12. Sınıf

12. Sınıf Biyoloji Kök-e Yayınları Sayfa 195 Cevapları

12. Sınıf Biyoloji Kitabı Kök-e Yayınları 4. Ünite Hayatın Başlangıcı ve Evrim Sayfa 195 Hayatın Başlangıcı 1. Bölüm Değerlendirme Soruları ve Cevapları

12. Sınıf Biyoloji Kitabı Kök-e Yayınları Sayfa 195 Cevapları

1. BÖLÜM DEĞERLENDİRME

1. Aşağıdaki tabloda, “hayatın başlangıcı” ile ilgili kavramlar yer almaktadır. Bu kavramları kullanarak
aşağıda verilen cümleleri tamamlayınız.

1. abiyogenez 2. mezozoik 3. biyogenez 4. panspermia görüşü 5. prekambriyen 6. heterotrof görüşü 7. yaratılış görüşü 8. paleozoik

a) Canlıların, cansız ya da çürümüş maddelerden kendiliğinden oluştuğunu ileri süren görüşe abiyogenez denir.
b) Tüm canlıların daha önce var olan canlılardan oluştuğunu ileri süren görüş, biyogenez olarak adlandırılmaktadır.
c) Paleozoik Çağ’da yaşam çeşitliliği ve yaygınlığı yüksek düzeye ulaşmış, karasal bitkiler ortaya çıkmıştır.
ç) Heterotrof görüşü : Yeryüzündeki yaşamın, cansız maddelerin kimyasal evrimi sonucu ortaya
çıktığı hipotezini öne süren görüştür.
d) Prekambriyen Dünya’nın gezegen hâline dönüştüğü, yaşama uygun olarak şekillendiği ve ilk yaşam izlerinin oluşmaya başladığı çağdır.
e) Yaratılış görüşü : Evrendeki bütün canlı ve cansız varlıkların sonsuz bir güç tarafından belirli bir düzen ve plan çerçevesinde var edildiğini, her canlının varlığının bir amacı olduğunu ileri sürer.

2. Fosilleşme nasıl gerçekleşir? Açıklayınız.
Fosil:
Milyonlarca yıl once jeolojik zamanların çeşitli dönemlerinde birbirlerinden farklı ortamlarda yaşamış canlıların öldükten sonra geçirdikleri fosilleşme süreci sonrasında bulundukları ortamın çökelleri içindeki taşlaşmış kalıntılarıdır. Bataklık, buz, çam reçinesi, deniz ve göl gibi sulu ortamlar fosilleşmenin en iyi gerçekleştiği yerlerdir. Canlı öldükten sonra fosilleşinceye kadar geçen sürece fosilleşme denir. Fosilleşmenin en iyi kuralı canlı öldükten sonra bulunduğu ortama hemen gömülmesi ve dış etkenlerden hızla korunmasıdır.

3. Genetiğin, embriyolojinin, anatominin ve biyokimyanın hayatın anlaşılmasına katkıları nelerdir? Açıklayınız.
Embriyoloji, biyokimya, anatomi ve genetik bilimi üzerine yapılan bu bilimsel araştırmalardan elde edilen bilgiler evrimin açıklanmasına ışık tutmaktadır. Farklı türlere ait embriyoların gelişim basamaklarının karşılaştırılması evrimsel akrabalıkların ve farklılıkların açıklanmasında önemli bilgiler vermektedir. Bu konudaki çalışmalardan birisi Ernest Haeckel (Ernest Hekıl) tarafından yapılmıştır. Haeckel çeşitli embriyo örnekleri ve bunları

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort