12. Sınıf

12. Sınıf Din Kültürü 3. Ünite Hz. Muhammed’i Anlama Sayfa 41 Cevapları

2018 12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Özgün Yayıncılık 3. Ünite Hz. Muhammed’i Anlama Sayfa 41 Hazırlık Çalışmaları Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Hadis ve sünnet kavramlarının anlamlarını araştırınız.

Hadis: İslam dininde sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’in değişik olaylar ve sorunlar karşısında insanları aydınlatmak, Kur’an-ı Kerim’in bazı ayetlerini daha açık bir dille ifade etmek için söylediği sözlerdir.
Dini literatürde hadis, “Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’in sözü, daha sonra da O’nun söz, fiil ve takrirleri” için kullanılmıştır. Hatta sahabe ve tabiun söz ve fiillerine de -mevkuf ve maktu kayıtlarıyla da olsa- hadis denilmektedir.
Sünnet: Sözlükte sünnet; (tutulan yol, davranış, hüküm, adet, kanun) gibi manalara gelmaktedir ve Kur’an-ı Kerim’de yer alan şu ayet bu anlamları destekler: “Daha önce gelip geçenler hakkında da Allah’ın kanunu (sünnetullah) böyledir. Allah’ın kanununda asla değişme bulamazsın.” (Ahzab suresi, 62. ayet.)
Dini bir terim olarak sünnet, Kur’an-ı Kerim’den sonra dini kaynakların ikincisi olup, sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’in söz, fiil ve takrirleri onaylarıdır ve“Söz, haber, yeni şey” manalarına gelen hadis ise sünnetle eş anlamlı sayılabilir. Hadislerin tümü sünneti oluşturmaktadır.

2. Kur’an-ı Kerim’in doğru bir şekilde anlaşılmasında Hz. Muhammed’in (s.a.v.) rolünü araştırınız.

Peygamberimiz (S.A.V.), kendisine indirilen bütün ayetleri Müslümanlara duyurup öğretmiş, vahiy kâtiplerine yazdırarak kayıt altına da almıştır. Peygamberimiz bu konudaki çalışmalarını özellikle Medine’de Mescidi Nebi’nin yapılmasından sonra daha düzenli ve programlı olarak yürütmüştür. Hem vakit namazlarından sonra hem de haftanın belirli günlerinde mescitte erkek ve kadın Müslümanlara Kur’an’ı açıklamış, Müslümanların sordukları soruları cevaplandırmıştır. Zaman zaman çeşitli topluluklardan gruplar hâlinde gelen insanlar da derslere katılıp Peygamberimizden Kur’an-ı Kerim hakkında bilgi almışlardır.

Kur’an-ı Kerim’de namazın kılınması, zekatın verilmesi, gerekli şartları taşıyan Müslümanlara farz kılınmış olmasına rağmen namazın nasıl kılınacağı, zekâtın hangi mallardan ve ne oranda verileceği açıklanmamıştır.

İnsanların birbirleriyle olan ilişkilerini düzenleyen kurallar genel hatlarıyla ve öz olarak belirtilmiş, bunların genişçe açıklaması ise Peygamberimize bırakılmıştır.

Peygamberimizin Kur’an’la ilgili yaptığı bütün açıklamaların, verdiği bilgilerin hepsi doğrudur. Onun Kur’an’a dair açıklamalarında hata etmesi, yalan söylemesi ve insanlara yanlış bilgi vermesi mümkün değildir.Çünkü Peygamberimiz, Allah (C.C.) tarafından ne bildirilmişse onu açıklamıştır. “… O, arzusuna göre de konuşmaz. O (bildirdikleri), vahyedilenden başkası değildir.” ayeti bu konuyu ifade etmektedir.

3. Başlıca hadis kaynaklarından üç tanesinin adlarını öğrenerek defterinize yazınız.

Hadis, İslam dininin Kur’an’dan sonra ikinci temel kaynağıdır. Hz. Muhammed İslam dinini tebliğ etmeye; başladığı günden itibaren onun özellikle dinle ilgili söz ve fiilleri Müslümanlarca dikkatli bir şekilde izlenmiş, öğrenilmiş, uygulanmaya çalışılmış ve gelecek kuşaklara aktarılması için de çaba sarf edilmiştir.

Kütüb-i Sitte, “altı kitap” adıyla bilinen hadis kitapları tanınmıştır. Bu altı kitapta hadis âlimleri kendi oluşturdukları kriterlere göre güvenilir (sahih) kabul ettikleri hadisleri konularına göre sınıflandırmışlardır. Bu kitaplar, hadis ilminde önem sırasına göre Buharî ile Müslim’in Camiu’s-Sahih adlı eserleri ile Ebu Davud, Tirmizî, Nesaî ve ibn Mace’nin Sünen adlı eserleridir.

 

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort