8. Sınıf

2018 – 8. Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı 39, 40 Sayfa Cevapları

8. Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı 1.Bölüm Üslü Sayılar 39 Sayfa Üslü İfadelerde İşlemler Cevapları

ALIŞTIRMALAR

1- Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız.

a) 32 • 34 = 36
b) 5–3 • 52   = 5-1 = 1 / 5 
c) 72 • 7 = 73
ç) 62 • 63 = 65
d) 84 • 85 = 89
e) 10–2 • 10–4 = 10-6
f) 100 • 105 = 105
g) 28 • 29 = 217
ğ) 112 • 114 = 116
h) 234 • 23–6 = 21-2

2- Aşağıdaki çarpma işlemlerini üslü sayı olarak yazınız.

a. (-1/2) . (-1/2) . (-1/2) = (-1/2)3
b. (-1/5) . (-1/5) = (-1/5)2
c. (-1/4) . (-1/4) . (-1/4) . (-1/4) = (-1/4)4

3- Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız.

a) 23 • 53 = 103
b) 8–2 • 9–2 = 72-2
c) 45 • 35 = 125
ç) 63 • 33 = 183
d) 112 • 5= 552

4- (– 8)x • (3)y = (– 24)4 eşitliğini sağlayan x ve y sayıları, aşağıdakilerden hangisidir?

A) x = 2    B) x = 3          C) x = 4         D) x = 4
y = 2            y = 1               y = 1              y = 4
Çözüm->
(– 8)4 • (3)4 = (– 24)4

5- 34 • 36 • 32 = 3a eşitliğini sağlayan a doğal sayısını bulunuz

34 • 36 • 32 = 312
a= 12

6- Aşağıdaki bölme işlemlerini yapınız.

a) 58 : 56 = 52
b) 79 : 7–6 = 715
c) 48 : 47 = 4
ç) 11–12 : 11= 11-19 
d) 358 : 354 = 354
Not: Üslü sayılarda bölme işleminde tabanlar aynı üsler farklı ise, üslerin farkı alınır.

7- Aşağıdaki bölme işlemlerini yapınız.

a) 362 : 92 = 42
b) 633 : 73 = 93
c) 482 : 82 = 62
ç) 46 : 26 = 26
d) 123 : 8= 123
Not: Üslü sayılarda bölme işleminde üsler aynı tabanlar farklı ise, tabanlar bölünür, üs ortak olarak alınır.

8- Aşağıdaki eşitliklerde verilmeyen x, y ve z değerlerini bulunuz.

a) 82 : 42 = x ise x = 22
b) 127 : 125 = y ise y = 122
c) 64 / 29 = z ise z = 26 / 29 = z = 2-3

8. Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı 1.Bölüm Üslü Sayılar 40 Sayfa Üslü İfadelerde İşlemler Cevapları

9- Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz.

a. 63.62.2 / 33.24.9 = (65.2) / (35.24) = 25 . 2-3 =22
b. 122.110.62 / 24.32.5 = 32.24.1.22.32 / 24.32.5 = 62/5
c. 85.24.2 / 23.42:2= 215.24.2 / 23.24.22 =211

10. a = (– 5)2 , b = (– 2)2 , c = (– 1)3 ise aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır? 

Çözüm->
a= 25  b= 4  c= -1
A) a • b = 100  = 25 • 4 = 100 (D)
B) b • c = (– 4) = 4 • (-1) = -4 (D)
C) a • c = 25 = 25 • (-1) = -25 (Y)
D) a • b • c = (– 100) = 25 • 4 • (-1) = (-100) (D)

11- 1 / 4 . 1015 = a • 10–16 eşitliğini sağlayan a sayısını bulunuz.

İçler dışlar çarpımı yaparsak şu şekilde olacaktır;
1 = a.10-16.4.1015
1 = a.4.10-1
1 = a/4
a = 4

12- 2113 • 21x = 1 ise x yerine hangi sayı gelmelidir?

2113 • 21-13 = 1
x = -13

13- x, y ve z birer tam sayı olmak üzere, x2 = 16 , y4 = 81 ve z3 = – 125 ise x + y + z işleminin en
küçük değerini bulunuz.

Çözüm->
x2 = 16 ise x = 4 
y4 = 81 ise y = 3
z3 = – 125 ise z = -5
bu sonuçlara göre 
x + y + z = 4 + 3 + (-5) = 2

14- 0,000016 / 0,0001 : 0,04.10-2 / 2.10-3 işleminin sonucu kaçtır?

A) 16 • 10–2 B) 80 • 10–4 C) 8 • 10–2 D) 8 • 10–1

Çözüm->
(16 • 10-6 / 10-4 ) • (2 • 10-3 / 4 • 10-4)  
25 • 10-9 / 4 • 10-8 
23 • 10-1

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort