12. Sınıf

12. Sınıf Din Kültürü 7. Ünite Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikleri Sayfa 97 Cevapları

2018 12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Özgün Yayıncılık 7. Ünite Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikleri Sayfa 97 Hazırlık Çalışmaları Cevapları

12. Sınıf Din Kültürü 7. Ünite Sayfa 97 Soruları ve Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
1. Din kavramının ne anlama geldiğini araştırınız.

Din kelimesi sözlük anlamı olarak “âdet, hüküm, ceza ve itaat” gibi anlamlara gelmektedir.

İslam alimleri dini farklı yönleriyle tarif etmişlerdir. Terim olarak ise din kavramı “akıl sahiplerini kendi hür iradeleri ile en iyiye, en doğruya ve en güzele ulaştıran ilahi bir kurumdur.” şeklinde tarif edilmiştir.

2. Hint dinlerinin özelliklerini gösteren resim, yazı ve fotoğraflar içeren bir dosya hazırlayınız.

Budizm:
Asrımızda varlığını sürdüren beş büyük dinden biri olan Budizm Hindistan’da,MÖ 6.yüzyılda ortaya çıkmıştır. Daha çok Uzak Doğu ülkelerinde yaygındır.Kurucusu ismi aydınlanmış anlamına gelen Buda’dır. Fakat daha sonra Buda tanrılaştırılmıştır, heykelleri yapılmıştır. Buda’nın sözleri daha sonra kitaplaştrılarak kutsal metinler oluşturulmuş ve adına “üç sepet” anlamına gelen Tipitaka denmiştir.
Tapınakta bulunan veya evlerindeki köşelerine koydukları Buda heykellerine saygı göstererek, çiçekler koyarak ibadet ederler. Budistler ruh göçüne (karma-tenasüh) inanırlar. Amaçları tek kurtuluş yeri olan Nirvana’ya ulaşmaktır. Nirvana ise defalarca dünyaya gelme döngüsünden kurtulmaktır. Buda’nın doğduğu, öldüğü, ilk vaaz verdiği ve aydınlandığı (incir ağacının altı) yer ve Buda’nın heykelleri Budistlerce kutsal kabul edilir ve bunlara saygı duyulur.
Caynizm
Vardhamana tarafından MÖ 6. yüzyılda, Hindu geleneklerine, kast sistemine karşı bir tepki olarak kurulmuştur. Vardhamana, ruh göçü çemberinden kurtulmayı başardığı için “muzaffer” anlamında “Cina” lakabını almıştır. Onun bu lakabı, daha sonra kurduğu dine isim olmuş ve bu din, Caynizm olarak bilinegelmiştir.
Yaratıcı bir tanrı fikri yoktur. Evren sonsuza kadar vardır. Tanrı yerine “Tirthankara” denilen kutsal varlıklara taparlar. Yalan söylemekten, çalmaktan, canlıları öldürmekten uzak dururlar. En azla yetinmek başlıca prensiplerinden biridir.
Sihizm
Guru Nanak tarafından M S 16. yüzyılda Hindistan’da kurulmuştur. HInduizm’in yapısına karşı çıkan Nanak İslam’ın tevhit inancını ve bazı değerlerini alıp Hindu İnanışlarıyla birleştirerek yeni bir din oluşturmuştur. Bu dine inanlara “Sih”, dine de “Sihizm” adı verilmiştir. Özel giysileri vardır. Giysinin en önemli parçası başlarına taktıkları serpuştur. Sihler çoğunlukla Hindistan’da yaşamaktadır ve tek Tanrı’ya, Adi-Granth İsimli kutsal kitaba, bir kimsenin fiillerinin gelecek hayattaki hâline tesir edeceğine (karma) ve ruh göçüne (tenasüh) inanırlar.
Dinî faaliyetlerinin merkezi Amrltsar’dakl Altın Mabet (Ha-riman)tir. Mabette sembol olarak Adi-Granth ve bir kılıç bulunur. Dindar bir Slhin günlük ibadeti, üç dinî hüküm altında toplanmaktadır. Bunlar; 1) Adi-Granth’tan ve Guru Nanak’a ait pasajlardan ezber okunması, 2) Ailevi bir vecibe olarak her sabah toplanıp Adi-Granth’tan herhangi bir yerin okunması, 3) Tapınağa (Gurdvvara) ibadet için gidilmesidir.Basit ve sade ibadetleri vardır. Ölülerini yakarlar, keyif verici maddelerden kaçınırlar, ineğe saygı gösterirler, fakat et yerler.

3. Kur’an-ı Kerim’den, diğer dinlerle ilişkileri konu alan iki ayet meali bularak defterinize yazınız.

“Sen onların dinlerine uymadıkça, Yahudi ve Hristiyanlar senden kesinlikle hoşnut olacak değillerdir. De ki: “Şüphesiz doğru yol, Allah’ın (gösterdiği) yoludur.” Eğer sana gelen bunca ilimden sonra onların heva (arzu ve tutku)larına uyacak olursan, senin için Allah’tan ne bir dost vardır, ne de bir yardımcı.” (Bakara Suresi, 120. ayet)

“Ey iman edenler! Yahudileri ve Hristiyanları dostlar edinmeyin. Onların bazısı, bazısının dostlarıdırlar. İçinizden kim onları dost edinirse şüphe yok ki, o da onlardandır. Muhakkak ki Allah o zalimleri hidayete, doğru yola iletmez.” (Mâide Sûresi, 51. ayet)

4. İslamiyet, Yahudilik ve Hristiyanlığın inanç esaslarını araştırıp benzer ve farklı yönlerini arkadaşlarınızla
karşılaştırınız.

İslamiyet, son ve tek dindir. Diğer dinler tahrif edilmiştir. İnsanların heva ve hevesleri doğrultusunda yeniden kurgulanmıştır. İslam, Yahudilik ve Hristiyanlık, küresel olarak İbrahimi ya da Semavi Dinler olarak bilinir. Ortak mekanları bulunur.

İslamiyet, Yahudilik ve Hristiyanlık’ın benzerlikleri şu şekildedir:

*Müslümanlar sünnet olur, Yahudiler de sünnet olur.
* Müslümanlar helal gıda yer, Yahudiler de koşer isimli gıdalar yer.
 * İslam, Yahudilik ve Hristiyanlık’ta dini bayramlar vardır.
* İslam, Yahudilik ve Hristiyanlık’ta ibadetler günlük, haftalık ve aylıktır.
 * İslam’da ve Yahudilik’te taharet vardır.
* Ahiret inancı İslam’da, Hristiyanlık’ta ve Yahudilik’te vardır.
* İslam’daki Deccal ve Şeytan kavramları, Hristiyanlık’ta ve Yahudilik’te mevcuttur.

5. Diğer dinlere ait ibadet yerlerinden bildiklerinizin adlarını defterinize yazınız.

Gerek ilahi, gerekse ilkel dinlerde, birlikte ibadet etmek amacıyla zamanla ibadet yerleri (mabet) yapılmıştır. Her dine mensup kişilerin ibadet ettikleri özel mekanlar vardır.

İslam’ın ibadet yeri : Cami
Hrıstiyanlığın ibadet yeri : Kilise
Yahudiliğin ibadet yeri : Havra

 

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort