12. SınıfDers ve Çalışma Kitabı CevaplarıDersler

12. Sınıf Dersdestek Türk Dili ve Edebiyatı Ben Aşk Adamıyım Cevapları

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Dersdestek Yayınları 3. Ünite Şiir Sayfa 81, 82, 83 Ben Aşk Adamıyım Metni Etkinlik Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Ders destek Yayınları 3. Ünite Şiir Sayfa 81, 82, 83 Ben Aşk Adamıyım Metni Etkinlik Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

 

12. Sınıf Ders destek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 81 Cevabı

1) Cahit Sıtkı’nın en çok bilinen eseri, “Otuz Beş Yaş Şiiri”dir. Aşağıda bu eserden bir bölüm yer almaktadır. Şiirin tamamını okuyarak Cahit Sıtkı’nın düşünce dünyası hakkında değerlendirmeler yapınız.

Cevap Cahit Sıtkı bu şiirinde yaşamı hakkında bir öz eleştiri yapmaktadır. Bugüne kadar yolun yarısına gelmiş olduğu halde hala hayatında bazı şeyleri yapamadığından bahsetmektedir.

2) Cumhuriyet Dönemi Türk şiirinde birçok şiir topluluğu/hareketi olduğu hâlde, bu topluluklara bağlı kalmadan eser veren birçok bağımsız şairimiz bulunmaktadır. Bu şairler hakkında araştırma yapınız ve elde ettiğiniz sonuçları sınıf panosunda paylaşınız.

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 82 Cevabı

1) “Ben Aşk Adamıyım” adlı şiirde söyleyici, kendisini aşk adamı olarak tarif ederken nasıl bir hümanist tablo çizmektedir? Açıklayınız.

Ben aşk adamıyım,
Sevmeye geldim insanları,
Gönlümle, elimle, kafamla sevmeye;
Hesapsız, karşılıksız,
Ayrılık gayrılık gözetmeden. 

Bu dizelerde de görüleceği üzere şair kimseden karşılık beklemeden herkese duyduğu sevgiyi anlatmıştır. 

2) Şiirdeki birimler arasında nasıl bir anlam ilişkisi bulunmaktadır?

Cevap Birimler birbirleriyle anlamca bağlantılıdır. Bu bakımdan bu birimlerden biri yada bazıları şiirden atılırsa şiirde anlam bakımından eksiklikler görülecektir.

3) Söyleyici, yaşama sevincini hangi imgelerle betimlemiştir?

Cevap Etraftan geçecek bütün gemileri sanki kendisi de içlerindeymiş gibi selamlayacağından bahsetmektedir. Çünkü hayata karşı olan yaşam sevinci bu duyguları yaşatmaktadır ona.

4) Aşağıda “Ben Aşk Adamıyım” adlı şiirin ahenk unsurlarıyla ilgili çeşitli sorular yöneltilmiştir. Bunlardan hareketle şiirin ahenk unsurlarının şiire katkısını değerlendiriniz.

a) Şiirde ritim hangi ölçüyle sağlanmıştır?

Cevap Serbest ölçü ile dize içlerinde tekrar eden sesli ve sessiz harfler ile ahenk sağlanmıştır. 

b) Şiirde en çok hangi sesler ve kelimeler tekrar edilmiştir?

Cevap s, g ve c sessizleri ile a ve e ünlüleri. 

c) Şiirde kullanılan ölçü, şiirin söyleyişini etkilemiş midir? Nasıl?

Cevap Etkilemiştir. Çünkü bu ölçü sayesinde şair sohbet eder gibi yazmıştır bu şiirini.

ç) Şair niçin dize sonlarında ses benzerliklerinden yararlanmamıştır?

Cevap Kendi tercihidir.Çünkü klasik bir kafiye şeması yerine serbest kafiye unsurlarından faydalanmıştır.

5) Aşağıdaki dizelerde yer alan edebî sanatları bulunuz.
Bineceğim son gemi değil midir?
Hayır sahibi omuzlarda giden tabut.

Cevap Benzetme: Tabut gemiye benzetilmiştir

6) Şairin sevgi anlayışı üzerine neler söylenebilir? İnsanlığın günümüzde yaşadığı sorunların çözümünde insanların birbirlerine hesapsız, karşılıksız ve ayrılık gayrılık gözetmeden sevmesi çare olabilir mi?

Cevap Olabilir. Çünkü insanlar çıkar uğruna her şeyi yapmaktalar. Oysaki insana saygı ve karşılıksız sevgi bu dünyada kötülüklerin önüne geçebilir. Şairin dediği gibi dünyayı güzellik kurtaracak bir insanı sevmekle başlayacak her şey.

7) Cahit Sıtkı’nın şiir anlayışı ile “saf şiir”’ anlayışı arasında hangi benzerlikler kurulabilir? Okuduğunuz şiirinden hareketle açıklayınız.

Cevap Kullanılan sade dil ve orjinal imajlar dolayısıyla benzerlikler hemen göze çarpmaktadır.

8) Okuduğunuz şiirde geçen “hayır sahibi” kelime grubunu nasıl söylediğinize dikkat ettiniz mi? Bu kelime grubunun nasıl telaffuz edilmesi gerektiğini önce arkadaşlarınızla tartışınız sonra öğretmeninizden doğrusunu dinleyiniz. 

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 83 Cevabı

“Çocukluğum”, “Örümcek Ağı” ve “Ben Aşk Adamıyım” şiirlerini aşağıda verilen ölçütlere göre karşılaştırınız. Bu şiirlerinden hangisini en çok beğendiğinizi gerekçenizle birlikte belirtiniz.

Cevap En çok Ben Aşk Adamıyım şiirini sevdim. Çünkü konu çok hoşuma gitti .

1) Cevap C

2) Candan selamlarım,
Civarımdan geçecek gemileri;
Bu dizelerdeki altı çizili kelimenin yerine eş anlamlısı kullanılırsa şiirin anlamında bir değişiklik olur mu? Niçin?

Cevap HAYIR. Çünkü etrafımdan kullanılsa da değişiklik gözlemlenmez. 

3) Cevap A

4) “Herkes gibi teselliye muhtaç olsaydım eğer” dizesindeki “teselli” kelimesinin eş anlamlısı nedir? Belirtiniz.

Cevap İlgi. 

 

 

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort