8. Sınıf

2018 – 8. Sınıf Din Kültürü Gizem Yayıncılık Sayfa 19-28 Cevapları

8. Sınıf Din Kültürü Gizem Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 19 Cevabı

Çağla’nın hazırladığı ödeve göre;
1. Toplumsal yasa ne demektir? Tanımlayınız.
Toplumsal yasa, insanların toplu halde yaşamasından dolayı insanlar arasında mutabakat sonucu ortaya çıkmış yasaları ifade eder.
2. Toplumsal yasaların fiziksel ve biyolojik yasalardan farkı nedir? Belirtiniz.
Toplumsal yasalar, bilimsel ve fiziksel yasalar gibi kesinlik ifade etmez, toplumsal yasalarda nedensellik söz konusudur ve neden sonuç ilişkisiyle incelenir. Bu bakımdan diğer yasalardan ayrılır.
3. Toplumsal yasalara uymanın faydaları nelerdir? Açıklayınız.
1-Toplumsal dayanışma ortamı gelişir ve artar.
2-Toplum içinde düzen artar.
3-Toplum içinde huzur artar.
4-İnsanların geleneklerine ve göreneklerine bağlı kalmalarını sağlar ve buna göre yaşamalarını sağlar.
5-Toplum içinde sevgi ve saygı artar.
6-Kötü alışkanlıkların seviyesi azalır.

NEDEN ÖNEMLİ?

Vazgeçilmez olduğunu düşündüğünüz toplumsal yasaları belirleyerek nedenlerini açıklayınız.

Gelir oranının adil ve eşit bir şekilde dağıtılması önemli bir toplumsal yasadır.Eğer adil bir şekilde gelir olmasa idi insanlar ekonomik olarak çok büyük farklılıklar oluşurdu.Şuan ülkemizde de maalesef eşit bir şekilde gelir dağılımı yok.O yüzden sınıf farklılıklar var.

Hukuk devleti olmak önemli bir toplumsal yasadır.İnsanlar kendi kafalarına göre insanları yaralayamaz.Öldüremez veya zarar veremez.Bunun sayesinde ülkemizde bu konuda iyi bir düzen vardır.

8. Sınıf Din Kültürü Gizem Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 20 Cevabı

Kendi seçimimizle yaptığımız davranışlardan niçin sorumluyuz?
Kendi seçimimizle yaptığımız davranışlardan sorumluyuz. Çünkü, bu davranışları aklımızı kullanarak yapmışız ve bu bakımdan doğabilecek her şeyi de göz önüne almışızdır.
Yukarıdaki öyküye göre insanın seçme özgürlüğünün kader ile ilişkisi nedir?
İlişkisi vardır.İnsan akıl ve irade sahibi bir canlıdır.Bundan dolayı ayırt edebilir.kendi kararlarını kendisi verebilir.Bunun sonucunu da kendisi katlanır.Yani yapmış olduğumuz davranışlar ve seçimler sonucunda olan olaydan bizzat kendimiz sorumluyuz.İnsan seçme özgürlüğüne sahiptir.Yani benim kaderimde bu varmış böyle yaptım denilemez.İnsan seçimlerini bağımsız şekilde yapar.Örneğin bir sınava girip girmemek insanın elindedir.Seçimine göre belirli şeyler olabilir.

8. Sınıf Din Kültürü Gizem Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 21 Cevabı

İYİLİK YAPAN İYİLİK BULUR

“İyilik yapan iyilik bulur.” sözünü açıklayarak arkadaşlarınızla paylaşınız.
Örneğin biz zor durumdaki birisine iyilik yaparak onu bu zor durum içinden elimizden geldiğince kurtarmaya çalışırsak bir gün bizde zor duruma düştüğümüzde bize de aynı şekilde bir iyilik yapılacaktır.Bu her zaman olacak diye bir kural yoktur.Ancak genel olarak iyilik yapan kişiler iyiliklerle ve güzel kişilerle karşılaşırlar.
Özgürlük ve sorumluluk arasında nasıl bir ilişki vardır? Bu konudaki düşüncelerinizi arkadaş­larınızla paylaşınız.
Doğrudan bir ilişki vardır.İnsanlar özgür bir şekilde yaşamadan ve özgürlükleri bulunmadan sorumluluklarını yerine getiremeyebilir veya hiç getiremez.Biz bir kişinin özgürlüğünü kısıtlarsak o kişi de sorumluluklarını yerine getiremez.Ancak bir kişi yapmış olduğu yasalara aykırı davranışı ile de özgürlüğünü kaybedebilir.Hapishaneye girebilir. Bunda da çeşitli sorumluluklarını yerine getiremez.Örneği;evli ise çocuklarına bakamaz.Bundan dolayı özgürlüğümüzün değerini bilerek sorumluluklarımızı aksatmayalım.
“Özgürlüğümüzün sınırları başkalarına zarar vermeyecek şekilde olmalıdır.” sözünden hareketle “Herkesin sınırsız özgürlüğü olsa dünya ne hâle gelirdi?” sorusunu tartışınız.
Herkesin sınırsız özgürlüğü olsa herkes birbirine dilediğini yapardı, özel hayat diye bir şey kalmazdı, toplumda barış, huzur ortamı oluşmazdı ve dünya yaşanamaz bir yer olurdu.

8. Sınıf Din Kültürü Gizem Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 22 Cevabı

EVDEKİ ÖZGÜRLÜKLERİM VE SORUMLULUKLARIM

Evinizde hangi özgürlük ve sorumluluklara sahip olduğunuzu listeleyiniz.
Özgürlüklerimiz
Barınma, yemek yeme, uyuma, fikirlerimizi söyleme, televizyon izleme.
Sorumluluklarımız
Yatağımızı toplama, sofrayı kurma ve kaldırma, bulaşıkları yıkama, bahçeyi sulama, market ve manav alışverişini yapma.
İnsanların başarılarındaki önemli etkenler neler olabilir?
İnsanların başarılarında kişisel özellikleri, aile yaşantıları, sürekli çalışmaları, azimli olmaları, arkadaş çevresi, hedeflerini yüksek tutmaları ve planlı olmaları önemli etkenlerdendir.

8. Sınıf Din Kültürü Gizem Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 24 Cevabı

BİR HİKÂYE DE SİZ YAZIN
Emek ve rızık kavramları ile ilgili bir hikâye de siz yazınız.
Büyüklerden Hatemül Asam hazretleri, bir yolculuğa çıkacaktı. Ailesine:
– Ben sefere çıkacağım… Sana ne kadar yiyecek bırakayım, dedi. Hanımı da hakiki mütevekkillerdendi. Kocasına:
– Yaşayacağım zamana yetecek kadar rızık isterim, diye cevap verdi.
Hatem’ül Asam hazretleri:
– Ben senin ne kadar yaşayacağını nereden bilebilirim, deyince de, hanımı:
– Öyleyse rızkımı ne kadar yaşayacağımı bilene havale et! Yani Allah’a bırak demek istedi. Bunun üzerine Hatemü’l Asam hazretleri, bir şey demeden sefere çıkıp gitti.
Bu hali duyan bazı kadınlar, büyük velînin hanımına:
– Kocan ne kadar yiyecek bıraktı? diye sormaya başladılar. Mübarek kadın onlara şu cevabı verdi:
– Benim kocam rızık vermez, rızık yer… Çünkü rızkı ancak Allah (c.c.) hazretleri verebilir, insanlar bir müktesip sebeptir.
Dünya hayatı için halk arasında niçin “yalan dünya, fâni dünya” ifadeleri kullanılır?
Dünya hayatının geçici ve bir sonu olduğu, gerçek ve baki hayatın ise ahiret olduğunu ifade etmek için Dünya hayatı için halk arasında bu ifadeler kullanılır.
Aile soy kütüğünüzü incelediniz mi? Sizden önce kimler gelip geçmiş, onlar şimdi niçin aramızda değiller?
Evet aile soy ağacımı inceledim ve birçok aile büyüğümüzün vefat ettiğini gördüm. Aile büyüklerimin ecelleri gelmiş, onlar için geçici olan dünya hayatı son bulmuş ve baki olan ahiret hayatı başlamış.
Yukarıdaki fotoğraf canlılar aleminin hangi gerçeğini anlatmaktadır?
Ölüm gerçeğini anlatmaktadır.Ölüm her dakika,her saniye ve her an başımıza gelir.Zenginlik,mal ve mülk sadece Allah’a aittir.Az önce gördüğümüz kişi 1 dk sonra ölebilir.Dünya bu şekildedir.Yani yalandır.Asıl olan ahiret hayatıdır.bundan dolayı bu ifadeler kullanılır.

8. Sınıf Din Kültürü Gizem Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 25 Cevabı

1. Metne göre ecel ve ömür hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Mevlana’ya göre hayat ve ölüm metnine göre ecel ve ömür hakkında şunları söyleyebilirim;
Dünya hayatı elbet bir gün son bulacaktır ecel geldiği anda ne bir dakika ileri ne de geri götürebilir. Bu yüzden de ölüm kaçınılmaz bir gerçektir.

2. İnsanlar, ölümün kaçınılmaz olduğunu bildikleri hâlde, bir ölüm haberi duyduklarında üzülürler. Niçin?

Bu durum psikolojiktir.Yani bir kişi öldüğünde her kişi üzülür.Bir üzüntü duyar.Hele hele bu kişi bizim yakınımız ve sevdiğimiz birisi ise daha çok üzülür ve kendimizi boşlukta hissederiz.

8. Sınıf Din Kültürü Gizem Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 26 Cevabı

Yaşlanma durmadığına göre insanlar ömrünü nasıl geçirmelidir?

İnsanlar ömürlerini Allah yolunda,Allah’a ibadet ederek geçirmelidir.Çünkü bu hayat fanidir ve her an ölüm vardır.İnsanların güzellikleri,malları ve mülkü sadece kısa bir süre kendilerine emanettir.Bundan dolayı insan ömrünü hayırlı bir şekilde geçirmelidir.

İNTERNETTE YAPTIĞIMIZ ARAŞTIRMAYI DEĞERLENDİRİYORUZ
Aşağıdaki sorularla ilgili İnternette yaptığınız araştırmanın sonuçlarını sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. En çok yaşayan canlı hangisidir?

En çok yaşayan canlılar kaplumbağa ve filler olarak bilinir. 200 yılı aşkın süre yaşadıkları bilinmektedir.

2. Dünyanın en yaşlı insanı kaç yaşındadır?

Dünyanın en yaşlı insanı olma ünvanına sahip 146 yaşındaki Mbah Gotho’dur.

Ayrıca, insanın en fazla kaç yaşına kadar yaşayabileceğini tartışınız.

İnsanlar en fazla yaklaşık olarak 150 yaşına kadar yaşayabilir.Şuanda bilinen en yaşlı kişi 146 yaşındadır.Bu da bize bunu göstermektedir.

Emek harcamadan bir şeyler elde etmeyi beklememiz doğru mudur? Tartışınız.

Hayır değildir.Emek vermeden kazanılmış bir başarıda şüphe vardır.Yani nasıl kazanıldığı meçhuldür.Bundan dolayı da böyle bir başarı mümkün değildir.Helalinden bir kazanç olmayacaktır.Emek olmadan aş da olmaz.Emek olmadan başarı da olmaz.

8. Sınıf Din Kültürü Gizem Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 27 Cevabı

Tevekkül inancı insana nasıl öz güven sağlar?
Tevekkül inancı insanda öz güvenin oluşmasını sağlar. İnsan bir amaca ulaşmak için gerekenleri yapması gerektiğini ve bir şeyler yapmadan tevekkül edilemeyeceğini bilir. Bu yüzden kendine güvenir ve gerekenleri yapar sonra da Allah’a dayanıp güvenir.
Toplumumuzdaki tevekkülü yanlış anlamanın örneklerini araştırarak bunların sebepleri üzerine beyin fırtınası yapınız.
Toplumumuzdaki bu yanlış anlayışların sebebi eğitimsizlik ve dini konudaki bilgilerin yetersizliğidir.Örneğin bir kişi kaderimde olacaksa olur.Bu sınav için çalışmam benim bir şeyi değiştirmez zaten şeklinde düşünür.Bu yanlış bir anlayıştır.Tevekkül inancının doğrusu,biz elimizden geleni yapıp,çaba gösterdikten sonra gerisini Allah’a bırakmak ve ellerimizi açıp dua edip bekleme işidir.
8. Sınıf Din Kültürü Gizem Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 28 Cevabı

Bir işe başlamadan önce Ayete’l-Kürsi’yi okumanın yararlarını araştırınız.

Bir işe başlamadan önce Ayetel Kürsiyi okumanın yararları:
1-Yaptığımız işin sonucu hayırlı olur.
2-İşimizde bir aksaklık olmaz Allah’ın izniyle.Şeytan bu işe karışamaz.
3-İşimizin sıkıntısı azalır.
Bu ayet bizlere gerçek anlamda çok manalar yükler. Ayetel Kürsi Hazreti Allah’ın tevhidi ile alakalı olan bir ayettir.

1. Ayete’l – Kürsi’de Allah’ın (c.c.) hangi sıfat ve isimleri sayılmaktadır?

Ayetel Kürside Allah’ın (c.c.); Hayy, Kayyum,  İláh, Alim, Aliy, Azim, Rahman, Rahim isimleri geçmektedir. Allah’ın subuti ve zati sıfatları geçmektedir.

2. Ayetin ana fikri nedir?

Ayetel Kürsi, Allah’ın kürsisi diğer bir anlam ile Allah’ın tahtı demektir. Bu ayetin ana düşüncesi ise Allah’ın varlığını birliğini ezeli ve ebedi olduğunu evrende Allah’tan başka güç sahibi ilim sahibi olmadığı Hayy ve Kayyum olduğu hiç bir şeyin ondan saklı kalmayacağından o bir şeyi istemediği zaman olmayacağı gibi konulardan bahsetmektedir.

 

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort