12. Sınıf

12. Sınıf Din Kültürü 2. Ünite Tövbe ve Bağışlanma Sayfa 30-37 Cevapları

2018 12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Özgün Yayıncılık 2. Ünite Tövbe ve Bağışlanma Sayfa 30, 31, 32 , 33, 34 ,35, 36, 37 Cevapları

12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Özgün Yayıncılık 2. Ünite Sayfa 30 Cevapları

Düşünelim – Hazırlanalım

“Hatasız kul olmaz.” atasözü ne anlama gelmektedir?
Hiçbir insan tam değildir. Her insan bilerek ya da bilmeyerek yanılıp yanlışlığa düşebilir, suç işleyebilir, günaha girebilir. Kusurları bakımından insanlara fazla yüklenmek doğru değildir. Önemli olan insanların hatalarını yüzüne vurmak değil, hatalarını azaltmada onlara yardımcı olmaktır.

12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Özgün Yayıncılık 2. Ünite Sayfa 31 Cevapları

Düşünelim – Hazırlanalım

İnsan bir hata işlediğinde ne yapmalıdır? Tövbe etmek ne demektir?

Tövbe etmelidir.

Allah Teâla bir kuluna hidayet vermeyi murad ederse ona, günahlardan tövbe edebilmeyi nasip eder.Bu her hayrın başıdır.Çünkü İslâm’a girmek için bile insanın, küfür halindeki yaşantısına tövbe etmesi esastır.Bu yüzden tövbenin en önemli üç esası vardır.Kişi,
1.Geçmişte işlediği tüm günahlarından pişman olmalıdır.
2.Her işinde kesin kararlı olmalı, günah işlememeye azmetmeli.
3.Tövbesini yeterli görmemeli, daha mükemmelinin olabileceğine inanarak devamlı ahlâkını güzelleştirmelidir.
Allah Teâla örtünme ile ilgili olan âyette, dikkatleri üzerine çekecek tarzda yürümesinler ve haram olan işlere yönelmesinler diye mümin kullara meâlan şöyle buyrulur:
“Ey Müminler! Hep birden Allah’a tövbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz.” (Nur,24/31)
Sevgili Peygamber Efendimiz de (s.a.V) şöyle buyurmuştur:
“Ey İnsanlar! Günahlarınıza tövbe edin.Ben günde yetmiş defadan fazla tövbe ederim.”(Buhari, Müslim, İbni Mace)

12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Özgün Yayıncılık 2. Ünite Sayfa 33 Cevapları

Düşünelim – Hazırlanalım

İçtenlikle yapılan tövbeleri yüce Allah’ın (c.c.) kabul edeceğini bilmek insanın duygu, düşünce ve davranışlarını nasıl etkiler?

12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Özgün Yayıncılık 2. Ünite Sayfa 35 Cevapları

Düşünelim – Paylaşalım

Si­ze kar­şı ya­pı­lan bir kö­tü dav­ra­nı­şı hiç ba­ğış­la­dı­ğı­nız ol­du mu? Bu du­rum­da ne­ler his­set­ti­niz? Duy­gu­la­rı­nı­zı ar­ka­daş­la­rı­nız­la pay­la­şı­nız.
Düşünelim – Hazırlanalım
Toplumda bireylerin birbirlerinin hata ve kusurlarını bağışlamaları insan ilişkilerini nasıl etkiler?

12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Özgün Yayıncılık 2. Ünite Sayfa 36 Cevapları

Tartışalım

Bi­rey­le­ri­nin bir­bi­ri­ni ba­ğış­la­ma­dı­ğı ve hoş­gö­rü or­ta­mı­nın ol­ma­dı­ğı bir top­lum­da han­gi du­rum­lar
olu­şa­bi­lir? Tar­tı­şı­nız.

12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Özgün Yayıncılık 2. Ünite Sayfa 37 Cevapları

Yorumlayalım

“Allah rızası için affedeni Allah (şerefini) yükseltir.” (Müslim, Edeb, 173.) Yukarıdaki hadisi yorumlayınız ve düşüncelerinizi aşağıya yazınız.
Düşünelim – Hazırlanalım
“İyilik eden iyilik bulur.” atasözü ne anlama gelir?
Etrafına iyilik eden kimse gün gelir zor durumda kalırsa ona da iyilik yapılır. Her şeyin karşılığı muhakkak vardır.

 

 

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort