10. Sınıf

2018 – 10. Sınıf Kimya Ders Kitabı Tutku Yayıncılık Sayfa 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 Cevapları

10. Sınıf Tutku Yayıncılık Ortaöğretim Kimya Ders Kitabı Sayfa 62 Cevabı

1. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

A. Aşağıdaki ifadelerde numaralandırılmış boşlukları uygun olan kelime ve kavramlar ile
tamamlayalım.
anyon katyon CaO metal asit yağmurları pH metre nötralleşme asidik aktif renksiz asitler indikatör bazik bazlar pembe sarı soy pH metre H+ OHCO2
1 Asitler 10 CaO
2 Bazlar 11 Nötralleşme
3 Bazik 12 Anyon
4 İndikatör 13 Katyon
5 Renksiz 14 pH metre
6 Pembe 15 Metal
7 H+ 16 Aktif
8 OH- 17 Soy
9 CO2 18 Asit yağmuru

10. Sınıf Tutku Yayıncılık Ortaöğretim Kimya Ders Kitabı Sayfa 63 Cevabı

B. Aşağıdaki soruları cevaplayalım.

1 Çilek, üzüm, domates ,elma ve mandalinanın tatları ekşi olduğu için asittir. Diş macununun
tadı acı olduğu için bazdır. Şampuan ise elde kayganlık hissi oluştuğu için bazdır.
2- HI, C2H5COOH ve CO2 asidik özellik gösterir.
HI(sıvı) H+(suda) + I-(suda)
NH3(gaz) NH4 +(suda) + OH-(suda)
C2H5COOH C2H5COO-(suda) + H+(suda)
CO2(gaz) + H2O(sıvı) H2CO3(suda)
MgO + H2O(sıvı) Mg(OH)2(suda)
3- Bir asit ile bir bazın tepkimeye girerek tuz ve su oluşturduğu tepkimelere nötrleşme tepkimesi denir. Asitten gelen H+ iyonu ile bazdan gelen OH- iyonu suyu oluşturur. Oluşan tuzun ise anyon kısmı asitten, katyon kısmı bazdan gelmektedir. Örneğin; Ca(OH)2(suda) + H2SO4(suda) CaSO4(k) + H2O(s) tepkimesinde bir baz olan Ca(OH)2 in suda çözündüğünde oluşan katyon Ca2+ ile bir asit olan H2SO4 ün suda çözündüğünde oluşan anyon kısmı SO4 2- birleşerek CaSO4 tuzunu oluşturmuştur.
4- Metaller için aktiflik elektron verme eğilimi ile açıklanır. Aktifliği hidrojenden küçük olan metallere soy metal denir. Bakırda bir soy metaldir. Bakır yapısında oksijen bulunmayan HCl gibi asitle tepkime vermez. Ancak H2SO4 gibi oksijen içeren asitle tepkime verir. Tepkimesi aşağıdaki gibidir:
Cu(k) + 2H2SO4(suda) CuSO4(suda) + SO2(g) + H2O(s)
5- Zaç yağı (H2SO4), Tuz ruhu (HCl), Kezzap (HNO3), Kostik (NaOH), Sönmüş kireç (Ca(OH)2) tir. Zaç yağının birçok kullanım alanı vardır. Gübre üretiminde, boya sanayisinde, patlayıcı madde yapımında, petrol arıtmada ve metalurjide kullanılır. Ayrıca pillerin yapımında ve araba akülerinde kullanılır.
6- Hava kirliliğine sebep olan CO2, SO2, NO2 gibi gazlar havadaki su buharı ile birleşir. Atmosferin üst tabakalarında azalan basıncın ve soğuyan havanın etkisi ile asit yağmurları oluşur. Hiçbir canlının yaşayamadığı ölü göller, yok olan ormanlar, tarlalarda harap olan mahsuller, sağlığını yitiren insanlar, zarar gören tarihi ve sanatsal yapılar asit yağmurlarının neden olduğu zararlardır.
7- Diş çürümesine neden olduğu gibi ağız pH sinin değişmesine yol açar. Reflü ve ülser gibi mide rahatsızlıklarına neden olur.
8- Kireç çözücü kimyasallar kullanmak. Sirkeli suda bekletmek.
9- Yangın söndürücülerde kullanılabildiği gibi kan durdurucu olarak da kullanılır.
10 – Sulu çözeltilerde maddenin asitlik ya da bazlığına göre renk değiştiren organik boyar maddelere indikatör denir. Örneğin turnusol bir indikatördür. Asitlerin sulu çözeltisi turnusolun rengini kırmızıya, bazların sulu çözeltisi turnusolu maviye çevirir. Bir asit olan limon mavi turnusolu kırmızıya çevirir.

C. Aşağıda verilenleri okuyalım. İfadelerde bildirilen yargılar doğru ise “D” harfini, yanlış ise “Y” harfini işaretleyerek yanlış olanların doğrusunu yandaki kutucuklara yazalım.

Soru Cevap Yanlışsa
1 Y Ekşidir.
2 D
3 D
4 D
5 D
6 Y H2SO4
7 D
8 Y Baziktir.
9 Y Asidik ortamda etkindir.
10 D

10. Sınıf Tutku Yayıncılık Ortaöğretim Kimya Ders Kitabı Sayfa 64 Cevabı

Ç. Aşağıda verilen tanımları ilgili kavramlarla eşleştirelim.

Na2CO3 (7)
Mide öz suyu (8)
Nötralleşme (6)
Metal oksit ( )
Soy metal (2)
Pankreas öz suyu ( )
HF (9)
Tuz (5)
Aktif metaller ( )
HCl ( )
pH (1)
İndikatör (3)
Asit (4)
Baz ( )
Ametal oksit (10)

10. Sınıf Tutku Yayıncılık Ortaöğretim Kimya Ders Kitabı Sayfa 65-66-67-68 Cevabı

D. Aşağıdaki sorularda doğru seçeneği işaretleyelim.

1 A 6 D 11 D 16 C
2 C 7 D 12 C 17 E
3 A 8 B 13 E 18 B
4 D 9 E 14 A 19 A
5 A 10 E 15 E 20 B

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort