8. Sınıf

2018 – 8. Sınıf Din Kültürü Gizem Yayıncılık Sayfa 30 Cevapları

8. Sınıf Din Kültürü Gizem Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 30 Cevabı

1. Kur’an-ı Kerim mealinden yardımlaşma konusunda iki ayet bularak sınıfta okuyunuz.

“İyilik ve (Allah’ın yasaklarından) sakınma üzerinde yardımlaşın, günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın Allah’tan korkun; çünkü Allah’ın cezası çetindir ” (Maide süresi 2. ayet)

Siz namazı hakkıyle kılmaya bakın ve zekatı verin! Kendi nefsiniz için her ne hayır yaparsanız, Allah katında onu bulursunuz. Muhakkak ki, Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. (Bakara Suresi 110. ayet)

2. Bir ilmihâlin zekât ibadeti kısmını okuyunuz ve zekâtın kimlere verileceğini sıralayınız.
Zekat verilen kimseleri genel olarak beş grupta toplayabiliriz;
a) Fakirlere: Dini ölçülere göre zengin sayılmayan, asli ihtiyaçlarını karşılayacak kadar malı olmayanlara.
b) Yoksullara: Hiçbir şeyi olmayanlara.
c) Borçlulara: Asli ihtiyaçlarını karşılayan malından çok borcu olanlara.
d) Yolculara: Memleketinde malı olduğu halde yolda parasız kalan, elinde bir şeyi bulunmayan kimselere. (Bu gibi insanlara memleketlerine varacak kadar zekat verilir.)
e) Allah yolundakilere: Bunlar Cihad veya hac için yola çıkıp parasız kalanlar ile işini gücünü bırakıp her hangi bir şekilde kendisini Allah”ın dinine vermiş olan kimselerdir. (Ayrıca; Zekat memurlarına, Kölelere ve Kalpleri İslam”a ısındırılmak istenenlere yani İslam”ı kabul etmiş olup imanı henüz zayıf olanlara da zekat verilir.)

3. Çevrenizde hac ibadetini yerine getiren birine; hac ibadetinin niçin yapıldığını, bu ibadetin bireysel ve toplumsal yararlarının neler olduğunu sorunuz.

Bireysel faydaları
Davete icabet ederek farz ibadeti ifa etmek
Günahlarda kurtulma
Sevaba nail olma
Sıla-i Rahim yani mahşer provası
Toplumsal faydaları
İbadete teşvik etmesi
Dini eğitim olması ile bilinçlenme
Yardımlaşma fakir ve zengin
Hediyeleşme

4. Tavaf, say, kurban kelimelerinin anlamlarını sözlüklerden bularak defterinize yazınız.

Tavaf: Sözlükte bir şeyin çevresini dolaşmak, dönmek anlamlarına gelen tavaf, dînî bir kavram olarak,Hacer-i Esved’in hizasından başlayarak Kâ’be’yi sola almak suretiyle, yedi defa Kâ’be etrafında dönmek demektir.
Say; Sözlükte çalışmak, çalışıp kazanmak, gayret etmek, kastetmek,koşmak, yürümek gibi anlamlara gelen sa’y, dînî bir terim olarak, hac ve umre esnasında Kâ’be’nin doğusundaki Safâ ve Merve denilen iki tepeciğin arasında, Safâ’dan başlayıp Merve’de tamamlanmak üzere, yedi defa gidip gelmeyi ifade eder.
Kurban: Sözlükte yaklaşmak, Allâh’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurbân, dînî bir terim olarak, ibâdet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Arapça’da bu şekilde kesilen hayvana udhiye denir.

 

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort