8. Sınıf

2018 – 8. Sınıf Din Kültürü Gizem Yayıncılık Sayfa 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Cevapları

8. Sınıf Din Kültürü Gizem Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 11 Cevabı

ÖNCE DÜŞÜNELİM

Sizce bir terzi elbiseyi dikmeden önce niçin müşterisinin ölçüsünü almak zorundadır?

Terzi müşterisinin ölçülerini almak zorundadır. Yoksa terzinin diktiği elbise müşterisine uygun olmaz. Ya çok bol yada çok dar olur.

8. Sınıf Din Kültürü Gizem Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 13 Cevabı

Evrensel yasalar ile kader arasında nasıl bir ilişki vardır, örnek verir misiniz?

Kaza ve kader kavramları, Allah’ın evreni ve içindeki varlıkları belirli bir plan dâhilinde, belirli bir ölçü içinde bir düzen, uyum ve değişmez yasalara bağlı olarak yaratılmasını ifade eder. Bu durum evrenin yasalarının olduğunu ortaya koymaktadır. Bunlar, fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasalardan oluşur. Bu yasalara dinimizde “Allah’ın evreni idare etmekteki ölçüsü” anlamına gelen “sünnetullah” denilmektedir. Yüce Allah Kur’an’da “… Allah’ın kanununda asla bir değişme bulamazsın, Allah’ın kanununda kesinlikle bir sapma da bulamazsın.” (Fatır suresi, 43) buyurmaktadır.
8. Sınıf Din Kültürü Gizem Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 14 Cevabı

1. Ayşenin olay ile ilgili açıklamalarına katılıyor musunuz? Neden?

Evet katılıyorum. Çünkü Ayşe orada en doğru davranışı sergileyerek en doğru şekilde davranmıştır. Oturup tartışmak veya boş boş konuşmak yerine en doğru hareketi yaparak diğer kişilere ders vermiştir.

2. Ali’nin “Kader mahkum etmez, insana özgürlük sağlar.” ifadesinden ne anlıyorsunuz?

Kaderi mahkumiyet olarak görmemeliyiz. Kader sadece Allah’ın yaşanacakları bilmesi ve taktir etmesidir. Onun dışında bizim bir irademiz vardır ve bu irademizle özgürlüğümüzü sonuna kadar kullanabiliriz.

3. Hatice’nin babası kaza ve kader kavramlarını nasıl tanımlamıştır?

Allah’ın tüm dünyayı ve içindeki canlıları belirli bir plan içinde, belirli bir düzen içinde bir ahenk, uyum ve değişmez yasalara bağlı olarak yaratılması kader ve kaza kavramı olarak nitelendirmiştir.

4. Siz kader ve kaza kavramlarını nasıl tanımlarsınız?

Ben kaderi Allah’ın gelecekte yaşanacak olayların zamanını, yerini kısacası her şeyi bilmesi, kazayı ise bildiği şeylerin O’nun takdiriyle gerçekleşmesi şeklinde tanımlarım.
ETKİNLİK – YORUMLUYORUZ

1. Resmi inceleyelim. Dönemeçte yola taş düştüğü görülüyor. Hızla gelen arabanın sürücüsü taşı görmüyor. Kaza yapmak onun kaderi mi, değil mi?

Kaza yapmak onun kaderidir. Kader bir ölçü olduğu için, uyarı tabelasının bulunduğu dönemeçte ölçüye yani kurala uymazsak başımıza gelecek olan taşın arabaya çarpması ölçüsüdür.

2. Allah’ın (c.c.) bizim kaderimizi önceden bilmesi yaptığımız şeylerdeki sorumluluğumuzu ortadan kaldırır mı?

Yaptığımız şeylerde olan sorumluluğumuzu ortadan kaldırmaz. Allah insanlara iyiyi kötüyü ayırt etme iradesi vermiştir.

8. Sınıf Din Kültürü Gizem Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 15 Cevabı

Buzulların erimesi ve küresel ısınmanın artmasının kader inancıyla ilişkisi nedir?

Küresel ısınma insan faaliyetleri sonucu, insanların dünyadaki ölçülere uymaması sebebiyle ortaya çıkmaktadır. Buzulların erimesi ve küresel ısınmayı bu bizim kaderimiz diyemeyiz.

1. Çevreye özen göstermeden yapılan faaliyetler insanın kaderine etki eder mi?

Çevreye özen göstermeden yapılan faaliyetler insanların kaderini etkilemektedir. İnsanların çevreye verdiği zarar sonunda hava kirliliğine sebep olmakta, hava kirliliği de insanlarda solunum yolu hastalıkları ve ölümlerine sebep olmaktadır. İnsan faaliyetleri ölçüleri bozucu faaliyetler göstermektedir..

2. Küresel ısınmanın sorumlusu kim/kimler olabilir? Küresel ısınma kaderimiz midir?

Küresel ısınma insanın kendi davranışları ve yaptıkları sonucu, insanların dünyadaki ölçülere uymaması nedeni ile meydana gelmektedir.Bundan dolayı küresel ısınmaya kaderimiz diyemeyiz.
3. Dünya’mızın bugünkü durumu ile fiziksel yasaların nasıl bir ilişkisi vardır?
Dünyamızı bu günkü duruma getiren yaşanabilir olmasını sağlayan fiziksel yasalardır. Yer çekimi yasası olmasa dünya üzerinde yaşamamız mümkün olmazdı.
8. Sınıf Din Kültürü Gizem Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 16 Cevabı

Deprem riski olan bölgelerde neden daha sağlam evler yapılır? Buralarda hangi fiziksel yasaya dikkat edilmektedir?

Deprem riski olan bölgelerde görülebilecek depremin büyüklüğüne göre daha sağlam evler yapılmalıdır. Deprem sırasında sağlam yapılmayan betonarme çatlamakta ve bunun sonucunda da yıkılmaktadır. Buralarda yararlanılan yasalar fiziğin yer çekimi ve sarsıntı yasalarıdır.Deprem bir afettir.Ancak sonuçları önlenebilir.Bunun için gerekli çalışmalar ve önlemler yapılmalıdır.

8. Sınıf Din Kültürü Gizem Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 17 Cevabı

“Denizde dağlar gibi akıp gidenler (gemiler) de onun kudretinin delillerindendir.”

Ayet mealinde bildirilen, tonlarca ağırlıktaki gemilerin su üzerinde kalabilmelerini sağlayan fiziksel yasa nedir? Açıklayınız.

Ayet mealindeki gemilerin su üzerinde kalabilmelerini sağlayan fiziksel yasa suyun kaldırma kuvvetidir.
Genler hakkında neler biliyorsunuz?
Genler, hücrenin kromozomlarında bulunan, canlı bireylerin kalıtsal karakterlerini taşıyıp ortaya çıkışını sağlayan ve nesilden nesile aktaran kalıtım faktörlerine verilen addır. Genler, genetik unsurun en küçük parçasıdır.

8. Sınıf Din Kültürü Gizem Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 18 Cevabı

1. Biyolojik yasaları bilmenin insana hangi yararları olabilir?

1- İnsanlara bilgi aktarımda yararlar sağlar.
2- İnsanların gün geçtikçe gelişmesini sağlar.
3- Evrensel yasalar olduğu için insanlar bu yasaları deney ve gözlem sonucunda öğrenmişlerdir.
4- İnsanların hayatına devam edebilmeleri konusunda yarar sağlar.

2. Yukarıdaki paragrafta öğrendiklerinizi hangi yasalarla ilişkilendirirsiniz?

Biyolojik yasalarla açıklayabilir. Evrenseldir. Kur’an’da yer alan bu ifadeler dünyanın temelidir. Bilimin felsefesi bu kurallara dayalıdır. Paragrafta da dünyanın sahip oldukları özelliklerden bahsediliyor. Allah’ın bunları neden yaptıkları anlatılmıştır.

3. Sağlığımızı koruyabilmek için biyolojik yasaları bilmenin yararları nelerdir? Örnek vererek açıklayınız.

İnsan biyolojik yasaları bilerek kendi vücudunu da en iyi şekilde tanır.Buna göre hareket edersek de sağlığımıza önem vereceğimizi daha iyi kavrarız.Önem veririz.İyi bir şekilde ibadet edebilmek için de Allah’ı en iyi şekilde tanımalıyız.
Bir kuzu doğumundan hemen sonra ayağa kalkarak yürümeye ve annesini emmeye başlar. Yeni doğan bebek ise uzun süre annesine bağımlı yaşar. Bu durumu biyolojik yasalar açısından tartışınız.
İnsanlar daha aciz olan canlılardır ve ilgiye ihtiyaç duyarlar.İnsan anatomik olarak bu şekilde olmalıdır.Biyolojik yasalarca insan doğduktan hemen sonra ilgi ve alakaya muhtaçtır.
Biyolojik yasalarla ilgili iki örnek bulunuz.
Canlıların üreyerek hayatlarına devam etmesi biyolojik yasadır.
Bazı hayvanların kış uykusuna yatması biyolojik yasadır.

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort