8. Sınıf

2018 – 8. Sınıf Gizem Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 53 Cevabı

8. Sınıf Gizem Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 53 Cevabı

A) Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Zekât ve sadakanın toplumsal yararları nelerdir?

Zekat ve sadaka ibadetleri mal, bedenen ve iyilik ile yapılan ibadetlerdir. Zekat, mal ile yapılmaktadır. Sadaka ise hem mal ile hem de düşkün bir insana yapılacak yardım, toplumun faydasına olacak davranışlar ile de yapılabilmektedir. Bu açıdan Islam dininde bulunan bu kavramlar toplumsal dayanışma ve yardımlaşma esasına dayanmaktadırlar. Islam, zekat ibadetini müslümanlar için farz kılmıştır. Bu sayede her varlıklı müslüman, her yıl bir fakire yardım etmektedir. Bunun dışında camii, okul, çeşme vb. halkın yararına olan yapıların yaptırımı ise sadaka olarak sayılmaktadır. Allah bu müslümanlar için Kur’an’da müjdeler vermiştir. Bu sayede Islam dini toplumsal dayanışma ve yardımlaşmayı desteklemektedir.

2. Hac ne demektir? Açıklayınız.

Hac, İslam’ın beş şartından biridir. İslam’da hac ibadeti akıl baliğ olana ve maddi durumu yerinde olana farz kılınmıştır. Hac ibadetinin bir mevsimi bulunmaktadır. Zilhicce ayında başlayan hac mevsimi Mekke ve Medine ziyaretleriyle başlayıp bitmektedir. Buralarda hacı adaylarının önemli vazifeleri bulunmaktadır.

Hac, Peygamber (a.s.)’ın belirlediği mikat sınırlarının dışından ihramlı olarak haremi şerife girmek, vakfe durmak, say yapmak, tavaf etmek, şeytan taşlamak gibi vazifelerden oluşan bir ibadettir. Hac, birkaç aşamadan oluşur. Bazı dereceleri de bulunmaktadır. Bu şartlara ve vazifelere göre değişmektedir. Hac yapanlara hacı denir. Hacılar Mekke ve Medine’de ziyaretlerini bitirdikten sonra hac vazifelerini tamamlarlar.

3. Kurban ibadetinin toplumsal yararları nelerdir? Açıklayınız.

Kurban ibadeti mal ile yapılan ve varlıklı müslümanlara farz olan bir ibadettir. Islam dini toplum içi yardımlaşma ve dayanışmaya büyük önem vermiştir. Yapılan ibadetlerden kurban, zekat ve sadaka da bu doğrultuda olan ibadetlerdir. Kurban ibadeti için Hz. Muhammed, kurban etinin üç bölme ayrılmasını buyurmuştur. Birinci kısım ile aile kendi ihtiyaçlarını karşılayacak, ikinci kısım akraba ve yakınlara dağıtılacak, son kısım ise yoksul ve düşkün insanlara dağıtılacaktır. Bu sayede toplumdaki insanlar birbirlerine ısınacak ve aralarındaki mesafeler kaybolacaktır.

B) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.

(D) 1. Zekât, mal ile yapılan bir ibadettir.
(D) 2. Hac ibadeti, hem mal ham de beden ile yapılan bir ibadettir.
(Y) 3. Yoksullara sadaka veya zekâtı herkesin gözü önünde vermek gerekir.
(Y) 4. Tavuk ve ördek gibi hayvanlar da kurban edilebilecek hayvanlardandır.

C) Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerlere verilen sözcüklerden uygun olanı yazınız.

(tavaf, vakfe, zekât, vakıf)

1. Müslüman’ın her yıl malının bir kısmının Allah (c.c.) rızası için belirli kişilere vermesine zekat vermek denir.
2. Kurban Bayramı’ndan bir gün önce, arife günü, Arafat denilen yerde bulunmaya vakfe yapmak denir.
3. Sırf Allah (c.c.) rızası için insanlara yardım amacıyla kurulan kurumlara vakıf denir.
4. Belirli dualar okunarak Kâbe’nin etrafında yedi defa dönülmesine tavaf denilmektedir.

Ç) Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. I. Fakirlere
II. Borçlulara
III. Zenginlere
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangilerine zekât verilmez?
A) Yalnız I B) l-ll C) Yalnız III D) ll-lll

2. Aşağıdakilerden hangisi yardımlaşma kurumu değildir?
A) Türk Kızılayı B) Karayolları Genel Müdürlüğü C) Mehmetçik Vakfı D) Türkiye Diyanet Vakfı

3. Hacıların Kâbe’yi ziyaret ederken giydikleri özel giysiye ne denir?
A) İhram B) Fistan C) Libas D) Çarşaf

4. Kâbe’de bulunan ve hacıların tavafa başlama noktası olarak kabul ettiği taşa ne ad verilir?
A) Müzdelife B) Hacerü’l Esved C) Mina D) Arafat

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort