8. Sınıf

2018 – 8. Sınıf Din Kültürü Gizem Yayıncılık Sayfa 31-39 Cevapları

8. Sınıf Din Kültürü Gizem Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 31 Cevabı

Arkadaşlarınızla bir şeyler paylaştığınızda neler hissedersiniz?

Arkadaşlarımla bir şeyler paylaşınca çok mutlu oluyorum, arkadaşlarımın o anki mutluluklarını görünce çok seviniyorum.

8. Sınıf Din Kültürü Gizem Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 32 Cevabı

“ Mutluluk paylaşıldıkça artar, üzüntü paylaşıldıkça azalır.”
“Komşu komşunun külüne muhtaçtır.”
Yukarıdaki sözlerin anlamı üzerine tartışınız.

Dostlarımla bir şeyler paylaşınca çok mutlu oluyorum, arkadaşlarımın o anki mutluluklarını görünce çok seviniyorum.

Yardımlaşma ve paylaşmanın önemini toplumsal huzur açısından değerlendirip düşüncelerinizi yazınız.

Toplumun bir arada huzurlu, mutlu ve sükun içinde yaşamasına neden olan bazı manevi duygu ve düşünceler bulunmaktadır. Bunlar örf, anane, gelenek, görenek, ahlaki ve hukuki olarak tarih içinde zamanla yerleşik hale gelen insani ve beşeri duygu ve düşüncelerdir.

Arkadaşlarınızla dörderli iki grup oluşturunuz. Yardımlaşmanın kişiye ve topluma kazandırdığı yararları sıralayınız. Bakalım hangi grup daha çok bulacak?

Yardımlaşmaya ve paylaşmaya herkesin ihtiyacı vardır.Bu eski zamanlardan beri bir temel ihtiyaçtır.Hatta atalarımız bize ”bir elin nesi var iki elin sesi var” diyerek bunu hatırlatmış ve yardımlaşmanın önemini vurgulamıştır.

Yardımlaşmanın ve paylaşmanın bir işi yapmada ve başarmada önemi büyüktür.İnsan muhtaç bir varlıktır.Her işi kendisi beceremeyebilir.Tam burada önemi artar yardımlaşmanın kıymeti.Yardımlaşarak ve paylaşarak hem topluma hem bireylere yardımcı oluruz.Bir insanın bizim yardımımız ile o işi başarması bizi de çok mutlu eder.O kişi bunu görecek ve o kazandığı başarıları bizimle ve toplum ile paylaşacaktır.Onun için içimizde herhangi bir kötülük olmadan hem yardımcı olmalı hemde paylaşımcı olmalıyız.

8. Sınıf Din Kültürü Gizem Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 33 Cevabı

Yardımlaşma ve paylaşma neden önemlidir? Arkadaşlarınızla tartışınız.

İslamiyet genel anlamda başkalarına el açmayı ve muhtaç olmayı uygun bir davranış olarak görmez. Ancak zorunlu nedenlerden dolayı her toplumda başkalarının yardımına ihtiyaç duyan kişiler bulunur. Bu durumda olan kişilerin sayısını en aza indirmek dinimizin sağlamaya çalıştığı bir durumdur. Peygamberimiz veren elin alan elden daha üstün olduğunu söylemiştir.
Zekat sadaka kurban fitre gibi ibadetler Kuranıkerim’de ve Peygamberimizin hadislerinde birçok güzel müjdelerle tavsiye edilmiştir.

Türkçe anlamlarını verdiğimiz ayetler ve Hz. Muhammed’in (s.a.v.) sözlerinden hareketle İslam dininin yardımlaşmaya verdiği önemi anlatan bir kompozisyon yazınız.

Zekât ibadeti ile ilgili neler biliyorsunuz?

Zekat İslâmın 5 şartından biridir. Sosyal içerikli bir ibadettir. Yalnız insanın kendisine değil, başkalarına da faydası dokunan bir ibadettir. Toplumda sevgiyi, saygıyı tesis eder, ahlaki çöküntüyü düzene katar, merhamet, şefkat duygularını doruğa çıkarır, malın temizlenip artmasını sağlar, malın fanilikten çıkarak ebedileşmesini sağlar.

8. Sınıf Din Kültürü Gizem Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 34 Cevabı

Zekât vermenin toplumsal faydalarının neler olabileceğini tartışınız.

1- Zekat, toplumda ekonomik bir denge kurar. Zenginin malından bir bölümünü fakirlere verdirerek aradaki zenginlik farkını belli bir seviyede tutar. Zengin çok zengin, fakir de çok fakir olmaz.
2- Zekat, özellikle toplumun fakir, yoksul, borçlu ve çaresiz durumdaki kesminin imdadına ulaşan bir sosyal sigortadır. İslamiyetin 1400 sene önce kurduğu bu sosyal sigortayı, Hristiyan ülkeler ancak 1941 yılında kurabilmişlerdir. Amerika ile İngiltere arasındaki Atlantik Antlaşması’nda, ilk defa fertler için sosyal sigorta teşkilatı kurulması karara bağlanmıştır.
3- Zekat, toplumun ekonomik açıdan kalkınma hamlesine büyük bir destektir. Çünkü, paranın stok edilmesini ve bir köşede saklanmasını önleyerek yatırıma yöneltir. Aksi halde her yıl zekatı verilen para, durduğu yerde azalacak ve tükenmeye yüz tutacaktır. Yatırıma yöneltilen para ise, sürekli iş sahaları açarak ve milli geliri artırıcı sahalara yönelerek topluma hizmet eder.

Müslümanların başkalarına maddi yardımda bulunmasının dinî sebebi nedir?

Sadaka Anlayışının olması

İslam dini toplumsal dayanışmayı nasıl teşvik eder?

İslam dini, insanlar arasında sosyal yardımlaşmayı teşvik etmiştir. Toplum içinde yaşayan yoksul insanlar, sıkıntılarını dile getirmekten ve başkalarından yardım istemekten çekinebilirler. Dinimiz maddi gücü yerinde olan kimselere, fakir ve muhtaç insanları bulup, gereksinimlerini karşılamaları öğütler. Bu durumu Peygamberimiz bir sözünde şu şekilde dile getirmiştir: “ Fakirleri araştırıp bulunuz, görüp gözetiniz

İbadetlerin toplumsal yararları neler olabilir?

*Milli birlik ve beraberlik duygu ve düşüncelerini pekiştirir.
*Toplumsal kaynaşma ve dayanışmayı arttırır.
*Toplumsal yardımlaşma ve paylaşmayı arttırır.
*Toplumda hoşgörü, merhamet ve vicdan kavramlarını yayar.
*Toplumda adalet, özgürlük, eşitlik gibi kavramların yerleşik hale gelmesini sağlar.
*Toplumu birbirine yakınlaştırır, kardeşlik duygularını arttırır.
*Sosyal ekonomik düzeni sağlar.

8. Sınıf Din Kültürü Gizem Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 35 Cevabı

Diyanet İşleri Başkanlığının zekât ile ilgili açıklamalarını okudunuz. Bu haberden, zekât ibadetinin toplumsal yardımlaşmaya katkısıyla ilgili hangi sonuçları çıkarabilirsiniz?

İnsanın yaratılış amacı ve gayesi Allah Azze Celle’ye kulluk etmek ve verdiği nimetlerden dolayı O’na şükretmektir. Bu nedenle yalnızca bu gaye ve amaçlar doğrultusunda Allah Azze Celle’ye ibadet edilir. Bununla birlikte ibadetlerin gerek bireysel ve gerekse toplumsal pek çok faydaları bulunur.

İslam dini, insanlar arasında sosyal yardımlaşmayı daimi teşvik etmiştir. Toplum içerisinde yaşayan yoksul ve fakir insanlar, sıkıntı ve dertlerini dile getirmekten ve başkalarından yardım istemekten çekinebilirler.

Zeka ibadetinin ne gibi özellikleri vardır? Tartıştınız.

Oruç ibadeti kişinin iradesini güçlendirir

Oruç tutan kimse yeme içime gibi bedensel ihtiyaçlarından bir ay boyunca uzak kalmaktadır. Bu durum onun iradesini güçlendirir, disiplinli bir hayat yaşamayı, davranış ve arzularını kontrol altına almayı öğretir. Oruçla birlikte sadece açlık ve susuzluk anlamında değil hayatın diğer alanları ve ihtiyaçları ile ilgili olarak da kişinin iradesi güçlenmektedir.

2- Oruç ibadeti kişiye sabırlı olmayı hatırlatır ve öğretir

İnsan, çeşitli kişi ve olaylarla hep imtihan edilir, sıkıntılara maruz kalır. Bu zorluklara karşı koyabilmesi ve imtihanı kazanabilmesi için sabırlı olması gerekir. Oruç insana, açlığa, susuzluğa ve benzeri istekleri karşı koymayı alıştırarak iradesini güçlendirdiği gibi aynı zamanda olaylar ve imtihanlar karşısında da sabırlı ve metanetli olmayı öğretir.

3- Oruç davranışlarımız güzelleştirir

Oruç ibadeti, kişinin olgunlaşmasını ve ahlakının güzelleşmesini sağlar. Oruç ibadeti sayesinde kişi gün boyu bir ibadet içerinde olduğundan söz ve davranışlarına daha fazla dikkat eder. Aynı zamanda oruç tutan kimse, helala harama daha fazla dikkat eder. Ameli Salih dediğimiz güzel amellerini artırır. Haram ve kul hakkından sakınarak güzel ameller işlemeye sevk eder. Ramazan ayı geldiği zaman toplumda suç işleme oranında genelde bir düşüşün olması bunun en güzel katıdır.

4- Oruç, aile ve çevre ilişkilerini canlandırır

Oruç ibadeti, birlikte yapılan sahur ve iftarlarla hem aile üyeleri arasında, hem de akraba, komşu aileler arasında iyi ilişkilerin kurulmasını sağlamaktadır. Beşeri ilişkilerinin zayıfladığı asrımızda bu kaynaşma daha da önem kazanmaktadır. Günlerce aynı sofrada yemek yiyemeyen, bir araya gelemeyen aile efradı ya da komşu ve akrabalar bu ibadet sayesinde ilişkilerini tekrar canlandırma ya da gözden geçirme imkanı bulmaktadır.

5- Allah’ın rızasını kazanmak

Kimler başkalarına maddi yardımda bulunabilir? Neden?

İslam dininde başkalarına maddi yardımda bulunmaya infak denir ve buna büyük önem verilir. Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’de fakirlere, yoksullara muhtaç durumda olanlara yardım etmeyi emreden birçok ayet bulunur. Bunlardan birinde, “Mallarını gece ve gündüz gizli ve açık hayra sarf edenler var ya; onların mükâfatları Allah katındadır. Onlara korku yoktur, onlar üzüntü de çekmezler

Zekât vermekle mükellef olan herkesin zekâtını tam olarak verdiği bir toplumda hangi olumsuzluklar görülmez? Tartışınız.

Duyarsızlıik olmaz. Saygısız insanlar olmaz herkes birbirlerinin görüş ve düşüncelerine saygı duyar açlıktan ölen bir toplum olmaz israf olmaz.

8. Sınıf Din Kültürü Gizem Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 36 Cevabı

Zekâtın nelerden verileceği konusunda Hatice’nin babasının anlattıklarına neler ekleyebilirsiniz?

Kişi, oturduğu ev, bindiği araba veya kullandığı araç ve gereç için niçin zekât vermekle mükellef değildir? Tartışınız.

Zekatın farz olmasının şartlarından biri de, malın havaic-i asliyeden (asli ihtiyaçlardan) fazla olmasıdır. İçinde oturulan ev, binilen araba ve diğer araç ve gereçler asli ihtiyaçlardandır. bu yüzden zekat vermek gerekmez.

Çok paranız olsaydı kimlere nasıl yardım ederdiniz?

Islam dini, barış, sevgi ve yardımlaşma dinidir. Toplumda bir arada yaşayan müslümanların her zaman birbirine yardım etmelerini ve birlik, beraberlik içerisinde olmalarını öğütlemiştir. Bu açıdan müslümanlar sosyal ve ekonomik boyutu olan zekat gibi ibadetlere de tabilerdir. Müslümanlara öncelikle komşu, kardeş, akrabalara ve yakınlara yardım tebliğ edilmiştir. Müslümanlar bu doğrultuda yoksulluk ve muhtaçlık durumunun bir gün kendi başlarına da geleceği bilincinde olarak etrafındaki düşkünlere yardım etmelilerdir.
Islam dinine göre zekat anlayışında üzerinden en az bir yıl geçmiş mal için her yıl kırkta birinin yardım olarak verilmesi emredilmiştir. Bu oran en düşük oran olarak tanımlanmıştır. Gönlü bol ve eli açık müslümanlar bu rakamın üstüne çıkabilir kendi toplumundaki müslümanların yanı sıra düşkün halde bulunan tüm Dünya müslümanlarına da yardımlar yapabilirler.

8. Sınıf Din Kültürü Gizem Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 37 Cevabı

Peygamberimizin (s.a.v.) “Sağ elin verdiğini sol el bilmemeli.” hadisi ne anlama gelmektedir? Sınıfta tartışınız.

Peygamberimizin bu hadisine göre, yoksul ve kimsesizlere yapacağımız yardımlar gizli yapılmalıdır. Verdiğimiz sadakalar, yaptığımız yardımlar gösterişten uzak ve herkesin gözüne soka soka yapılmamalıdır. Çünkü, böyle bir davranış yardım yaptığımız kişiyi de rencide edebilir ve kötü sonuçlara neden olabilir.

Yukarıda anlamları verilen ayetleri tekrar okuyunuz, zekât verirken özen gösterilmesi gereken hususları listeleyiniz.

8. Sınıf Din Kültürü Gizem Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 38 Cevabı

Sadakanın birey ve toplum açısından ne gibi faydaları olabilir.

Sadaka, varlıklı müslümanların, yoksul müslümanlara diledikleri için yaptıkları yardıma verilen isimdir. Yardımlaşma ve dayanışma esasına dayalıdır. Bu açıdan bireysel ve toplumsal bir takım faydaları bulunmaktadır.
Sadaka veren müslümanı huzura kavuşturur. Onu rahatlatır ve bir başka insana yaptığı yardım, insanı mutlu eder. Bu açıdan birey, psikolojik açıdan kendini daha iyi hisseder. Sadaka, toplumsal açıdan ise dayanışmayı artırmaktadır. Insanlar yardımlaşma bilincini kazanır ve aralarındaki bağlar kuvvetlenmektedir. Bu açıdan varlıklı ve yoksul müslümanlar arasındaki bağlar kuvvetlenir ve toplumda saygı ve sevgi oluşur.

1. Sadaka taşı ne demektir?

Osmanlı döneminde bazı şehirlerde yoksul insanların ihtiyaçlarını gidermek için belli bölgelere konulan yapı ve işleyen sistem…
Bir elin verdiğini diğer el duymasın görmesin… Evet böyle bir felsefenin ve düşüncenin ürünü Sadaka Taşı…
Osmanlı döneminde toplumsal ahlak kuralları çerçevesinde oluşturulan yardımlaşmanın mühteşem örneği…
Cami, çeşme yanı ve hastane gibi yoğunluğu olan bölgelerde silindir şeklinde 2 metre uzunluğundaki taşların içine para bırakılır…
Amaç; derdini kimseye anlatamayan ihtiyaç sahibi insanlara rencide etmeden yardımda bulunmak, onların dualarını almak için…
Genellikle akşam saatleri seçilir. İhtiyaç sahipleri geceleri taşa gelir ve ne kadar para lazımsa alır… Fazlasını ise bırakır… Parayı alıp ihtiyacını gören parayı bırakanlara kalben dua eder. Günlerce ve aylarca paranın kaldığı gözlenmiştir.
Eski dönemlerde Konya, İzmir, Ankara, Kayseri, Çorum, Yozgat, Sivas, Kastamonu, Diyarbakır, Erzurum ve İstanbul’da vardı… Üsküdar Doğancılar’daki hala varlığını devam ettirmekte. İzmir’de ise Namazgah semtindeki Kurşunlu, Pazaryeri ve Şeyh Camileri ile İkiçeşmelik’teki Natürzade Camisi’nde var.

2. Çevrenizdeki tarihî camilerde böyle taşlar dikkatinizi çekti mi?

3. Günümüzde, ihtiyaç sahiplerine, onları incitmeden nasıl yardım edebiliriz?

Zekat ve sadaka gibi yardımlar varlıklı müslümanlar tarafından yoksul olanların ihtiyaçlarını karşılamak adına yapılmaktadır. Bu yardımlar yapılırken dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan bazıları gizlilik ve duyarlılık hususlarıdır. Yardım yapan müslüman yardımını gizli olarak yapmalı ve gösteriş yapmamalıdır. Yardım yapılacak kişiye yardım onu incitmeden ve sevecen bir şekilde yapılmalıdır.

4. Sadakanın toplum açısından ne gibi yararları olabilir?

Sadaka, müslümanların Allah’ın rızası için ihtiyaç sahiplerine yaptıkları yardım veya iyiliklerdir. Yoksul birine yapılacak maddi yardım, insanları rahatsız eden bir durumu gidermek, düşkün birine yardım etmek sadakadır. Okul, çeşme, camii gibi halka açık kurumlar yaptırmak sadakadır. Islam dinince sadakanın sınırları oldukça geniştir. Müslümanların halkın yararına yaptıkları bir camii, okul veya bir çeşme, onların öldükten sonra bile sevap işlemelerini sağlamaktadır. Bu açıdan sadaka toplum açısından çok önemlidir. Toplum içerisinde yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamaktadır. Insanlar arasındaki bağları güçlendirir ve huzur ortamı sağlar.

8. Sınıf Din Kültürü Gizem Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 39 Cevabı

Kur’an-ı Kerim’den; Hadid suresi, 10. ayet, Sebe suresi, 39. ayet ve Bakara suresi 268. ayetin anlamlarını bularak defterinize yazınız.

– Size ne oluyor da, Allah yolunda harcama yapmıyorsunuz? Hâlbuki göklerin ve yerin mirası Allah’ındır. İçinizden, fetihten (Mekke fethinden) önce harcayanlar ve savaşanlar, (diğerleri ile) bir değildir. Onların derecesi, sonradan harcayan ve savaşanlardan daha yüksektir. Bununla beraber Allah, hepsine de en güzel olanı (cenneti) va’detmiştir. Allah, bütün yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Hadid-10
– De ki: “Şüphesiz, Rabbim rızkı kullarından dilediğine bol bol verir ve (dilediğine) kısar. Allah yolunda her ne harcarsanız, Allah onun yerine başkasını verir. O, rızık verenlerin en hayırlısıdır.” Sebe-39
– Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size, çirkinliği ve hayâsızlığı emreder. Allah ise size kendi katından mağfiret ve bol nimet va’dediyor. Şüphesiz Allah, lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir.
Islam dini yardımlaşma ve dayanışmayı, akrabaya, yakınlara ve kardeşlere yardımlar yapmayı emretmiştir. Bu ayetlerce verilen rızkın Allah tarafından verildiği ve yine bu rızkın Allah’ın belirttiği ilkeler doğrultusunda harcanması durumunda yerine yeniden geleceği buyrulmuştur. Bu ayetlerce dayanışma ve yardımlaşma açıkça teşvik edilmiştir.

Zekât ve sadakanın birey ve topluma yararlarını defterinize yazınız.

 

İnsan, yaratılışı itibariyle sosyal bir varlıktır. Tek başına yaşayamayan insan, hayatını bir toplum içinde sürdürür. Bu durum insana birtakım görev ve sorumluluklar yükler. İnsanların huzurlu bir şekilde yaşamaları için toplumda adalet, denge ve barışın sağlanması gerekir. İslam dini bunları gerçekleştirmek için birçok esas getirmiştir. Örneğin zekât ve sadaka insanlar arasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı sağlayan esaslardandır.

Zekât ve sadaka veren kimseler, Allah’a olan kulluk görevini yerine getirmiş olur. Böylece Allah’ın rızasını ve hoşnutluğunu
kazanır. Allah rızası için malının bir kısmını fakire veren kimse bunun karşılığını Allah’tan alır. Bakara suresinin 261.
ayetinde bu durum şöyle ifade edilir: “Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, her başağında yüz dane olmak üzere,
yedi başak veren bir danenin durumu gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Allah (ın lütfu) geniştir, (o) bilendir.”
Zekât ve sadaka, insanı cimrilik, kıskançlık ve bencillik gibi kötü huy ve alışkanlıktan arındırır. Zekât ve sadaka cömertliğe alıştırır.

 

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort