12. Sınıf

12. Sınıf Din Kültürü 6. Ünite Atatürk ve Din Öğretimi Sayfa 96 Cevapları

2018 12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Özgün Yayıncılık 6. Ünite Atatürk ve Din Öğretimi Sayfa 96 Ünitemizi Değerlendirelim Cevapları

12. Sınıf Din Kültürü 6. Ünite Sayfa 96 Soruları ve Cevapları

ÜNİTEMİZİ DEĞERLENDİRELİM

A. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını bulup işaretleyiniz.
1. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün din adamlarında bulunmasını istediği niteliklerden biri değildir?

A. Özel yeterlilik
B. Dünyada olup biteni anlama kabiliyeti
C. Genel kültüre sahip olma
D. Yurt dışında öğrenim görme
E. İlmî yeterlilik

2. Ahmet Naim ve Kâmil Miras tarafından Türkçeye tercüme edilerek hazırlanan hadis kitabının adı nedir?
A. Riyazüs Salihîn ve Tercümesi
B. Müsned
C. Sünen-i Tirmizi
D. Muvatta
E. Sahih-i Buharî Muhtasarı ve Tecrid-i Sarih Tercümesi

B. Noktalı yerlere, yay ayraç içinde verilen sözcüklerden uygun olanını yazarak cümleleri tamamlayınız.
(Hak Dini Kur’an Dili, uzman, okulda, cami)
1. Atatürk, din eğitiminin okulda verilmesini istemiştir.
2. Atatürk uzman din adamlarına önem vermiştir.
3. Atatürk, dinin doğru anlaşılması için Hak Dini Kur’an Dili adlı kitabın hazırlanmasına katkıda bulunmuştur.

C. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Atatürk dinin doğru anlaşılması için hangi çalışmaları yapmıştır?

* Kuranı Kerim meali hazırlatmıştır.
* Diyanet İşleri Başkanlığı kurmuştur.
* Tekke ve zaviyeleri kapatmıştır.
* Medreseleri kapatmış ve eğitim ve öğretimi birleştirmiştir.
2. Atatürk’ün din bilginlerine verdiği önemi örneklerle açıklayınız.

Atatürk, din alanında derinliği bulunan kimseleri daima takdir etmiş ve din ile ilgili önemli çalışmaların bu kimseler tarafından yapılmasını arzu etmiştir. Onun Mehmet Âkif Ersoy’dan Türkçe Kur’an meali, Elmalılı Ahmed Hamdi Yazır’dan Türkçe Kur’an tefsiri, Ahmed Naim Efendi’den de Tecrid-i Sarih’in Türkçeye çevirisini yapmalarını istemiş olması bu alandaki titizliğine örnek teşkil etmektedir.

Kararlı ve azimli çalışmalarıyla vatanın kurtuluşuna ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolda Millî Mücadele’ye destek veren ulemaya ayn bir önem veren Atatürk, ilk Diyanet İşleri Başkanı olan Rıfat Börekçi’ye de çok büyük saygı ve hürmet gösterirdi.

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort