10. Sınıf

2018 – 10. Sınıf Kimya Ders Kitabı Tutku Yayıncılık  Sayfa 110 , 111 , 112 , 113, 114 , 115, 116 Cevapları

10. Sınıf Tutku Yayıncılık Ortaöğretim Kimya Ders Kitabı Sayfa 110 Cevabı

2. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI CEVAP ANAHTARLARI

A. Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları kutucuklar içindeki uygun kelime ve kavramlar ile tamamlayalım.

1. Her yerinde aynı özelliği gösteren, tek bir madde gibi görünen karışımlara Homojen karışımlar denir.
2. Birden fazla maddenin kendi kimyasal özelliklerini kaybetmeden bir araya gelmesi ile karışım oluşur.
3. Birbiri içinde çözünmeyen sıvılardan oluşan heterojen karışımlara emilsiyon denir.
4. Bir katı veya sıvının bir gaz içerisinde dağılması ile oluşan karışımlara aeresol denir.
5. Bir katı ya da bir sıvının başka bir sıvı içerisinde asılı kalması ile oluşan homojen görünüşlü heterojen karışımlara kolloit denir.
6. Işığın koloit karışımlarda dağılmasına tyndall etkisi denir.
7. Maddelerin birbiri içinde homojen dağılmasına çözünme denir.
8. Çözeltide miktarca fazla olan bileşene çözücü , miktarca az olan bileşene ise çözünen adı verilir.
9. Polar maddeler polor çözücülerde, apolar maddeler ise apolor çözücülerde çözünür.
10. Aynı maddelerden oluşmuş iki çözelti örneğinden birim hacimde çözünen madde miktarı fazla olan çözeltilere derişik çözelti denir.
11. Bir çözeltide bulunan çözünen madde miktarının ölçüsüne derişim denir.
12. Çözeltilerde derişime bağlı olan özelliklere koligatif özellikler denir.
1 Homojen 8 Çözücü
2 Karışım 9 Çözünen
3 Emülsiyon 10 Polar
4 Aeresol 11 Apolar
5 Kolloit 12 Derişik
6 Tyndall 13 Derişim
7 Çözünme 14 Koligatif

10. Sınıf Tutku Yayıncılık Ortaöğretim Kimya Ders Kitabı Sayfa 111 Cevabı

B. Aşağıdaki soruları cevaplayalım.

1- Şeker ve alkol suda çözünürken yağ ve karbon tetraklorür suda çözünmez. Nedeni benzer benzeri çözer kuralı ile açıklanır. Su polar bir maddedir ve yine polar yapıya sahip şeker ve alkol molekülleri suda çözünür. Yağ ve karbon tetraklorür ise apolar olduğu için suda çözünmez.
2- Karışımı oluşturan maddeler kendi kimlik özelliklerini korur. Bileşiği oluşturanlar ise korunmaz.
Bileşikler saf maddedir. Karışımlar değildir.
Bileşikler oluşurken bileşiği oluşturan maddeler belirli oranlarda birleşir. Karışımda böyle bir oran yoktur.
3 Kütlece yüzde derişimi % 10’dur. 100000ppm’dir.
4 Çözeltilerde çözünme olayı gerçekleşir. Heterojen karışımlarda çözünme olmaz.
Çözeltiler homojen yapıya sahiptir.
5 Şerbet, kola, bal…
6 – Uçucu olmayan katılardan oluşan tüm çözeltilerde çözeltinin donmaya başlama sıcaklığı saf çözücününkinden daha düşüktür. Bu olaya donma noktası alçalması denir.
Uçucu olmayan maddelerin tuz, şeker vb. çözeltilerinin kaynamaya başlama sıcaklığı daima saf çözücününkinden yüksektir. Bu olaya kaynama noktası yükselmesi denir.
7 – Suya sertlik veren iyonlar kalsiyum ve magnezyumdur. Bu iyonların giderilmesinde iyon değiştirici reçineler kullanılır. Bu reçinelerden biri olan sodyum zeolit veya permutit üzerinden sert su geçirilerek suda sertliğe neden olan kalsiyum ve magnezyum iyonları, sodyum iyonu ile yer değiştirir. Yer değişim sonucu kalsiyum ve magnezyum zeolitler oluşur. Bu maddeler suda çözünmediği için zeolit kabında kalır. Bu şekilde suyun sertliği giderilmiş olur.
8 – Alyuvarlar kan plazmasının içinde dağılmış çok küçük taneciklerdir. Bu tanecikleri süzecek süzgeçler yoktur. Bu nedenle kanı alyuvarlarına ayırmada santrifüjleme yöntemi kullanılır.

C. Aşağıda verilenleri okuyalım. İfadelerde bildirilen yargılar doğru ise “D” harfini, yanlış ise “Y” harfini işaretleyerek yanlış olanların doğrusunu yandaki kutucuklara yazalım.

Soru Cevap Yanlışsa
1 D
2 Y Adi karışım ya da heterojen karışım denir.
3 Y Süspansiyon denir.
4 D
5 D

10. Sınıf Tutku Yayıncılık Ortaöğretim Kimya Ders Kitabı Sayfa 112 Cevabı

6 D
7 Y
8 Y İyon-dipol etkileşimi oluşur.
9 Y %20’liktir.
10 D

Ç. Aşağıda verilen tanımları ilgili kavramlarla eşleştirelim.

 • Diyaliz ( )
 • Özütleme (ekstraklsiyon) (1)
 • Kristallendirme (7)
 • Kalıcı sertlik ( )
 • Çöktürme ( )
 • Ppm (8)
 • Yüzdürme (flotasyon) ( )
 • Kuagulasyon (6)
 • Kütlece yüzde derişim ( )
 • İyon değiştirme (4)
 • Osmoz (10)
 • Destilat (3)
 • Aktarma (dekantasyon) (9)
 • Destilasyon (damıtma) (5)
 • Geçici sertlik (2)

10. Sınıf Tutku Yayıncılık Ortaöğretim Kimya Ders Kitabı Sayfa 113-114-115-116 Cevabı

D. Aşağıdaki sorularda doğru seçeneği işaretleyelim.

1 D 8 D 15 A
2 D 9 B 16 C
3 E 10 A 17 E
4 D 11 D 18 A
5 A 12 D 19 C
6 B 13 C 20 B
7 C 14 E 21 A

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort