8. Sınıf

2018 – 8. Sınıf Din Kültürü Gizem Yayıncılık Sayfa 40-52 Cevapları

8. Sınıf Din Kültürü Gizem Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 40 Cevabı

İnsanlar başkalarına neden yardım eder?

Yardıma muhtaç bir kimseyi gördüğünde yardım etmeye çalışmak insanın karakteri ve eğitimi ile gelen bir durumdur. Merhametli ve yardımsever insan fakir veya düşkün birini gördüğünde yardım etme eğilimindedir. Bu duruma Islam dini çerçevesinden bakıldığında ise; Islam dini her zaman yardımlaşma ve dayanışmayı öğütlemiştir. Bu durum sadaka ve zekat gibi kavramlarla desteklenmiştir. Islam dini dayanışmayı müslümanların zevkine bırakmamış, zekat kavramı ile dinin gerekliliklerinden bir tanesi haline getirmiştir. Bu açıdan müslümanlar hem yoksul ve düşkün olanlara yardım etmekte hem de ibadetlerini yaparak sevap kazanmaktadırlar. Müslümanlar bu yüzden diğer insanlara yardım etmektedirler.

Yardım kurumları ne iş yapar?

Ihtiyacı olan insanlara yardım etmek bir insanlık görevidir. Her insan gücü oranında yardım yapabilmektedir. Çevremizde bulunan bir takım vakıflar ve dernekler aracılığı ile fakirler ve varlıklı insanlar arasında bağ kurulmakta ve yardımlar yapılabilmektedir. Bu yardım kuruluşları sayesinde Dünya’nın dört bir yanında gerçekleşen deprem, sel, fırtına veya terör gibi felaketlerde tüm Dünya insanları kenetlenerek bu bölgelere yardım edebilmektedir. Bu açıdan yardım kuruluşları toplumsal dayanışma açısından önemli bir rol oynamaktadırlar.

“Mallarını gece gündüz, gizli ve açık Allah yolunda harcayanlar var ya, onların Rableri katında mükâfatları vardır. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olacak değillerdir.” Yukarıdaki ayet, yardımlaşma kurumlarının meydana getirilmesine nasıl katkı sağlar?

Türkiye’de hangi yardımlaşma kurumlan vardır?

Ülkemizde tüm Dünya’da oluşabilecek doğal afetler, terör olayları, savaşlar vb. durumlarda Dünya’nın her köşesine kadar yardım götürebilecek bir çok yardım kuruşulu bulunmaktadır. Bunlardan bazıları devlet kurumu, bazıları ise özel, halk destekli kuruluşlardır.
– Türk Kızılayı,
– Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu,
– Türk Hava Kurumu,
– Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı,
– Milli Eğitim Vakfı,
– Yeşilay,
– Insan Hak ve Hürriyetleri Insani Yardım Vakfı
bu kurumlardan bazılarıdır.

8. Sınıf Din Kültürü Gizem Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 41 Cevabı

Bir yardım kuruluşuna giderek onlara hangi konularda yardım edebileceğinizi araştırınız.

Bu soruyu kendiniz yapmalısınız.

Ülkemizdeki sosyal yardım kuruluşları hakkında İnternet’ten bilgi toplayarak sınıfta bunların faaliyetlerini ve yararlarını tahtaya yazınız.

Kızılay Hakkında Genel Bilgiler
Kızılay, 11 Haziran 1868 tarihinde İstanbul’da kurulmuştur. Ülkemizin en önemli sosyal yardım kurumlarından biridir. İlk zamanlar farklı isimlerle anılan bu kurumumuz, 1935 yılından beri Kızılay Derneği adını kullanmaktadır. Kızılay Derneğinin amacı şu şekilde ifade edilmektedir: Savaşta ve barışta yurt içinde dışında doğal afet ve felaketlere uğrayanlara yardım etmek sağlık ve sosyal dayanışmayı desteklemek ve bu konuda çalışan milletler arası teşkilatlarla iş ve amaç birliği yapmaktır.
Kızılay, hem barışta hem de savaşta amacında belirtilen ilkeler doğrultusunda yardım faaliyetleri düzenler, diğer kamu kuruluşları ile işbirliği yapar. Kızılay, her türlü felakette aktif olarak destekleyici çalışmalarda bulunur. Bulaşıcı hastalıklara karşı açılan mücadeleye katılır. Sadece ülke içerisinde değil başka ülkelerde meydana gelen doğal afetlerde de zarar görenlere yardım elini uzatır. Kızılay sadece felaketlere yardım etmekle değil, proaktif yani önleyici tedbirler alınmasında da sosyal sorumluluk üstlenmektedir. Vatandaşların bilgilendirilmesi ve çeşitli eğitimlerle desteklenmesi yanında hükumetlerin belirttiği yerlerde hastahaneler de açmaktadır. Sağlık elamanı özellikle hemşire ve ilk yardım elemanı yetiştirir. Kan bulma hizmetlerini düzenler ve yürütür. Yoksullara yardım eder. Bu alanlarda çalışmak için gönüllü kuruluşlar oluşturur. Gerekli yerlerde aş evleri açarak yoksul ve öksüz çocuklara yardım eder.
Kızılay’ın gelir kaynaklan Nelerdir?
Bağış ve üye aidatları yanında, dernek yayınları pul ve rozetler Kızılay’ın gelir kalemleridir. Derneğe gelir getirmek amacıyla düzenlenen piyango balo ile daha başka eğlencelerden elde edilen gelirler de buna dahildir.
Türkiye’de her duyarlı vatandaşın Kızılay’a kan bağışı, imkanları doğrultusunda bağış yapması, düzenlenen eğitimlere katılması gerekmektedir.

8. Sınıf Din Kültürü Gizem Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 42 Cevabı

İnsanlar niçin hacca gider?

1. Yakınlarınızdan hacca giden oldu mu?

2. Hacı uğurlama ve karşılama törenine şahit oldunuz mu? Bu törende neler yapılıyor?

Hac, yılın belirli zamanlarında yapılan bir ibadettir. Hac görevini yerine getirecek kişiler hacı olarak adlandırılırlar. Bu zamanın gelmesinden yaklaşık bir ay öncesinden itibaren hacılar tüm akrabalarıyla bir araya gelirler ve onlardan helallik isterler. Yolculuk günü geldiğinde ise erkek hacılar ihrama girmiş bir vaziyette ülkeden ayrılırlar. Yolculuklar sırasında kullanılan arabalara bayraklar asılmaktadır. Hacılar dualar eşliğinde kutsal topraklara uğurlanmaktadır.
Hacıların görevlerini tamamlayıp ülkelerine dönmelerinde ise hacı karşılamaları yapılmaktadır. Hacıların akrabaları onları görebilecekleri en yakın hava alanı, otobüs terminali vs. yerlere gelirler. Hacılar ulaştıktan sonra bu hacıların evlerinde hacı ziyaretleri yapılmaktadır. Hacılar getirdikleri hediyeleri akrabaları ile paylaşır, onların da bu mertebeye ulaşmalarını temenni ederler.

3. Müslümanlar hac için nereye gidiyorlar? Orada ne yapıyorlar?

Hac ibadeti farz bir ibadettir. Yılın belirli günlerinde yapılmaktadır. Müslümanlar Zilhicce ayının 9-11. günlerinde ihrama girerler ve Mekke’de bulunan Kabe’ye, kutsal topraklara yola çıkarlar. Burada Kabe’yi tavaf ederler ve Arafat’ta Vakfe ibadetlerini yerine getirirler. Bu ibadet hem beden hem de mal ile yapılan bir ibadettir. Burada müslümanlar bol bol dua ederler ve günahları için Allah’tan af dilerler.

Yukarıdaki metinden hâlinde defterinize yazınız.

1. Hac ne zaman yapılıyor?

1- İslam dünyasının hac günü kurban bayramına denk gelen 10 Zilhicce’dir. Hacı olmayı arzu edenler kurban bayramından 3 gün önce Mekke’ye gider. Kurban bayramının öncesinde arife gününden bir gün önce Arafat’a gidilir ve orada kalınır.
2- Arife günü gün battığı zaman Müzdelife’ye gidilir ve bu bölümde şeytan taşlayabilmek için gerekmekte olan taşlar toplanır. Güneşin doğumunun öncesinde Mina’ya gidilir.
3- Bayram sabahı da akabe cemresine 7 tane taş atılır. Temettü ve kıran hacıları kurbanlarını keser. Saçlar kısaltılır ve ihramdan çıkılır. Ziyaret tavafı gerçekleştirilir. Mina’da en az 2 gün kalmak gerekir. Bayramın 2,3 ve 4. gününde her 3 şeytana yedişer tane taş atılır.
4- Mina’dan Mekke’ye dönmenin ardından ziyaret tavafı da yapıldı ise veda tavafı hariç bütün görevler bitmiş olur. Veda tavafı, Mekke’den gitmeden veda ya niyet edilmemiş olsa bile en son tavaftır.

2. Umre ne demektir?

Umre; ziyaret etmek anlamına gelmektedir. Müslümanların Kabe`yi ziyaret etmelerine umre denir.Ziyaret biçimi hacca benzer. Fakat hac gibi Zilhicce ayında olması gerekli değildir. Dini bir terim olarak ise umre, “Belirli bir zamana bağlı olmaksızın ihrama girerek Kâbe’yi tavaf etmek, Safa ile Merve arasında sa’y yapmak ve tıraş olup ihramdan çıkmaktan” ibarettir.

8. Sınıf Din Kültürü Gizem Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 43 Cevabı

1. Hacılar uğurlanırken ve karşılanırken neden tören yapılıyor?

2. Hac ne demektir?

Kelime olarak “Allah’a yönelme, günahlardan arınma, Hak yolunda feragat gösterme, meşakkatleri göğüsleme ve dinin özüyle temasa geçme” manasına gelen hac, terim olarak, Mekke’de bulunan Kabe’yi ve civarındaki kutsal olan özel yerleri, belirli vakti içinde, usulüne uygun olarak ziyaret etmek ve yapılması gereken diğer menasiki yerine getirmek demektir. İslâm’ın beş esasından biri olan hac, Hicretin 9. yılında farz kılınmıştır.
Kur’ân-ı Kerim’de; “Gitmeye gücü yetenlerin Kâbe’yi ziyaret etmeleri, Allâh’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır” buyurulmuştur (Al-i İmran, 3/97). Hz. Peygamber de; “İslâm beş esas üzerine kurulmuştur: Allâh’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in O’nun Elçisi olduğuna şahitlik etmek, namaz kılmak, zekat vermek, Kâbe’yi ziyaret etmek ve Ramazan orucunu tutmaktır.” buyurmuştur (Buharî, Îmân, 2; Müslim, Îmân, 5). Ayrıca hadislerinde haccın önemini ve yararlarını belirtmiş; nasıl yapılacağını fiilen göstermiştir. Gücü yeten, yani sağlık ve servet yönünden haccetme imkânına sahip, hür, akıllı ve buluğ çağına erişmiş Müslüman’ların, ömürlerinde bir defa haccetmeleri farzdır. Bu şartları taşıyan kişinin, imkân elde edince, geciktirmeden bu farzı yerine getirmesi gerekir. Hayatında bir defa hac yapmış olan Müslüman’ın bir daha haccetmesi gerekmez. Yapılış şekli bakımından hac üçe ayrılır; ifrat haccı, kıran haccı ve temettu’ haccı.

Çevrenizde hacca gidip gelen insanlarla görüşünüz. Onlardan haccın ne demek olduğunu, nasıl yapıldığını, niçin hacca gittiklerini ve duygularını öğreniniz.

Bu soruyu kendiniz yapmalısınız.

8. Sınıf Din Kültürü Gizem Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 44 Cevabı

Hac döneminde sık duyduğumuz tavaf, ihram, Arafat gibi kavramlar ne anlama gelmektedir?

Hac ibadetini daha iyi kavramak için Hac ile ilgili kavramları da bilmemiz gerekmektedir. Bu açıdan Hac ibadeti ile bağlantılı bazı kavramlar bulunmaktadır. Bunlardan bir kaçı; tavaf, ihram, Arafat gibi kavramlardır.
Tavaf, Kabe etrafında belirli dualar ederek yedi sefer dönmek ibadetidir. Kurban Bayramı’nın ilk üç günü tavaf farzdır.
Ihram, kendini mahrum bırakmak anlamına gelmektedir. Hacıların Kabe’ye belirli bir uzaklıkta özel bir elbise giymelerine ihrama girmek adı verilmektedir. Bu elbise erkekler için iki parça halinde havlu vb. elbise, kadınlar için ise uzun ve geniş bir elbisedir.
Arafat, Mekke yakınlarındaki dağın ismidir. Burada Kurban Bayramı arifesinde Vakfe yapılması farzlardan bir tanesidir. Tüm Dünya’dan hacılar orada toplanarak dua etmektedirler.

8. Sınıf Din Kültürü Gizem Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 45 Cevabı

1. Asım’ın ödevinde yer alan kavramlardan, daha önce hangilerini duymuştunuz?

2. Hac ile ilgili başka hangi kavramları biliyorsunuz?

8. Sınıf Din Kültürü Gizem Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 46 Cevabı

Yukarıdaki kavramlar ve ziyaret yerleri ile ilgili İnternetten araştırma yaparak daha geniş bilgi toplayınız. Elde ettiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

8. Sınıf Din Kültürü Gizem Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 48 Cevabı

Hac görevini yerine getiren kişilerdeki olumlu davranış değişikliklerinin sebepleri neler olabilir?

1. Bir yeri ilk kez gördüğünüzde ya da biriyle tanıştığınızda neler hissediyorsunuz?

Yeni yerler görmek veya yeni insanlar tanımak insan üzerinde heyecan verici tesir bırakırlar. Özellikle bu duruma hevesli olan kişiler için daha motive edici bir durumdur. Bu insanlar yeni kişiler tanıdıkça, onlarla kaynaşıp farklı bilgiler edindikçe kendilerini daha sosyal ve mutlu hissederler. Yeni yerler görme hevesinde olan kişiler için de aynı durum geçerlidir.
Bu durum Hac ve Umre ibadetini yapan müslümanlar için geçerlidir. Burada müslümanlar kutsal toprakları ziyaret ederek yeni yerler görürler ve Dünya’nın dört bir yanından gelen müslümanlar ile tanışma fırsatı yakalarlar.

2. Sizce hacca gidip gelmek kişide nasıl duygular uyandırır ve ne tür davranış değişiklikleri meydana getirir? Neden?

Hac ve Umre ibadetlerini gerçekleştiren kişiler yeni yerler görmüş, bir çok farklı medeniyetten müslümanlarla tanışmış ve ibadet ederek günahlarından arınmış müslümanlardır.
Hac ve umre ibadetleri mal ve beden ile yapılan ibadetlerdir. Müslümanlar bu ibadetler için para harcamaktadırlar. Bu sayede müslümanlar fedakarlık duygusunu yaşamış olacaklardır. Tüm Dünya müslümanları ortak bir amaç için kutsal topraklarda bulunurlar. Bu durum onlar arasındaki sevgi, dayanışma ve kardeşlik bağlarını güçlendirir. Kutsal topraklarda ihrama girmiş tüm müslümanlar oldukça sade ve aynı şekilde görünmektedirler. Bu sebeple makamları, kimlikleri vs. farkı kalmamaktadır. Bu durum insanı Allah’ın karşısında herkesin eşit olduğunu bir kez daha anlamaya itmektedir. Insanlar bu sayede her şeyin geçici olduğunu kavramaktadırlar. Bu duyguları yaşayan müslümanlar duyguları ve davranış şekilleri değişikliğe uğramış olarak döneceklerdir.

3. Sizce hacca gidip gelenler başka ülkelerin hacılarından söz ederken en çok nelere değinirler?

Hacca gidip gelen insanlar öncelikle bize orada hissettikleri manevi duyguları anlatırlar. Gördükleri yerlerde peygambere efendimizin yaşadığını, burada mutlu olduğunu, burada acı çektiğini düşünürler. Onun her gün yürüdüğü yollardan yürürler. Bütün bunlar onları duygulandırır ve geldiklerinde bize ilk olarak bunları anlatırlar.
Hacca giden yakınlarımız, orada bulunmanın nasıl bir his olduğunu anlattıktan sonra orada ibadet etmenin nasıl olduğunu anlatırlar. Kendilerine yaratıcılarını en yakın hissettikleri yerde ona dualar etmenin nasıl olduğunu anlatırlar.
Son olarak hacca giden yakınlarımız, bulundukları yerde insanların aynı dine mensup olmasına rağmen ne kadar farklı olduklarını fark ederler. Bu kültürel farklar; ibadet etme biçimi de olabilir yalnızca yemek yeme şekli bile olabilir. Bütün bu farklılıkları onlardan dinleyebiliriz.

8. Sınıf Din Kültürü Gizem Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 49 Cevabı

1- Cevaplarda, açıklanması gereken veya eksik kalan hususlar var mıdır? Belirtiniz.

2. Sizce hac ibadetinin insan davranışlarına başka hangi etkileri olabilir?

Hac, ziyaret etmek veya yönelmek anlamlarına gelir. Yıllık yapılan bir ibadettir. Yılın belirli günleri Mekke’ye giderek hac ibadetini yapanlara hacı denir. Hacca dünyanın her bir yerinden renk, ırk ayrımı olmaksızın tüm Müslümanlar gidebilir. Gücü yeten, sağlıklı, zengin, aklı başında ve Müslüman olan her bireye hac farzdır. Dünya Müslümanları bu sayede bir araya gelip Kâbe’yi ziyaret ederler. Bu sebeple hac Müslümanlar arasında toplumsal kaynaşmayı sağlar. Haccın başka bir faydası da inancı güçlendirmesidir. Kâbe, her ırktan, her renkten Müslümanların bir araya gelmesini sağlar. Hac insana sabır kazandırır. İnsanlara merhamet duygusu verir. Allah’a kul olma zevkini tattırır. Haccın insana kazandırdığı güzel özellikler sayesinde toplumda birlik ve bareberlik, hoşgörü ve barış ortamı oluşur. İnsanlar huzur ve güven içinde yaşama imkânı bulurlar.

Yukarıdaki metne göre hac ve umre ibadetinin Müslümanlar arasındaki iletişim ve etkileşime nasıl katkı sağlayacağına dair fikir üretiniz.

Hacdan gelenlerle ilgili gözlem ve bilgilerinizi sınıfta paylaşınız.

8. Sınıf Din Kültürü Gizem Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 50 Cevabı

Kurban ibadetinin diğer ibadetlere göre farkı var mıdır? Kurban ibadetinin toplumsal boyutları nelerdir?

Kurban bir ibadet biçimidir. Hz. Adem ile başlayan bu ibadeti müslümanlar günümüzde Hz. Ibrahim’in uygulayış şekline göre uygulamaktadırlar. Islam dinine göre kurban, Allah’ın buyruğunu yerine getirmek ve rızasını kazanmak amacı ile kesilen hayvandır. Kurban ibadeti diğer ibadetlere göre farklı bir ibadet biçimidir. Mal ile yapılan bir ibadettir.
Kurban ibadetinin en önemli boyutlarından bir tanesi toplum için yardımlaşma ve dayanışma esaslı olmasıdır. Varlıklı ve kurban kesen müslümanlar kurban etlerini fakir ve yoksul insanlar ile paylaşmaktadırlar. Bu açıdan bu durum insanların birbirine daha iyi kenetlenmesini sağlar ve dayanışma ruhunu güçlendirir.

1. Kurban niçin kesilir?

Kurban Allah’a yaklaşmak maksadıyla ve yalnız Allah’ın rızasını kazanmak için kesilir. Allah’tan başkası adına hayvan kesmek haramdır ve böyle yapanlara Peygamber Efendimiz (s.a.v) “Allah’tan başkası nâmına hayvan kesene Allah lânet etsin” şeklindeki ifâdeleriyle uyarmıştır.

2. Kurban etleri kimlere verilir?

Hz. Peygamber (s.a.s.), kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir kısmının da evde yenmesini tavsiye etmiştir (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 10). Kurban etinin tamamı evde bırakılabilir (Tahâvî, Şerhu me‘âni’l-âsâr, IV, 185). Ancak, durumu iyi olan müslümanların, toplumda muhtaçların arttığı bir dönemde kurban etlerinin çoğunu hatta tamamını dağıtmaları daha uygun olur. Şâfiî mezhebine göre ise, kurban etinden az da olsa fakirlere verilmesi gerekir (Bkz. Nevevî, el-Mecmû‘, VIII, 413).

8. Sınıf Din Kültürü Gizem Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 52 Cevabı

1. Kurban ibadetinin dayanışma ve yardımlaşma açısından yararları nelerdir?

Kurban, toplumsal dayanışma ve yardımlaşmayı canlı tutmaktadır. Kurban, toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu yaşanmasına fırsat sağlar. İhtiyacı olanlarla paylaşılan kurban toplumda sosyal adaletin gerçekleşmesine katkı sağlar. Zengin olan, kurban kesebilecek durumda olan Müslümanların Allah rızası kazanmak için yerine getirdikleri bu ibadet, onları cimrilikten uzaklaştırır. Kurban’da et ihtiyacı karşılanan insanlar da kendilerini toplumun bir üyesi olarak kabul eder, toplumla kaynaşır

2. Yukarıda anlatılanlardan kurbanın sosyal yönü ile ilgili olarak hangi sonuçları çıkarabiliriz?

Kurban mal ile yapılan ve toplum içerisinde yardımlaşma, dayanışma esasına dayanan bir ibadettir. Bu sebeple kurban ibadetinin sosyal bir yönü olduğunu söyleyebiliriz. Kurban ibadeti toplumda yardımlaşma ve dayanışmayı sağlar. Insanların birbirine daha fazla kenetlenmesini ve aralarındaki mesafelerin kapanmasını sağlamaktadır. Varlıklı müslümanlar, diğerlerine yardım ettikleri için daha hoşnut olup huzur duyarken; düşkün ve yoksul müslümanlar da etraflarında onlara sahip çıkacak kardeşlerinin olduğunu fark ederek kendilerini daha güvende hissederler.

Bir arkadaşınıza, yaşadığınız bir Kurban Bayramı’nı ve bu bayramdaki duygularınızı anlatan mektup yazınız.

Sevgili Hasan,
Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlarım. Bu bayram yaşadıklarımızdan sana biraz bahsetmek istiyorum. Yaklaşık bir haftadır evimizde ve etrafımızda Kurban Bayramı telaşı var. Hanımlar evde temizlik ve bayram hazırlığı ile uğraşırken; beyler ise kurbanlık hayvan bakmaya ve kendilerine en uygun hayvanı bulmaya çalışıyorlar. Bu telaş sırasında neyse ki bayram sabahı geldi ve ilk olarak babam ile birlikte bayram namazına gittik. Bayram namazında mahallemizdeki insanlarla bayramlaşma fırsatı buldum. Bayram namazından gelir gelmez babam ile birlikte kurban ibadetini gerçekleştirmek için evden çıkarak kesim alanına gittik. Burada bir çok insan toplanmış ve kurban kesim sıralarını beklemekteydiler. Insanlar artık eskisi gibi mahalle arasında kurbanlık hayvanlara eziyet ederek kurban kesimi yapmamaya özen gösteriyorlar. Bizim sıramız geldi ve kurbanımız kesildi. Eve döndüğümüzde annem ve babam kurban etlerini üç parçaya bölerek bir kısmını bizim için, birini akrabalarımız ve yakınlarımız için diğerini ise etrafımızdaki yoksul ve düşkünler için ayırdılar. Dinimizin bu kadar ince bir şekilde her türlü insanı düşünmüş olması beni açıkçası çok etkiledi. Ilk olarak ailem olmak üzere tek tek tüm akrabalarımızı gezerek bayramlaştım. Bir çoğu bana hediyeler verdiler ve onları ziyaretim onları oldukça mutlu etti. Bayramım bu şekilde geçti. Senin bayramın nasıldı ? En kısa zamanda senden duymayı bekliyorum.
Sevgilerimle,
Arkadaşın Mehmet

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort