8. Sınıf

2018 – 8. Sınıf Gizem Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 69 Cevabı

8. Sınıf Gizem Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 69 Cevabı

1. İnsanın düşünen bir varlık olması ona hangi üstünlükleri kazandırmıştır? Arkadaşlarınızla tartışınız.

İnsan düşünen bir varlıktır. İnsan düşünen varlık olarak ilk ve tektir. İnsanın düşünmesi, akıl sahibi olduğunu göstermektedir. Akıl sahibi olması muhatap kabul edildiğini göstermektedir. İnsanı muhatap kabul eden yaratıcı olan Allah’tır. Allah, vahiyle insanı muhatap kılmıştır. O nedenle akıl ve baliğ olmaktan bahsedilmektedir.

Bir insanın düşünme yetisine sahip olması, doğada bilimsel bilgisinin teknik anlamda kullanılmasında etkili olmaktadır. İnsan hayatını tek başına idame ettirebilir. Bunu düşünme yetisine sahip olmasıyla yapmaktadır. İnsan beslenme, barınma ve korunma ihtiyaçlarının sağlanmasındaki içgüdüsel durumlar haricinde her durumu düşünce yetisiyle gerçekleştirmektedir.

2. Bilgi ne demektir? Bilginin tanımını ve türlerini bulup defterinize yazınız.

Bilgi: Bir şeyi öğrenme, araştırma veya gözlem yolunu kullanarak bulmaktır. Bilgi tek yönlü değildir. Hayatımızda kullandığımız bilgi türleri vardır. Bunlar şöyledir:

Gündelik Bilgi: Günlük yaşamda sıkça kullanılan ve tecrübelerle ortaya çıkan bilgi türüdür.

Teknik Bilgi: Günlük yaşamın daha kolay hale gelmesi için araç ve gereçlerle ilgili olan bilgilerdir.

Sanat İle İlgili Olan Bilgi: Yaşamda var olan nesneler veya olaylar ile ilgili bilgilerin farklı duygu ve düşünce yardımı ile ortaya çıkmasıdır. Müzik veya resim gibi sanat türleri buna örnektir.

Din ile İlgili Bilgi: Allah-u Teala’nın vahiy yardımı ile insanlara gönderdiği emir ve yasakları ifade eden bilgidir.

Bilimsel Bilgi: Aklın kullanımı ve bilimsel olarak var olan yöntemleri kullanarak oluşturulan bilgi türüdür.

Felsefi Bilgi: Temele yerleşmiş, ön yargısız ve güvenli olan bilgi türüdür.

3. Kur’an-ı Kerim’deki, “…Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” ayetinin anlamı üzerinde düşününüz. Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Kur’an-ı Kerim’de yer alan bu ayete göre bilen insanla bilmeyen insan asla bir olmaz. Çünkü bilen, öğrenen ve uygulayan bir insan daima öndedir. Bilen insan Allah’ın emir ve yasaklarını bilir. Hayatını ona göre düzenler. Helal ve haramı ayırt eder. Çünkü o öğrenmiştir onu. Ama bilmeyen insan öyle değildir. Bilmez zaten. Bilmediği için de uygulaması gereken birşey olmaz. Sadece kulaktan duyma şeyleri bilir. Gerçek olup olmadığından bile emin olamaz. Bilen insanla bilmeyen insan hiç eşit olur mu.

4. Başkalarını bilgisizce taklit etmenin sakıncaları üzerinde düşününüz ve düşüncelerinizi defterinize yazınız.

Başkalarını bilgisizce taklit etmek çok sakıncalıdır. Çünkü o taklit edilen insan da o konuda bilgi sahibi olmayabilir. Belki o da başkasını taklit ederek bir şeyler yapıyordur. Bu yanlış bir tutumdur. Başkalarını taklit ederek bir şeyler yapmak yanlıştır. Bunun yerine kendimiz bir şeyler araştırıp öğrenmeliyiz.

 

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort