10. SınıfTest Cevapları

2018 – 10. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları (I)

10. sınıf Biyoloji 2. Dönem 1. Yazılı Sınav Soruları

A. Aşağıdaki bilgiler doğruise D, yanlış ise Y harfiyle kodlayınız. (her soru 2p)

1. Epidermi speriblemin farklılaşması ile oluşur. ( )
2. Hitatodlardan su sıvı olarak atılır. ( )
3. Bağ doku hücrelerinden olan makrofajlar koruma görevi yaparlar. ( )
4. Kıkırdak doku hücreleri kondrin içindeki kılcal damarlarla beslenirler. ( )
5. Başlangıçta embriyonun iskeleti tamamen kıkırdaktır. ( )

B. Aşağıdaki cümlelerdeki boş yerleri uygun şekilde tamamlayınız. (her soru 2p)

1. Heparin, bağ doku hücrelerinden …………….…. hücreleri tarafından üretilir.
2. Demetler halindeki bağ doku liflerine ………….…….….. denir.
3. Odunsu bitkilerde yaş halkaları ………………. dokusu tarafından oluştıurulur.
4. Kıkırdak doku ara maddesine …………….. denir.
5. Yapraklarda gaz alışverişi sağlayan yapılara ………………. denir.
6. Yapraklarda parankima hücrelerinin bulunduğu tabakaya ………………. denir.
7. Epitel doku ……………., ………………. ve …………… olmak üzere üç çeşittir.
8. İnorganik maddeler ve su iletim demetlerinin ……………… boruları tarafından taşınır.
9. ………………., epidermis hücrelerinin salgıları sonucunda oluşur.
10. Tükrük, …………….. bezlerin salgılarındandır.

C. Aşağıdaki soruları, soru altındaki boşluklara cevaplandırınız. (her soru 10p)

1. İletim doku çeşitleri nelerdir? Aradaki farkları maddeler halinde yazınız.
2. Kambiyum hakkında bilgi veriniz?
3. Lentisel ve stomayı karşılaştırınız?
4. Uç meristemlerinin yapısını açıklayınız?
5. Bağ doku hücrelerinin çeşitleri ve genel görevleri nelerdir?
6.Epidermis dokusunun genel özelliklerini maddeler halinde yazınız?

10. sınıf Biyoloji 2. Dönem 1. Yazılı Sınav Cevapları

A. Aşağıdaki bilgiler doğru ise D, yanlışise Y harfiyle kodlayınız.

1. Y 2.D 3. D 4. Y 5. D

B. Aşağıdaki cümlelerdeki boş yerleri uygun şekilde tamamlayınız.

1.(mast)
2. (kollegen)
3. (kambiyum)
4. (kondrin)
5. (stoma)
6. (mezofil)
7. (örtü, salgı ve duyu)
8. (ksiem)
9. (kutikula)
10. (ekzokrin)

C. Aşağıdaki soruları, soru altındaki boşluklara cevaplandırınız.

1. Kapalı demetler Açık demetler.
Aradaki farklar:
1. İletim demetleri düzenlidir. Diğeri dağınıktır.
2. Odunsu ve çok yıllık bitkilerde görülür. Diğeri otsu ve tek yıllık bitkilerde görülür.
3. Kambiyum dokusu bulunur. Diğerinde Kambiyum dokusu bulunmaz.
2. Kambiyum hakkında bilgi veriniz?
– Odunsu bitkilerde bulunur.
– Parankima dokusunun farklılaşması ile oluşan sekondermeristemlerdendir.
– Yaş halkalarını oluşturur.
– Gövdenin kalınlaşmasını sağlar.
3. Lentisel ve stomayı karşılaştırınız?
Lentisel Stoma
1. Mantar doku üzerinde bulunur. Yaprakta, donsu bitkilerin genç gövdesinde ve otsu bitkilerin gövdesinde, epidermis üzerindebulunur.
2. Hücreleri ölüdür. Hücreleri canlıdır.
3. Bahar ve yaz aylarında sürekli açıktır. Işığa bağlı olarak gündüz açık gece kapalıdır.
4. Bütün çeper yüzeyi kalınlaşmıştır. Dış çeper ince, iç çeper ise kalındır.
5. Kloroplast taşımaz. Kloroplast taşır.
6. Fotosentez yapamaz. Fotosentez yapar.
7. Sadece solunuma bağlı olarak gaz değişimini gerçekleştirir. Solunum ve fotosenteze bağlı olarak gazdeğişimini gerçekleştirir.
4. Uç meristemlerinin yapısını açıklayınız?
Üç tabakadır:
a. Dermatogen: Farklılaşarak epidermis oluşturur.
b. Periblem: Farklılaşarak korteksi (kabuğu) oluşturur.
c. Plerom: Farklılaşarak merkezi silindiri oluşturur.
5. Bağ doku hücrelerinin çeşitleri ve genel görevleri nelerdir?
a. Fibroblastlar: Bağ doku liflerini üretirler.
b. Mast hücreleri: Heparin ve histamine maddelerini salgılarlar.
c. Makrofajlar: Fagositozla mikroorganizmalardan korurlar.
d. Pigment hücreleri: renk verirler.
6. Epidermis dokusunun genel özelliklerini maddeler halinde yazınız?
– Saydamdır.
– Tek sıralıdır.
– Kloroplasttaşımazlar.
– Kutikulayı salgılarlar.
– Tüyler, hitatodlar ve stomalar epidermis hücrelerinin farklılaşmasıyla oluşur.
– Tek sıralıdır.
– Hücreleri arasında boşluk bulunmaz.

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort