözüm –>
Bilimsel gösterim kurallarını göze alacak olursak cevap C seçeneğidir.
28. Aşağıdaki sayılardan hangisi tam kare sayı değildir?
A) 25
B) 50
C) 100
D) 121
Çözüm –>
52 = 25 , 102 = 100 , 112 = 121
50, tam kare bir sayı değildir. Cevap B seçeneğidir.
29. Aşağıdaki sayılar hangisi irrasyonel sayıdır?
A) √(25/64)
B) -√(100/121)
C) √91
D) √(0,49)
Çözüm –>
Irrasyonel sayı, rasyonel olarak ifade edilemeyen sayıdır.
C seçeneğinde √91, kök dışına çıkamadığından irrasyonel bir sayıdır.
Cevap C seçeneğidir.
30. Alanı 441 m2 olan kare şeklindeki bir tarlanın çevresinin uzunluğu kaç metredir?
A) 72
B) 80
C) 84
D) 92
Çözüm –>
Tarlanın kare olduğu bilgisi verilmiştir. Buradan her kenarının aynı uzunlukta olduğunu ve iki kenar uzunluğunun çarpımının alanını verdiğini çıkarabiliriz. Bu sebeple alanın kare √ünü aldığımızda kenar uzunluğuna ulaşırız. Buna göre;
√441 = 21
Karenin kenar uzunluğu 21 m olacaktır. Ifadeyi 4 ile çarpacak olursak, 84’e ulaşırız.
Cevap C seçeneğidir.
31. Aşağıda verilen sayıların kare√lerini bulunuz.
a) 169
b) 324
c) 676
ç) 81
Çözüm –>
a) √169 = 13
b) √324 = 18
c) √676 = 26
ç) √81 = 9
32. √13 ün yaklaşık değerini hesaplayınız ve sayı doğrusu üzerinde gösteriniz.
Çözüm –>
Bu işlem için ilk olarak 13 e en yakın iki tam kare sayıyı inceleriz. Bunlar 9 ve 16 sayılarıdır. Karekökleri ise sırasıyla; 3 ve 4 olacaktır. Aradığımız ifadenin 3 ve 4 arasında olacağını tahmin edebiliriz. 9 ve 13 arasında 4, 13 ve 16 arasında ise 3 fark bulunmaktadır. Bu yüzden sayımız, 4 e daha yakın olacaktır.
Yaklaşık olarak; 3,6 olarak tahmin edebiliriz.
Hesap makinesi kullandığımızda; 3,6 olarak çıkacaktır.
33. Aşağıda verilen devirli ondalık gösterimleri, rasyonel sayı olarak ifade ediniz.
Çözüm –>
A) 34/99
B) 142/9
C) 95/90
D) 43564/990
34. Aşağıdaki eşitliklerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız.
(D) √8 = 2√2
(Y) 5√2 = 50 –> √50
(Y) √63 = 7√3 –> 3 √7
(Y) 3√11 = 33 –> √99
(D) √216 = 6√6
(D) 7√5 = √245
35. Aşağıdaki √lü ifadeler a √ b şeklinde yazınız.
a) √27
b) √125
c) √1000
ç) √1331
Çözüm –>
a) 3 √3
b) 5 √5
c) 10 √10
ç) 11 √11
36. Aşağıdaki √lü sayıların katsayılarını √ içine alınız.
a) 3√3
b) 2³√3
c) 4√5
d) 3²√6
Çözüm –>
a) √27
b) √192
c) √80
ç) √486
37. Aşağıdaki irrasyonel sayılardan hangilerinin yaklaşık ondalık açılımı bilinirse √363 sayısının yaklaşık ondalık açılımı bulunur?
A) √2
B) √3
C) √6
D √7
Çözüm –>
Bu işlem için en yakın tam kare sayı bulunup, aradaki fark değerlendirilmesi gerekmektedir. √363} sayısına en yakın tam kare sayı 19’un karesi 361 olacaktır. Bu açıdan arada 2 fark bulunmaktadır. √2} ifadesinin açılımı bilinirse √363 açılımı hakkında da yorum yapılabilir.
Cevap A seçeneğidir.
38. Aşağıdaki işlemleri inceleyiniz. I. sütundaki işlemleri yaptıktan sonra II. sütundaki sonuçlarıyla eşleştiriniz.
I.sütun
√3.√12.√2 –> 6√2
√8.√98 –> 28
3√125/3√75 –> √5/√3
√108/√243 –> 2/3
II.sütun
6√3 –> Açıkta kalacaktır.
39. Aşağıdaki işlemlerden hangilerinin sonucu bir tam sayıdır?
I. 5√2 – √50 –> 5 √2} -5 √2} = 0 –> Tam sayıdır.
II. 4√3 + √48 –> 4 √3} + 4 √3} = 8 √3} –> Tam sayı değildir.
III. 6√2.3√3 –> 18 √6} –> Tam sayı değildir.
IV. 8√12:4√3 –> 16√3} / 4√3} } = 4 –> Tam sayıdır.
A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I ve IV
Çözüm –>
Cevap D seçeneğidir.
40. √2 + √3 – √5 = a olduğuna göre √4 + √6 – √10 ifadesinin a türünden değeri nedir?
A) a
B) √2a
C) √3a
D) 2a
Çözüm –>
√2 + √3 – √5 = a
√2. (√2 + √3 – √5)= √2a  
√4 + √6 – √10 = √2a
41. x ve y rasyonel sayılar olmak üzere, √50 – 4√8 + √3 – √27 = x√2 – y√3 eşitliğine göre x + y toplamı için aşağıdakilerden kaçı doğrudur?
I. İki basamaklı bir sayıdır.
II. Pozitif bir tam sayıdır.
III. 5 ile tam bölünür.
IV. x negatif, y pozitif bir tam sayıdır.
A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
Çözüm –>
Bilinmeyen sayıların bulunduğu bölüm en sade şekildedir. Bilinen sayıların bulunduğu bölümü de en sade halinde yazalım;
5 √2 -8 √2 + √3 – 3 √3 = x √2 – y √3 
-3 √2 – 2 √3 =x √2 – y √3
x= -3 , y=2
x+ y = -3 + 2 = -1
Yalnızca IV numaralı yönerge doğrudur.
Cevap B seçeneğidir.
42. √9 + √81 – √25 işleminin sonucu kaçtır?
A) 7
B) 9
C) 12
D) 17
Çözüm –>
3 + 9 – 5 = 7
Cevap A seçeneğidir.
43. (2√3.√2 +4√6)/(4√3).√3.x işleminde x yerine hangisi gelirse sonuç bir tam sayı olur?
A) √6
B) 3√2
C) 6
D) 5√2
Çözüm –>
(2 √6 + 4 √6 ) / 4.3 = 6√6 / 12 = √6 / 2. x
Yıldız ile işaretli yere √6 ifadesi gelecek olursa; sonuç 2 olacaktır.
Cevap A seçeneğidir.
44. (√32.√128)/(√27.√48) işleminin sonucu kaçtır?
Çözüm –>
(4√2 . 8√2) / 3√3 . 4√3 = 32.2 / 12.3 = 64 / 36 = 16 / 9
45. 6√10/2√5.x işleminde x yerine aşağıdakilerden hangisi gelirse sonucu 2 olur?
A) 1/3
B) √2/3
C) √2/5
D) 2/5
Çözüm –>
6√10 / 2 √5 . √2 / 3 = 2
Cevap B seçeneğidir.
46. Aşağıdaki sayıların kareköklerini hesaplayınız.
a) 6,76
b) 0,49
c) 6,25
ç) 1,44
Çözüm –>
a) √676/100 =26/10 = 2,6
b) √49/100 =7/10 = 0,7
c) √625/100 =25/10 = 2,5
ç) √144/100 =12/10 = 1,2
47. (√0,16 – √0,04 + √1,69 ).20 işleminin sonucu kaçtır?
Çözüm –>
(4/10 -2/10 +13/10 ).20 = 30
Cevap 30 olacaktır.
48. işleminin sonucu kaçtır?
A) 2
B) 3
C) 6
D) 4
Çözüm –>
= √13+ √6+ √3+ √36
= √13+ √6+ √3+6
= √13+ √6+3
= √13+3}
= 4
Cevap D seçeneğidir.
49. √8.√2.x/3√2 = 4/3 olduğuna göre x yerine hangi sayı gelmelidir?
Çözüm –>
4. x/3 √2 =4/3
x = √2 olacaktır.
50. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız.
(Y) Gerçek sayılar G ile gösterilir. –> R
(D) Gerçek sayılar sayı doğrusunu tam olarak doldurur.
(Y) İrrasyonel sayılar aynı zamanda rasyonel sayıdır.
(Y) π sayısı, rasyonel bir sayıdır. –> Irrasyoneldir.

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort