8. Sınıf

2018 – 8. Sınıf Gizem Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 82, 83 Cevabı

8. Sınıf Gizem Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 82 Cevabı

1. Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerlere, verilen sözcüklerden uygun olanları yazınız.

  1. Bir şeyi yapıp yapmama konusunda karar verebilme ve bu kararı yürütebilme yetisine irade denir.
  2. Bir duyguya, bir düşünceye ve inanışa aşırı derecede bağlanarak başka duygu, düşünce ve inanışa kapalı olma, karşı çıkma durumuna taassup denir.
  3. Dinî ibadetlerden sorumlu olmak için akıllı ve sağlıklı olmak gerekir.

B) Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Doğru ifadelerin başına “D”, yanlış ifadelerin başına “Y” yazınız.

(D) Kur’an bilginin her türlüsüne değer verir.
(Y) Ergenlik çağına ulaşan çocuklar dinî sorumluluk taşımazlar.
(D) Türkiye Cumhuriyetinde düşünce hürriyeti Anayasa ile güvence altına alınmıştır.
(Y) Dinî sorumluluğun şartlarından biri zengin olmaktır.

C) Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. “Aklı olmayanın dini de yoktur.” hadisinde aşağıdakilerden hangisi kastedilmiştir?
A) Aklı olmayan Müslüman değildir.
B) Aklı olmayan dinsizdir.
C) Aklı olmayanın dinî sorumluluğu yoktur.
D) Aklı olmayanın hiçbir değeri yoktur.

2. I. Yedi yaşındaki dâhi çocuk
II. Yirmi yaşındaki zihinsel engelli
III. Askerlik yapmakta olan kişi
IV. İş seyahatine çıkmış kişi Yukarıdakilerden hangileri dinî sorumluluk taşır?
A) I ve II B) II ve III C) I ve III D) III ve IV

3. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’a göre doğru bilgi edinmenin yollarından değildir?
A) Akıl B) Beş duyu C) Taklit D) Vahiy

4. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün İslam dini hakkındaki görüşlerinden biri değildir?
A) İslam dini son dindir.
B) İslam dini en mükemmel dindir.
C) İslam dini akla ve mantığa uygundur.
D) İslam dini Müslümanları geri bırakmıştır.

8. Sınıf Gizem Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 83 Cevabı

Ç) Aşağıdaki tablonun A sütununda verilen sözcükleri B sütunundaki açıklamalarıyla eşleştiriniz.

D) Aşağıdaki soruların cevaplarını noktalı yerlere yazınız.

1. Akıl sağlığı yerinde olmayan kimseler neden dinî sorumluluk taşımazlar? Kısaca açıklayınız.

Kendi ellerinde olmayan bir durumda oldukları için sorumlu tutulamazlar.

2. Kur’an niçin aklımızı kullanmamızı ister? Kısaca açıklayınız.

Çünkü insan akıl ve mantığını kullanarak doğru yolda ilerler.

3. Doğru bilgi bize neler kazandırır? Aşağıya listeleyiniz.

Doğru yolda ilerlememizi sağlar. İnsanlar tarafından güzel karşılanır. Daha başarılı olunur.

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort