12. Sınıf

12. Sınıf Biyoloji Kök-e Yayınları Sayfa 206-207 Cevapları

12. Sınıf Biyoloji Kitabı Kök-e Yayınları 4. Ünite Hayatın Başlangıcı ve Evrim Sayfa 206, 207 4. Ünite Değerlendirme (I) Soruları ve Cevapları

12. Sınıf Biyoloji Kitabı Kök-e Yayınları Sayfa 206 Cevapları

IV. ÜNİTE DEĞERLENDİRME (1)

A. Aşağıdaki tabloda verilen ifadeler için “doğru” veya “yanlış” seçeneğini işaretleyiniz.

(D) 1. Süreç içinde evrimleşebilen en küçük biyolojik birim popülasyondur.
(Y) 2. Mutasyonların tamamı evrimleşmede etkilidir.
(D) 3. Aristoteles’in ileri sürdüğü görüşe göre cansız maddelerin sahip olduğu aktif öz adı verilen güç, koşullar uygun olduğu zaman bir canlı oluşturabilir.
(Y) 4. Kullanılmayan organların körelmesi Darwin’in görüşüdür.
(D) 5. Evrimin ham maddesi, kalıtsal varyasyonlardır.
(D) 6. Canlılar arasındaki akrabalık derecesinin belirlenmesinde homolog organlar kullanılır.
(Y) 7. İlk oluşan heterotrof canlılar, oksijenli solunum yapmıştır.
(D) 8. Ototrof görüşü, ilk canlının kendi besinini kendisinin ürettiğini ileri sürer.
(Y) 9. Louis Pasteur, yaptığı kontrollü deneyleriyle biyogenez görüşünü çürütmüştür.
(Y) 10. Miller’in, hayatın başlangıcı ile ilgili yaptığı deneyi, ototrof görüşü desteklemektedir.
B. 1. Aşağıdaki olaylarla jeolojik çağları eşleştiriniz.
1 Yaşam çeşitliliği ve yaygınlığı en fazla düzeye ulaşmıştır: ……….. a Prekambriyen
2 Sürüngen ve dinozorlar geniş yayılım göstermiştir: ……….. b Senozoik
3 İnsan ortaya çıkmıştır: ……….. c Paleozoik
4 Dünya, yaşa uygun olarak şekillenmiş ve gezegen hâline dönüşmüştür: ……….. ç Mezozoik
1. 1-c 2-ç 3-b 4-a
2. Yukarıdaki tabloda yer alan jeolojik çağları, süresi en uzun olandan en kısa olana doğru sıralayınız.
Prekambriyen > Paleozoik > Mezozoik > Senozoik

C. Aşağıdaki tabloda, “hayatın başlangıcı ve evrim” konusuyla ilgili kavramlar yer almaktadır. Bu kavramları
kullanarak aşağıda verilen cümleleri tamamlayınız.

1. senozoik 2. paleontoloji 3. panspermia 4. paleozoik 5. adaptasyon 6. mezozoik 7. ototrof görüşü 8. varyasyon

1. Dünya’daki yaşamın, başka bir gezegendeki canlıların spor ya da tohumlarının gök taşları ile Dünya’ya
taşınması sonucunda başladığını ileri süren görüş panspermia olarak adlandırılmaktadır.
2. İlk canlıların fotosentez ya da kemosentez yoluyla inorganik moleküllerden organik molekülleri üreten canlılar olduğunu ve diğer canlıların da bu canlılardan meydana geldiğini ileri süren görüşe ototrof görüşü adı verilir.
3. Senozoik Çağ’da yeryüzündeki kıtalar hemen hemen bugünkü konumlarını almış, insan ortaya çıkmış ve yazılı tarih başlamıştır.
4. Canlıların, bulundukları çevrede başarılı bir şekilde yaşamasını sağlayan yapısal, davranışsal veya fizyolojik karakterlere sahip olmasına adaptasyon denir.
5. Mezozoik : Sürüngen ve dinozorların geniş yayılım gösterdiği, kuşlar ve memelilerin ortaya çıktığı çağdır.
6. Paleontoloji, organizmaların geride bıraktığı fosilleri inceleyerek Dünya’daki yaşamın geçmişini anlamaya çalışan bilim dalıdır.

D. Darwin’ in evrim teorisine göre bir türün evrimleşmesi sırasında adaptasyon, kalıtsal varyasyon, doğal seçilim ve mutasyon olaylarının gerçekleşme sırasını yazınız.
I. Mutasyon II. Kalıtsal varyasyon III. Doğal Seçilim IV. Adaptasyon

E. Aşağıda kimyasal evrim süreciyle ilgili verilen şemada boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle tamamlayınız.

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort