8. Sınıf

2018 – 8. Sınıf Gizem Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 76-81 Cevabı

8. Sınıf Gizem Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 76 Cevabı

İLIM İLİM BİLMEKTİR

İlim ilim bilmektir,
İlim kendin bilmektir.
Sen kendini bilmezsin,
Bu nice okumaktır.

Okudum bildim deme,
Çok taat kıldım deme.
Eğer Hakk’ı bilmezsen,
Bu kuru laf demektir.

Okumaktan mana ne?
Kişi Hakk’ı bilmektir.
Çün okudun bilmezsin,
Ha bir kuru emektir.

Yunus Emre der hoca,
Gerekse var bin hacca,
Hepisinden iyice,
Bir gönüle girmektir.

Yunus Emre yukarıdaki şiirinde ilim sahibi olmayı nasıl anlatıyor?

İlim insanın kendisidir düşünceleridir. İnsan ne kadar bilgili olursa olsun bir hata payı muhakkak bırakması gerektiğini belirtmiştir.insanın kendisini geliştirmesi ve tanımanın öneminden bahsetmiştir.

YAZALIM

Kur’an’ın doğru bilgiye önem vermesinin nedenlerini maddeler hâlinde yazınız.

İnsanın doğru davranışlara sahip olmasını sağlar. Doğru sonuçlara ulaşmasını sağlar. İnsanın doğru kararlar almasını sağlar.

Allah’ın (c.c.) varlığı hakkındaki bilgiyi hangi yollarla elde edebilirsiniz?

Allah’ın gönderdiği Kur’an-ı Kerim kitabıyla Allah’ın bize buyurduklarını öğrenebiliriz.

Dinî bilgileri hangi yollarla elde edebiliriz?

İnsanların kendi inançlarıyla kendi bilgilerini edinebilirler.

8. Sınıf Gizem Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 77 Cevabı

ŞEMA YAPIYORUZ

Kur’an’da belirtilen bilgi edinme yollarını bir şemayla gösteriniz. Hazırladığınız şemayı sınıf panosuna asınız.

Kur’an’da Bilgi Edinme Yolları

Duyular: İnsan; görme, duyma, tat alma, dokunma ve koklama duyularıyla bilgi edinir. Kur’an insanları doğayı gözlemlemeye, yaratılan güzellikleri görmeye, evrendeki düzeni fark etmeye davet ederek insanın bunlar üzerine düşünmesini ve doğru bilgiye ulaşmasını ister. Duyularını ve aklını kullanmayanları ise “Onlar sağırlar, dilsizler ve körlerdir.” (Bakara, 18.) diyerek kınar.» “O ki birbiri ile ahenktar yedi göğü yaratmıştır. Rahmân olan Allah’ın yaratışında hiçbir uygunsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun? Sonra gözünü, tekrar tekrar çevir bak; göz (aradığı bozukluğu bulmaktan) âciz ve bitkin hâlde sana dönecektir.” (Mülk suresi, 3.-4. ayetler)

» “Göğe bakmıyorlar mı nasıl yükseltilmiştir? Dağlara bakmıyorlar mı, nasıl yükseltilmiştir? Yeryüzüne bakmıyorlar mı, nasıl yayılmıştır?” (Gâşiye suresi, 18.-20. ayetler)

» “Biz onun için iki göz, bir dil ve iki dudak var etmedik mi? Biz ona eğri ve doğru iki yolu da göstermedik mi?” (Beled suresi, 8.-10. ayetler)

» “Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan sorumludur.” (İsra suresi, 36. ayet)
www.huseyinarasli.com

Akıl: Kur’an’a göre insan aklıyla doğru bilgiye ulaşabilir, hatta aklıyla Allah’ın varlığının bilgisini bulabilir. Örneğin Hz. İbrahim (a.s.) aklını kullanarak Allah’ın varlığı bilgisine ulaşmıştır. Bu yüzden Kur’an aklımızı kullanarak düşünmemizi, araştırmamızı ve doğru bilgiye ulaşmamızı ister.

» “Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün art arda gelişinde akıl sahipleri için gerçekten açık ibretler (ayetler) vardır.” (Al-i imran suresi, 190. ayet)

» “Ey iman edenler! Allah’a ve Resulüne itaat edin ve (Kur’an’ı) dinlediğiniz hâlde ondan yüz çevirmeyin. İşitmedikleri hâlde, ‘İşittik.’ diyenler gibi de olmayın. Şüphesiz, yeryüzünde yürüyen canlıların Allah katında en kötüsü, akıllarını kullanmayan (gerçeği görmeyen) sağırlar ve dilsizlerdir.” (Enfal suresi, 20.-22. ayetler)

Vahiy: Vahiy nedir: Allah tarafından peygamberlere gönderilen emir, yasak, öğüt ve bilgilerin tümüne vahiy denir. Vahiy, ilahî kaynaklı olduğu için kesin ve doğru bilgiler içerir.

Vahyin bilgi verdiği konular: Vahiy, akıl ve duyularla elde ettiğimiz bilgilerin yanı sıra bunlarla ulaşamadığımız konularda da bilgiler verir. Allah’ın varlığı ve birliği, isimleri, sıfatları, melekler, kutsal kitaplar, peygamberler, ahiret hayatı, kader-kaza, ibadetler (namaz, oruç, hac, zekat …), evrenin yaratılışı, toplumsal hayata ilişkin hükümler vb vahyin bilgi verdiği konulardandır.

» “İşte ahiret yurdu! Biz onu yeryüzünde böbürlenmeyi ve bozgunculuğu arzulamayan kimselere veririz. (En güzel) akıbet, takva sahiplerinindir.” (Kasas suresi, 83. ayet) Bu vahiy, ahiret hakkında bilgiye örnektir.

» “Şüphesiz ki Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra Arş’a istiva eden, geceyi, durmadan kendisini kovalayan gündüze bürüyüp örten; güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah’tır. Bilesiniz ki yaratmak da emretmek de O’na mahsustur. Alemlerin Rabbi Allah ne yücedir.” (A’raf suresi, 54. ayet) Bu vahiy, evrenin yaratılışı hakkında bilgiye örnektir.

Akıl-vahiy ilişkisi: Dinin hükümleriyle aklın hükümleri birbirini destekler. Kur’an’ın getirdiği ilkeler, akla uygundur. Çünkü aklı yaratan da, vahyi gönderen de Allah’tır.

Akıl-duyular ilişkisi: Akıl, duyularla elde edilen bilgileri değerlendirir. Olaylar arasında bağlantılar kurar. Ulaştığı sonuçlardan yeni bilgiler üretir.

8. Sınıf Gizem Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 78 Cevabı

Bilgi, insan için bir erdemdir. Araştırmaya ve düşünmeye dayalı bilgi insanın bakış açısını genişletir ve onu hoşgörülü yapar.

Yanlış bildiğimiz konularda ısrar etmek bize ne gibi zararlar verir?

Israrlarımız sonucunda olumsuz sonuçlar alırız. Bu durumda pişmanlıklar yaşayabiliriz.

8. Sınıf Gizem Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 79 Cevabı

1. Atatürk, İslam dininin akla ve mantığa uygun olmasını hangi gerekçeye dayandırıyor?

İnsanlar akıl ve mantığını kullanarak kendi din ve inançlarını belirliyor. Bu duruma dayanarak Atatürk bu gerçeği savunmuştur.

2. Atatürk, Müslümanların ilerleyebilmesi için neler öneriyor?

İnsanlar akıl ve mantığını kullanarak kendi din ve inançlarını belirliyor. Bu duruma dayanarak Atatürk bu gerçeği savunmuştur.

LİSTELEYELİM

Atatürk, İslam dininin hangi özelliklerinden söz ediyor? Bulduklarınızı listeleyiniz.

Türk Milleti daha dindar olmalıdır. Türk Milleti daha dindar olmalıdır. Din vardır ve lâzımdır.

8. Sınıf Gizem Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 80 Cevabı

ÖNCE DÜŞÜNELİM!

Kur’an’daki peygamber kıssalarından hangi ilkeleri çıkarabiliriz?

Rabbimize tam anlamıyla samimiyet göstermek. Güzel dilli olmak.Güzel ahlaklı olmak.Musibetlere karşı sabırlı olmak.Kıssalardan ders çıkarmak.

8. Sınıf Gizem Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 81 Cevabı

Hz. Yusuf’un (a.s.) daveti üzerine Hz. Yakup (a.s.) ve ailesi Mısır’a gitmek üzere hazırlandılar. Mısır’a varıp Yusuf’un (a.s.) huzuruna çıkarıldıklarında Yusuf (a.s.), ana babasını bağrına bastı ve “Allah’ın iradesi ile güven içinde Mısır’a girin.”7 dedi. Hepsi ona (Yusuf’a) saygı ile eğildiler. Yusuf (a.s.) dedi ki: “Babacığım! İşte bu, daha önce gördüğüm rüyanın yorumudur. Rabb’im onu gerçekleştirdi. Rabb’im beni zindandan çıkararak ve sizi çölden getirerek bana çok iyilikte bulundu. Şüphesiz Rabb’im, dilediği şeyde nice incelikler sergileyendir. Şüphesiz o, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.”
Hz. Yusuf (a.s.) yaşadığı zorluklara rağmen yüce Allah’ın (c.c.) buyruklarına uyarak ahlaklı davranmıştır. Yüce Allah (c.c.) da hem onun ailesini bir araya getirmiş hem de ona gösterdiği rüyasını gerçekleştirmiştir.

SONUÇ ÇIKARALIM

Hz. Yusuf’un (a.s.) kıssasından “ahlaklı davranmanın önemi” konusunda ilkeler çıkarınız.

Musibetlere karşı sabırlı olmuş ve Rabbimize karşı samimiyetini sunup ahlakını bozmadan ilerlediği için tüm duaları gerçekleşmiştir.

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort