12. Sınıf

12. Sınıf Din Kültürü 5. Ünite İslam ve Barış Sayfa 80 81 82 83 84 85 86 Cevapları

2018 12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Özgün Yayıncılık 5. Ünite İslam ve Barış Sayfa 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 Cevapları

12. Sınıf Din Kültürü 5. Ünite Sayfa 80 Soruları ve Cevapları

Düsünelim – Hazırlanalım
Toplumda barış ortamı sağlanmadığında ne gibi sorunlar yaşanır?

Toplumda barış ortamının korunması, birlik ve beraberliğin sağlanması, güven ve huzur ortamının oluşması için barış en önemli değerdir. Barış olmadan toplumda birlik ve düzenden bahsetmek imkansızdır. Barış insanlara bir arada yaşama erdemini aşılamaktadır.

Toplumda barış ortamı sağlanamadığından parçalanmalar, bölünmeler, klikleşmeler, gruplaşmalar, ayrışmalar yaşanır. Suç oranı artar ve kaos ortamı oluşur. Barış olmazsa savaş olur. Doğa boşluk kabul etmez ve barışın yeri daha kötü etkenlerle dolmaya başlar. Ahlaki bozulmalar meydana gelir. Kültür değerleri kaybolur. Milli ve manevi şuur da zafiyete uğrar. Bu nedenle barışın korunması ve kalıcı hale gelmesi sağlanmalıdır. Barış olmada güven ve huzur ortamının oluşması imkansızdır.

Düsünelim – Paylasalım

Toplumda barış ve huzurun sağlanması için ne gibi önlemler alınmalıdır? Görüşlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Toplumu bir arada tutan unsurlar, gelenek ve görenekler, örf ve adetler, dini inançlar, kültür farklılıklarına olan saygı, hoşgörü, adalet, vicdan, özgürlük, eşitlik ve kardeşliktir. Toplum, ortak mirası, ortak kültürü ve ortak bir toprak parçası olarak vatanı paylaşan insanlardan oluşur.

İnsanların toplum içinde birlik ve beraberlik içinde yaşaması, barış ve huzurun tesis edilmesi, toplum dinamiklerinin birbirine olan sevgisi, saygısı, hoşgörüsü, adalet ilkesi, merhameti ve hürriyet telakkisi ile sağlanır.

Toplumsal barış, toplumu bir arada tutan yapı taşlarının arasındaki manevi harçlarla sımsıkı birbirine tutulur. Bu da toplumda ahlaki ve hukuki değerlerin yaşatılması, insani değerlerin yüceltilmesi ile sağlanır. Toplumsal barışı sağlayacak unsurlar, toplumun yine kendi iradesiyle ortaya koyacağı değerlerdir.

12. Sınıf Din Kültürü 5. Ünite Sayfa 81 Soruları ve Cevapları

Slogan Bulalım

Barışla ilgili sloganlar bularak bunları arkadaşlarınızla paylaşınız.

Barış her yerde.
Yurtta barış, dünyada barış.
Her savaşın sonu bir barış antlaşmasıdır.
Barışsız dünya savaş alanı gibidir.
İnsanlığın geleceği barış.
Ya barış, huzur, mutluluk ya da savaş, kin, nefret.
Barış yoksa bir yerde düşmanlık hakimdir orada.
Barışı hazmedemeyenler ya silah tüccarlarıdır ya açgözlüler.
Barış varsa, huzur var, mutluluk var, kardeşlik var.
Toplumun huzuru için barış şarttır.
Toplumda barış olmayınca huzur ve güvenden bahsedilemez.
Düsünelim – Hazırlanalım
Ülkemizin birçok yerinde cami, kilise ve havra gibi farklı dinlere ait ibadet yerlerinin bulunması
neyi ifade etmektedir?

Müslümanların ibadetlerini yerine getirdiği camiler, Hristiyanların ibadetlerini yaptıkları kiliseler, Yahudilerin ibadetlerin yaptıkları Havralar ülkemizin birçok yerinde bulunmaktadır. Bu ibadet yerlerinin bir arada bulunuyor olması ülkemizde hoşgörünün, farlı inançlara saygı duyulduğunun göstergesidir.

Ayrıca bu mekanların toplumda bulunması din özgürlüğünün, birlik ve beraberliğin işaretlerindendir.

12. Sınıf Din Kültürü 5. Ünite Sayfa 83 Soruları ve Cevapları

Düsünelim – Paylasalım

Sizce barışsever bir kişide hangi özelliklerin bulunması gerekir? Bu konudaki görüşlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Barışsever insan öncelikle kendisi ve çevresiyle barışık olmalıdır. Sabırlı olmasıyla birlikte şefkatle merhametli olması affedici olmasını kanıtlar. Sabırlı olması O kişinin halinden anlamasına yardımcı olur. Bir şans vermek. Sevgiyle yaklaşmak yardım etmelidir. Durust olmasıyla birlikte örnek olmalidir.

Tartısalım

Bir kişinin elinden ve dilinden diğer insanların güvende olması ne demektir? Tartışınız. 

Toplumda bazı manevi değerlerin varlığı bütün değerlerin bağlayıcılığı anlamına gelmektedir. Dürüstlük, doğruluk, adalet, merhamet, hoşgörü, vicdan ve insaf bu değerlerdendir. Bir kişinin güvenilir olması emin olması anlamına gelmektedir. Emin olmak emanete sahip çıkmak anlamına gelmektedir.

Bir kişinin elinden ve dilinden diğer insanların güvende olması demek o kişinin emin olduğunu ve Müslüman olduğunu göstermektedir. Müslüman bir kişi elinden ve dilinden emin olunan kişidir. Kimseye eliyle doğrudan ya da diliyle dolaylı bir şekilde asla zarar vermez. Bir Müslüman asla kasıtlı bir şekilde insanlara ve insanlığa zarar vermez, zarar vermek için de çalışmaz.

Düsünelim – Hazırlanalım

Yaşama hakkı, niçin temel insan haklarının başında gelir?

12. Sınıf Din Kültürü 5. Ünite Sayfa 84 Soruları ve Cevapları

Yorumlayalım

“Kim bir cana… kıyarsa bütün insanları öldürmüş gibi olur. Her kim bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış
gibi olur…” (Mâide suresi, 32. ayet.)
Yukarıdaki ayeti, dinimizin insan hayatına verdiği önem açısından yorumlayınız.

Düsünelim – Hazırlanalım

Peygamberimiz’in (s.a.v.) Mekke ve Medine’de toplumsal barış ve huzur ortamını sağlamak için yaptığı çalışmalar hakkında neler biliyorsunuz?

Peygamberimiz Medine’ye hicret yaptıktan sonra bazı sözleşmeler yaparak Medine şehrinde önceden olan husumetlerin ve tatsızlıkların giderilmesini sağlamıştır.

Peygamberimiz ilk olarak Medine Sözleşmesini yapmıştır. Daha sonra ise Ensar ve Muhacirleri kardeş ilan ederek barış ortamı kurmuştur.

Fakirle, zengini zekat ve malda ortak yaparak eşitliği sağlamıştır.
Dinleri farklı olan insanlar arasında sözleşmeler imzalatarak toplumsal huzuru ve barışı sağlamıştır.

12. Sınıf Din Kültürü 5. Ünite Sayfa 85 Soruları ve Cevapları

Düsünelim – Hazırlanalım

Savaş, insanlara, toplumlara ve çevreye ne gibi zararlar vermektedir?

Savaşlar yıkımlara, kıyımlara, katliamlara, kıtlıklara, yokluklara, açlıklara, kimsesiz kalmalara neden olmaktadır. Savaşların insanlara, topluma, çevreye zararları bulunmaktadır. Savaşlar maddi hasara yol açtığı gibi manevi hasarlara da yol açmaktadır. Savaşlarda patlayan kurşun ve bombalar sürekli kayba neden olmaktadır.

Savaş, insanların canını kaybetmesine, yakınlarını kaybetmesine, evlerini ve yurtlarını kaybetmesine neden olur. Toplumların birlik ve beraberliğini kaybetmesine, barış ve huzur ortamının kaybolmasına,parçalanmalara, kültür emperyalizmine neden olur. Doğal çevreye zarar vererek nesillerin helak olmasına, nesillerin tükenmesine, kıtlık ve kuraklığın yaşanmasına neden olur. Bitki örtüsünü bozar, doğal denge ve döngülerin gerçekleşmesini engeller.

12. Sınıf Din Kültürü 5. Ünite Sayfa 86 Soruları ve Cevapları

Degerlendirelim

Atatürk’ün, “Yurtta barış, dünyada barış” sözünün anlamını arkadaşlarınızla değerlendiriniz.

Dünyada ne kadar fazla ırk olsa bile bütün insanlar ayrım yapmadan sevgi ve barış içinde yaşamalıdır. Çünkü bir ülkede olan kötü olay tüm ülkeleri etkileyebilir.Sorunları savaşmadan çözmeliyiz.

Yorumlayalım

Atatürk’ün “Barış, milletleri refah ve mutluluğa ulaştıran en iyi yoldur.” şeklindeki sözünü yorumlayınız.

Atatürk, barışa büyük önem veren bir liderdi. Bu bakımdan hem yurtta hem de dünyada barışı sağlamak için büyük çaba göstermiştir.

Atatürk, bu sözüyle barışın insanların refah ve mutluluk seviyelerini yükselttiğini ifade etmiştir. Barış, toplumsal huzuru, birlik ve beraberliği sağlar. Bu bakımdan barış toplumun refah ve mutluluğu arttırır.

 

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Mutlaka Okumalısın

Kapalı
Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort