12. Sınıf

12. Sınıf Din Kültürü 4. Ünite İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar Sayfa 55-66 Cevapları

2018 12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Özgün Yayıncılık 4. Ünite İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar Sayfa 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 66 Cevapları

12. Sınıf Din Kültürü 4. Ünite Sayfa 55 Soruları ve Cevapları

Düsünelim – Hazırlanalım
Tasavvuf, şeyh, mürit ve sufi kavramları sizlere neleri çağrıştırıyor?

Tasavvuf, kalbi saf yapmak, kötü huylardan temizlemek ve iyi huylarla doldurmak demektir. Tasavvuf hâl işi olduğu için, yaşayan bilir, tarif ile anlaşılmaz.
Şeyh, bir tarikatın kurucusu olan ya da bir tarikatta, bir tarikatın kollarında en yüksek aşamaya ulaşmış bulunan kimse, tarikat büyüğü.
Mürit, bir tarikat şeyhine bağlanıp ondan gizemciliğin yollarını öğrenen, onun öğretisini yaymaya çalışan kimse.
Sufi, Tasavvufta, gönlü saf kişi, eren, ermiş, nefsinden fani, hak ile baki; Zahirde halk ile, batında hak ile olan; nefsinde ölen Hak ile diri kalan demektir.

12. Sınıf Din Kültürü 4. Ünite Sayfa 56 Soruları ve Cevapları

Kavram Haritasını Dolduralım

Aşağıdaki kavram haritasını örnekteki gibi uygun bir şekilde dolduralım.

TASAVVUFUN ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ

1. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed gibi bir yaşam sürme isteği.
2. Dünyaya bağlılığın ve bencilliğin artmış olması.
3. İslam dünyasında yaşanan bir takım siyasi anlaşmazlıklar.

12. Sınıf Din Kültürü 4. Ünite Sayfa 57 Soruları ve Cevapları

Düsünelim – Hazırlanalım
Doğadaki eşsiz güzellik ve evrendeki mükemmel düzen sizlere neler düşündürmektedir?

12. Sınıf Din Kültürü 4. Ünite Sayfa 58 Soruları ve Cevapları

Düsünelim – Hazırlanalım
Bir insanda olmasını istediğiniz ahlaki özellikler nelerdir?

– Yalan söylemez, kimseyi aldatmaz.
– Kul hakkı ve haram yemez; helal kazanç ve gelirle geçinir.
– Emanetlere hiyanet etmez; ehil olmadığı başkanlığı, memurluğu, makam ve mevkiyi kabul etmez.
– Rüşvet almaz ve vermez.
– Haksızlık ve adaletsizlik yapmaz. Kendisinin ve yakınlarının aleyhinde de olsa doğruyu söyler, doğru şahitlik yapar, doğruyu tutar ve destekler.
– Eliyle ve diliyle (kalemiyle) fitne ve fesat çıkartmaz.
– Olumsuz ve yıkıcı tenkit yapmaz.
– Zengin de olsa kanaatli bir şekilde yaşar, ihtiyaçlarını çoğaltmaz.
– Komşularını kardeş kabul eder, onlara elinden gelen maddî ve mânevî iyiliği yapar.
Yorumlayalım
Aşağıdaki söz, ahlaki açıdan hangi değerleri ifade etmektedir? Yorumlayınız.
“Sufi yer gibidir, kötü olan her şey onun üzerine atılır ama ondan güzel olandan başka bir şey çıkmaz. İyisi de kötüsü de ona basar, çiğner (Halkın yükünü sırtında taşır.); bulut gibidir, her şeyi gölgelendirir; yağmur gibidir, her şeyi sular (Kişi ayrımı yapmaz.).” Cüneydi Bağdâdi (Kuşeyri, Risale, s. 281.).

12. Sınıf Din Kültürü 4. Ünite Sayfa 59 Soruları ve Cevapları

Düsünelim – Hazırlanalım
Ahmet Yesevi ile ilgili neler biliyorsunuz?

Sayısız şiirleri bulunan ve tasavvufi Türk halk şiirinin öncüsü olan Ahmet Yesevi, eldeki bilgilere göre 1093 yılında bugün ki Kazakistan toprakları içerisinde doğmuş, 1166 yılında ise hayatını kaybetmiştir. İlk Türk mutasavvıf olma unvanını taşıyan Yesevi, sufizm, yesevilik ve alevilik akımlarının yayılmasında da öncülük etmiştir.Küçük yaşta anne ve babasını kaybeden Yesevi, ablası Gevher fiehnaz ile birlikte Buhara’ya göç etmiş, burada Yusuf Hemedan’dan manevi eğitimi almıştır. Zaman içerisinde tasavvuf eğitimi de alan Yesevi, bir süre sonra doğduğu yere dönerek hayatını insanlara yardım ederek ve doğru yolu göstererek sürdürmüştür. 63 yaşından sonra ise tekkesinin avlusuna yaptırdığı çilehaneye girmiş ve hayatının geri kalan kısmını burada geçirmiştir. Ahmet Yesevi’nin eğitim aldığı dönelerde halifelik yaptığı da rivayet edilmektedir.Ahmet Yesevi, Anadolu’ya hiç gelmemiş olmasına rağmen tanınan ve sevilen birisiydi. Düşünce ve eserleriyle islâmın değerlerini ve Türk kültürünü birleştirerek Türk boylarının islâmiyeti benimsemesini kolaylaştırmıştır. Arapça ve Farsça’yı çok iyi bilmesine rağmen eserlerinde ısrarla Türkçeyi kullanmıştır. Tüm şiirlerini Divan-ı Hikmet adında bir kitapta toplamıştır

12. Sınıf Din Kültürü 4. Ünite Sayfa 61 Soruları ve Cevapları

Düsünelim – Hazırlanalım
Abdülkâdir Geylâni ismini daha önce duydunuz mu? Onun hakkında neler biliyorsunuz?

Abdülkadir Geylani, Bağdat’ın Geylan köyünde doğmuş,1166 yılında vefat etmiştir.

Abdülkadir Geylani, ilk tahsilini doğduğu köyde yaptıktan sonra Bağdat’a gelip yerleşmiştir. Burada uzun süre ilim öğrenmekle meşgul olmuş, çeşitli hocalardan yıllarca ders okumuş, kendini yetiştirmiştir. Tefsir, hadis, fıkıh, kıraat, edebiyat gibi ilimleri iyice öğrenen Abdülkadir Geylani bu alanlarda dersler vermiş, hocalık yapmıştır. Vaazları, sohbetleri ve eserleriyle insanların beğenisini kazanmıştır. Başta Bağdat ve çevresi olmak üzere genel olarak tüm İslam aleminde tanınmış, görüşleri Müslümanlar arasında yaygınlık kazanmıştır.

Kadirilik, Abdülkadir Geylani’nin düşünceleri etrafında oluşmuş tasavvufi bir yorumdur. O, verdiği derslerle kısa zamanda çevresini etkilemiş ve görüşlerini yayma imkanı bulmuştur. Kadirilikte diğer tasavvufi yorumlarda olduğu gibi Kur’an ve sünnete uymak esas alınır. Bu yüzden insanın dinin emir ve yasaklarına uymasının önemi üzerinde durulur. O halde insan, günahlarından tövbe etmeli ve her işinde samimiyetle hareket ederek ibadete yönelmelidir. Kadirilikte en önemli görev, yoksulların hizmetine koşmak ve onların ihtiyaçlarını gidermelerine yardımcı olmaktır. Bu düşüncede cömert olmak ve bol sadaka vermek gerektiği üzerinde önemle durulmaktadır.

12. Sınıf Din Kültürü 4. Ünite Sayfa 62 Soruları ve Cevapları

Düsünelim – Hazırlanalım
Mevlânâ hakkında neler biliyorsunuz?

Mevlana Celaleddin Rumi, Afganistan sınırları içerisinde yer alan Horasan yöresinde, Belh şehrinde doğmuştur. Anadolu’nun ünlü evliyalarından sayılan ve hoşgörü felsefesiyle tanınan Mevlana Celaleddin Konya’da yaşamıştır. “Mesnevi”, “Divan-ı Kebir” gibi birçok eseri bulunmaktadır. Mevlana, 17 Aralık 1273’te vefat etmiştir.

12. Sınıf Din Kültürü 4. Ünite Sayfa 64 Soruları ve Cevapları

Düsünelim – Hazırlanalım
Hacı Bektaş Veli ya da Alevilik – Bektaşilik hakkında neler biliyorsunuz?

Hz. Ali’ye bağlılık noktasında birleşen çeşitli dini ve siyasi gruplar için kullanılan bir terimdir. Sözlükte “Hz. Ali’ye mensup” onun soyundan gelen, onu seven, sayan ve bağlılığını ifade eden kimse demektir. Bu kavram, siyasi anlamda Hz. Peygamberin vefatından sonra Hz. Ali’yi ve onun soyundan gelenleri imam (halife veya devlet başkanı) olarak kabul edenler için gündeme gelmiştir. Daha sonraları, Hz. Ali ve oğulları Hasan ile Hüseyin’in neslinden gelenler için Alevi nisbesi dışında şerif, seyyid ve emir gibi lakaplar da kullanılmıştır. Bazı tasavvufçulara göre, bütün tarikatlar ashaptan birine nispet edilir. Hz. Ebubekir, Hz. Ömer ve Hz. Osman’a mensup tarikatlar olduğu gibi Hz. Ali’ye ulaşan tarikatlara da Alevi denir.

12. Sınıf Din Kültürü 4. Ünite Sayfa 66 Soruları ve Cevapları

Düsünelim – Hazırlanalım
Cemevi hakkında neler biliyorsunuz?

Cemevi, Alevilerin zikir yaptıkları, Hak ile batıl olanı ayırdıkları, ölmeden önce öldükleri, sorgu ve sual verdikleri ibadet mekânıdır. Aleviliğe göre Cemevine girmenin her ibadet yeri gibi bir adabı vardır. Kul hakkı yiyen, hak sahibi ile helalleşmeden cemevine giremez, zulmedenler ve birbirinden razı olmayanlar da cemevine giremez. Yapılan en büyük ibadetlerden biri Ali’ye yakılan ağıtlardır. Cem’de kıyam, rüku ve secde niyazla birleştirilmiştir.

 

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort