8. Sınıf

2018 – 8. Sınıf Gizem Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 55-66 Cevabı

8. Sınıf Gizem Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 55 Cevabı

Size değer verildiğini nasıl anlarsınız? Arkadaşlarınızla paylaşınız.

Eğer mutlu olduğumuzda bizimle birlikte gülüyorsa,
Derdimiz olduğunda bizim için elinden geleni yapıyorsa,
Kusurlarımızı örtüyorsa
Çıkarlarına göre hareket etmiyorsa
Sizi kırmaktan , kaybetmekten çok korkuyorsa
Bizi biz olduğumuz kabul ediyorsa
Hep yanımızda olduğunu hissettiriyorsa,
Bizi sevindirecek hediyeleşmede bulunuyorsa,
Sevdiğimiz sözcükleri yüzümüze söylüyorsa,
Seni seviyorum diyorsa,
O kimsenin karşısındakine değer verdiği anlaşılır

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) insanlara değer verdiğini gösteren hangi davranışlarını hatırlıyorsunuz?

Hz. Muhammed, insanlara karşı yumuşak davranır, onları çok severdi. Herkese iyilik yapar, sıkıntıya düşenlere el uzatırdı. Bu iyiliklerin bir kısmı davranış, bir kısmı söz ile olurdu. Sahabeler, “Hz. Muhammed bizlere her zaman çok değer verir ve severdi. Bizim her birimiz, ‘Allah’ın Resulü, en çok beni seviyor’ diye birbirimizle iddiada bulunurduk.” demişlerdir.Peygamberimiz, toplumda hasta olanları ziyaret eder, onların şifa bulması için Allah’a dua ederdi. Komşularına eziyet etmezdi

8. Sınıf Gizem Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 56 Cevabı

1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.), “O da bir insan değil mi?” sözü ne anlama gelmektedir?

Peygamber Efendimiz, arkadaşları ile otururken yanından geçen bir cenazeyi görünce ayağa kalkmıştır. Sahabeler O’na cenazenin Müslüman’a ait olmadığını söyleyince Peygamberimiz ” o da bir insan değil mi? ” demiştir. Peygamberimiz bu sözüyle din ayrımı gözetmeksizin herkese saygı duyulması gerektiğini bizlere anlatmıştır. Yani dini farklı olsa da o da bizler gibi birer insandır. Bizlerde insanların inançlarına, dış görünüşüne bakmadan herkese saygı duymalıyız.

2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) çocuklara da selam vermesi ve onların isteklerini sorması onun hangi özelliğini gösterir? Neden?

İnsanlara değer verme konusunda Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hangi davranışlarını örnek alabileceğinizi listeleyiniz.

Verdiği sözü yerine getirmeyen kimselere güvenir misiniz? Neden?

Verdiği sözleri yerine getirmeyen insanlar çevresindeki kişilerin güvenini kaybederler. Ben de verdiği sözü yerine getirmeyen kişiye karşı güven sorunu yaşarım. O kişinin beni de aldatacağını düşünürüm ve o kişiye asla güvenmem.

1. Sırrınızı kimlerle paylaşırsınız? 

Güvendiğim kişilerle ve ailemle paylaşırım.

2. Mevlâna’nın ‘Ya göründüğün gibi ol ya da olduğun gibi görün.” sözü ne anlama gelmektedir?

İnsanın içindeki duygular nasılsa dışarıya da o duygularını yansıtmalıdır veya dıştan nasılsa içinde de dış görünüşüne uygun duygular beslemelidir. Mevlana bu sözü ile, bir kimsenin iki yüzlü olmaması ve söz ve davranışlarının birbiriyle uyumlu olması gerektiğini anlatmak istemiştir.

8. Sınıf Gizem Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 57 Cevabı

1. Sizce insanlar Hz. Muhammed’e (s.a.v.) Ji neden bu derece güven duyuyorlardı?

2. Güvenilir olmak toplumda ne gibi yararlar sağlar?

Toplumun huzur ve güven içinde olmasını sağlar.
Toplum içinde bireylerin daha mutlu olur.
İyi günümüzde,kötü günümüzde yaşanan olumsuzlukları el birliği içinde halledilir.

3. İnsanların güvenini kaybetmemek için nelere özen göstermek gerekir?

Onlara üzecek hareket ve davranışlarda bulunmamalıyız.

BEYİN FIRTINASI YAPIYORUZ

Sınıfınızdaki arkadaşlarınızla hangi davranışlardan dolayı insanların güveninin kazanılabileceğini ve kişinin kendisine olan güveni zedelememek için nelerden kaçınması gerektiğini tartışınız.

“Bilgi toplumu” ne demektir?

Bilgi toplumunda, üretim ve ekonomi açısından merkezi mevki bilişim teknolojilerinindir. Bugün dünyanın her yanına kolayca ulaşımı sağlayan gelişmiş bilişim teknolojileri, bilgiye ulaşımı, bilginin el değiştirilmesini, alınıp satılmasını kolaylaştırmaktadır.

1. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?…” ayeti size ne hatırlatıyor? (Zümer Suresi 9. ayet)

(Bu adam mı,) yoksa âhiret kaygısıyla ve rabbinin rahmetine nâil olma ümidiyle gece vakitlerinde secde ederek, ayakta durarak kendini ibadete veren kişi mi (daha iyi)?” De ki: “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu!” Doğrusu ancak akıl iz‘an sahipleri bunu anlar.

2. Bilmediği bir işe kalkışan insan başarılı olabilir mi?

Bu herkes için farklılık gösterebilir. Bazı insanlar başarılı olabildiği gibi bazılarıda başarısız olabilir.

8. Sınıf Gizem Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 58 Cevabı

1- Hz. Muhammed’in (s.a.v.), esirlerden serbest kalabilmek için okuma yazma öğretmelerini istemesi onun hangi özelliğini göstermektedir?

2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) bilgiye önem vermesi toplumsal hayatı nasıl etkilemiştir?

3. Bilgiye önem vermemenin ne gibi toplumsal sonuçları olabilir?

“Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunamaz.” sözünü bilginin önemi açısından tartışınız.

“Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme…” ayetinin anlamını tartışınız. (İsra Suresi 36. ayet)

Hz. MUHAMMED’İN (S.A.V.) HAYATINDAN ARAŞTIRIYORUZ

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hayatını anlatan kitaplara başvurarak onun bilgiye verdiği önemle ilgili örnekler bulunuz. Bulduğunuz örnekleri defterinize yazınız. Bu örnekleri sınıfta okuyarak arkadaşlarınızla paylaşınız.

8. Sınıf Gizem Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 59 Cevabı

Bir işe başlayacağınız zaman neler yaparsınız?

Danışarak iş yapmak ne demektir?

Bir işin gerçekleşmesinde, o işi tecrübe etmiş kişilerden destek almak oldukça önemlidir. Bu ehliyet sınavına hazırlana birinin yanında izleyici olarak bulunan ve sınava hazırlanan birisinin bulunması gibidir. Tecrübeli insanlara akıl sormak insanın ufkunu açar. Güven duygusunu geliştirir.

Danışarak iş yapmak, bir bilsen de bir bilene sor hareketiyle akıl danışmak, sormak, sorgulamak, soruşturmak, aslını öğrenmek, neyin nasıl ve ne şekilde olduğunu öğrenmek açısında önemlidir. Danışarak iş yapmak sorarak ve öğrenerek iş yapmak anlamında kullanılan bir tabirdir. Bir kişinin bir işi gerçekleştirmesinde bilmediği sorup öğrenmesi hem zaman kazandırır hem de o işin o kişi tarafından öğrenilmesini sağlar.

Danışarak iş yapanlar toplumda nasıl karşılanır?

Değer veren kişi olarak karşılanır.

1. “Danışan dağlar aşmış, danışmayan düz yolda şaşmış.” sözü ne anlama gelmektedir?

Danışmak her işin kolayca hallolmasını sağlar. Danışmak bilmediği sormak ve öğrenmektir. Bu konuda atalarımız önemli atasözleri dile getirmişlerdir. Bu atasözleri nasihat içermekte ve hayatı öğretmektedir. Bunlardan biri de danışan dağlar aşmış, danışmayan düz yolda şaşmış sözüdür.

Bu söz, bilmediğini sorup öğrenen kişiler için en engelli ve engebeli zor yollar bile kolaylaşır, bilmediğini sormayan ve öğrenmeyen kişiler için en kolay yollar bile en zor yollar haline gelir demektir. Danışmak her işi kolaylaştırır. Danışmadan iş yapmak da her işi zorlaştırır. Bu nedenle danışarak iş yapmak ve tecrübe kazanmak gerekir.

2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) danışarak iş görmesi toplumu nasıl etkilemiştir?

3. Danışarak iş yapmanın ne gibi yararları vardır?

İnsanların içinden çıkamadıkları ya da karar veremedikleri durumlarda ve bir işe başlamadan önce bir bilene sorma, akıl alma, akıl birliği kurma çabaları danışarak iş yapmanın şartlarıdır. Danışarak iş yapmak, işin zorluğunu azaltır. Çünkü daha önceden verilen kararlar ve alınan tedbirlerle risk dağıtılır.
Bu nedenle insanlar sevdikleri ve güvendikleri kişilere danışarak iş yaparlar. Burada sevgi ve güven ön plandadır. Herkesin mutlaka danışacağı birileri olmalıdır. Böylece her işin üstesinden gelebilirsiniz.
Danışarak iş yapmanın faydaları şu şekildedir:
* İşin zorluğu azalır.
* İşin riski azalır.
* İşi öğrenmek daha da kolaylaşır.
* Sağlıklı kararlar alınmasına neden olur.
* Tecrübe sahibi yapar.
* İşi bilerek yapmak, daha iyi yapmak demektir.
* İşin üstesinden gelmek kolaylaşır.

DUYGULARIMIZI PAYLAŞIYORUZ

Bir işe danışarak başladığınızda nasıl sonuca ulaştığınızı kendi deneyimlerinizi düşünerek arkadaşlarınızla paylaşınız.

8. Sınıf Gizem Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 60 Cevabı

Merhametli, hoşgörülü ve affedici olmak insana ne gibi yararlar sağlar?

1. Herhangi bir canlı varlığın zor duruma düştüğünü gördüğünüzde ne yapıyorsunuz?

2. İnsanlar yaptıklarından pişman olabilirler mi? Neden?

3. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hayatı hakkındaki bilgilerinizi yokladığınızda onun merhameti, hoşgörülü olması ve affediciliği ile ilgili hangi örnekleri anımsıyorsunuz?

4. İnsanların hangi hatalarını hoşgörüyle karşılayabilirsiniz?

5. Bazı insanlar için “İnsanlıktan çıkmış.” denilmesi ne anlama gelmektedir?

8. Sınıf Gizem Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 61 Cevabı

1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) merhametli, hoşgörülü olması ve affediciliği ile ilgili siz hangi davranışlarını hatırlıyorsunuz?

2. Yukarıdaki metne göre hoşgörü kavramını nasıl açıklarsınız?

3. Hz. Muhammed (s.a.v.) gibi merhametli, hoşgörülü ve affedici olabilmek için nelere özen göstermeliyiz?

AYET VE HADİS YORUMLUYORUZ
Aşağıdaki ayetin mealini ve Peygamberimizin (s.a.v.) sözünü okuyunuz. Bunları merhametli olmak ve affedici olmak açısından yorumlayınız.
“İyilikle kötülük bir olmaz. Sen (kötülüğü) en güzel bir şekilde önle. O zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kimse, sanki candan bir dost olur.”
“İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez.”

8. Sınıf Gizem Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 62 Cevabı

“İşleyen demir ışıldar.” atasözünden ne anladığınızı söyleyiniz.

Bu atasözünden, bir iş yapmadan oturan kimsenin bildiklerini unutup, yeteneklerini yitirebildiğini; bir iş yapan veya çalışan kişinin ise hem daha mutlu hem de daha sağlıklı olduğunu anlıyorum.

1. Çalışmanın insana maddi ve manevi açıdan ne gibi yararları vardır?

Çalışmak hem maddi hemde manevi olarak insana çok şey katmaktadır. Çalışan insan temel ihtiyaçlarını karşılar. Çalışan insanın öz güveni çalışmayan insana göre daha fazladır. Çalışan insanın iş tecrübesi olur.Çalışan insan bedenen ve ruhen daha zinde olur.Toplum içinde saygınlık kazanır.
Çalışmanın toplumsal faydası, ekonomiye katkı sunması, toplum için faydalı işler yapması, ülkenin gelişmesinde ve kalkınmasına katkı vermesi, toplumun düzenine katkı sağlaması bakımından önemlidir.
Çalışma bireysel ve toplumsal olarak kişinin saygı duyulmasını ve toplumda bir yer edinmesini sağlar.

2. Günlük, aylık, yıllık plan yapmanın yararları nelerdir?

1- Eğitimde verimi arttırır.
2- Programın öngörülen süre içersinde bitmesini sağlar.konuların nasıl ve ne kadar süre içersinde bitmesi gerektiğini belirtir.
3- Öğretmen ve öğrencileri dağınıklıktan kurtarır güven verir.
4- Amaçları gerçekleştirecek yöntemleri kullanılacak Araçların seçilmesini derslere hazırlıklı girilmesini sağlar.
5- Öğrencilerin ilgi ihtiyaç ve yeteneklerine göre yetiştirilmesine imkan sağlar.
6- Plan hazırlamak yetiştirilecek öğrencilerin ve programların daha sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesini sağlar.
7- Öğretmen ve öğrencilere düzenli ve birlikte çalışma alışkanlığı kazandırır.
8- Planlama eğitim ve öğretim faaliyetlerinde düşünceye açıklık kazandırır.

3. Boş zamanlarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) çalışmaya önem vermesini ve zamanını iyi değerlendirmesini gösteren başka hangi örnekleri biliyorsunuz?

8. Sınıf Gizem Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 63 Cevabı

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hayatından çalışmaya ve zamanı iyi değerlendirmeye ilişkin örnekler bularak bunlardan ilke çıkarınız.

Sabırlı ve cesaretli olmak insana ne gibi yararlar sağlar?

1. “Sabreden derviş muradına ermiş.” sözü ile ne anlatılmaktadır?

2. Öz güveninin olması kişinin hangi özelliğini gösterir?

3. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) “…Hiç kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir Ja bulunulmamıştır.”1 2 hadisinden ne anladığınızı anlatınız.

8. Sınıf Gizem Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 64 Cevabı

1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) sabır ve cesareti bize nasıl örnek olabilir?

2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) sabır ve cesaretle ilgili hangi sözlerini biliyorsunuz?

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) sabırlı olma ve cesaret konusundaki sözlerini araştırarak bir liste hazırlayınız. Hazırladığınız listeye bu konularla ilgili atasözlerini ekleyiniz.

Sınavda beklediğiniz notu alamazsanız ne yaparsınız?

1. Haksızlıkla karşılaştığınızda neler hissediyorsunuz?

2. Bir şeyi paylaştırırken neye özen gösterirsiniz?

8. Sınıf Gizem Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 65 Cevabı

1- Sizce başka dinden olanların bile aralarındaki anlaşmazlıkları çözmesi için Hz. Muhammed’e (s.a.v.) başvurmasının nedenleri nelerdir?

2. Herkesin hakkının gözetilmediği toplumlarda nasıl sonuçlar ortaya çıkar?

Doğayı ve insanı sevmenin insana ne gibi yararları vardır?

8. Sınıf Gizem Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 66 Cevabı

1. Doğa sevgisi, insanın hangi davranışlarını geliştirir?

2. Evcil hayvan besleyenlerin nelere özen göstermeleri gerekir?

3. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğa ve hayvan sevgisi ile ilgili başka hangi örnekleri verebiliriz?

TARTIŞALIM

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hayvanlara karşı örnek davranışlarından hareketle çevremizdeki hayvanlara nasıl davranmamız gerektiğini tartışınız.

 

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort