12. Sınıf

12. Sınıf Din Kültürü 4. Ünite İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar Sayfa 78 Cevapları

2018 12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Özgün Yayıncılık 4. Ünite İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar Sayfa 78 Ünitemizi Değerlendirelim Cevapları

12. Sınıf Din Kültürü 4. Ünite Sayfa 78 Soruları ve Cevapları

ÜNİTEMİZİ DEĞERLENDİRELİM

A. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını bulup işaretleyiniz.
1. Aşağıdakilerden hangisi kültürümüzde etkili olan tasavvufi oluşumlardan biri değildir?
A. Alevilik- Bektaşilik
B. Mevlevilik
C. Maturidilik
D. Yesevilik
E. Ahilik

2. Mesnevi adlı eser, aşağıdaki mutasavvıflardan hangisine aittir?
A. Yunus Emre
B. Mevlânâ
C. Ahmet Yesevi
D. Ahi Evran
E. Hacı Bektaş Veli

B. Noktalı yerlere yay ayraç içinde verilen sözcüklerden uygun olanını yazarak cümleleri amamlayınız.
(Abdülkâdir Geylâni, Hacı Bektaş Veli, Makâlât, Yesevilik, hoşgörü)
1. Kâdiriliğin kurucusu Abdülkâdir Geylâni’dir.
2. ……………………………………….. Alevilik-Bektaşilik düşüncesinin temel kaynaklarındandır.
3. Orta Asya’da Türkler arasında Müslümanlığın yayılmasında etkili olan tasavvufi oluşum Yeseviliktir.
4. Mevlânâ’nın düşüncesi temelde vuslat, sevgi ve hoşgörüye dayanır.

C. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Tasavvufun oluşmasına etki eden nedenler nelerdir? Belirtiniz.

Hz. Peygamber gibi yaşama isteği
Dinde derinleşme isteği
Allah’a yaklaşma isteği

2. Tasavvufta Allah (c.c.)-varlık ilişkisini açıklayınız.

Tasavvufi düşüncede var olan her şeyde Allah’ın cemal (güzellik) sıfatından bir parça vardır. Bu yüzden yaratılmış cümle varlık, yaratılması itibarıyla sevilmeye layıktır. Fakat sevgiyle yönelinmesi gereken asıl varlık ise Allah’tır. Çünkü yaratılmış varlıkların tümü Allah’ın üstün yaratma kudretinin ürünleridir. Her varlık, insana Allah’ın mevcudiyetini, birliğini, yüceliğini anımsatır.
İnsan hem maddi hem de manevi yönü olan bir varlıktır. İnsan, manevi yönü itibarıyla eşyanın hakikatini ve İlahî sırlan kavrama kabiliyetinde olan tek varlıktır, insanın maddi yanı olan nefis daima dünyaya yönelirken manevi yönü kendi aslına dönme, Allah’a kavuşma arzusundadır. İnsanın görevi insan-ı kamil olmaya çalışmaktır. Sufilere göre insan, dinin kurallarına göre hareket ederek cennete kavuşur; tasavvufi ruh eğitiminden geçerek âlemin sırlarına ve İlahî hakikate ulaşmış olur.

3. Kültürümüzde birlikte yaşama ve hoşgörü anlayışının oluşmasında tasavvufi düşüncenin rolü nedir? Açıklayınız.

Kültürümüzde birlikte yaşama ve hoşgörü anlayışının oluşmasında tasavvufi düşüncenin rolü büyüktür. Çünkü bu milletimizin en büyük özelliklerinden biridir. Türk-İslam kültürü tasavvuf ile yoğrulmuştur. Tasavvufun ise en önemli esaslarında biri, dostluk, kardeşlik, hoşgörüdür. Bu özellikler sebebiyle milletimiz ve kültürümüz de bu güzel özellikleri kanıksamış ve benimsemiştir.

4. Kültürümüzde etkin olan tasavvufi yorumları sıralayınız.
1. Alevilik-Bektaşlilik
2. Mevlevilik
3. Yesevilik
4. Ahilik

5. Alevi-Bektaşi geleneğindeki musahiplik kurumunun yardımlaşma ve dayanışma açısından önemini açıklayınız.

Musahipliğin temeli kardeşlik, dayanşma ve paylaşmadır. Hz. Peygamber, Mekke’den Medine’ye hicret ettikten sonra göç eden her Mekkeli bir Müslümanı Medine’de yaşyan bir Müslümanla kardeş ilan etmiştir. Bu uygulama kapsamında Hz. Peygamber kendisinin de Hz. Ali’yle kardeş olduğunu belirtmiştir. Musahiplik geleneği bu olaya dayandırılmaktadır. Bu gelenek bugünde devam etmekte ve yardımlaşma ve dayanışma noktasında önemli bir yer edinmektedir. Bu sayede müsahipler birbirlerini korumakta ve kollamakta, ihtiyaç durumunda yardımlaşmaktadırlar.

 

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort