12. Sınıf

12. Sınıf Biyoloji Kök-e Yayınları Sayfa 173-174 Cevapları

12. Sınıf Biyoloji Kitabı Kök-e Yayınları 3. Ünite Komite ve Popülasyon Ekolojisi Sayfa 173, 174 3. Ünite Değerlendirme (I) Soruları ve Cevapları

12. Sınıf Biyoloji Kitabı Kök-e Yayınları Sayfa 173 Cevapları

III. ÜNİTE DEĞERLENDİRME (1)

A. Aşağıdaki tabloda verilen ifadeler için “doğru” veya “yanlış” seçeneğini işaretleyiniz.

(D) 1. Mutualizm birlikteliğinde iki canlı arasında karşılıklı fayda sağlanır.
(D) 2. Komünite içerisinde farklı türden canlılar bulunur.
(Y) 3. Kutuplarda tür çeşitliliği fazladır.
(D) 4. Komünitelerin kesişim bölgelerine ekoton denir.
(Y) 5. Rekabet, sadece farklı türde canlılar arasında görülebilir.
(D) 6. Bir canlının ekosistemdeki görevine ekolojik niş adı verilir.
(D) 7. Saprofit beslenen canlılar, ökaryot veya prokaryot hücre yapısına sahip olabilirler.
(D) 8. İç parazitlerin sindirim sistemleri gelişmemiştir.
(Y) 9. Dış parazit canlılar konak değiştiremezler.
(Y) 10. Ökse otu, tam parazit bitki örneğidir.
(D) 11. Süksesyonlar sonucunda komünitenin kararlı bir hâl almasına klimaks adı verilir.
(D) 12. Popülasyon dinamiklerinin zaman içerisindeki değişimlerinin incelenmesine ve bu değişimlerin nedenleri üzerinde çalışılmasına demografi denir.
(Y) 13. Popülasyondaki bireylerin taşıdıkları genlerin toplamına gen frekansı denir.
(D) 14. Göçler, rastgele olmayan eş seçilimleri gibi faktörler popülasyondaki gen frekansını değiştirir.
(Y) 15. Bir ülkenin ekolojik ayak izinin büyümesi, çevreye daha az zarar verildiğini gösterir.
(D) 16. Dünya üzerinde sadece belirli yerlerde bulunan türlere endemik tür adı verilir.

B. Aşağıdaki tabloda, “komünite ve popülasyon ekolojisi” ile ilgili kavramlar yer almaktadır. Bu kavramları kullanarak aşağıda verilen cümleleri tamamlayınız.
1. Süksesyonlar sonunda kararlı bir hâl alan komünitenin değişmeden devam etmesine Klimaks adı verilir.
2. Popülasyonların kendilerine ait bir birey sayısı, yoğunluğu, büyüklüğü, taşıma kapasitesi, dağılımı ve bireylerinin yaş dağılımı gibi özelliklerinin tamamına Popülasyon dinamikleri adı verilir.
3. Sınırlı bir çevre içinde bulunan ve farklı türde canlıların oluşturdukları canlı topluluklarına komünite adı verilir.
4. Aynı komünitede yaşayan farklı iki tür canlının bir arada yaşama şekline simbiyoz yaşam adı verilir.

5. Popülasyondaki bireylerin üreme ve yaşama şansını sınırlayan çevresel faktörlerin tamamına çevre direnci adı verilir.
6. Popülasyon dinamiklerinin zaman içerisindeki değişimlerinin incelenmesine ve bu değişimlerin nedenleri üzerinde çalışılmasına demografi denir.
7. Başka bir canlının üzerinde yaşayarak o canlıya zarar verene parazit denirken zarar gören canlıya konak adı verilir.

C. Aşağıdaki tabloda verilen kavramlarla örnek canlıları eşleştiriniz (Bir kavramı birden fazla canlı ile eşleştirebilirsiniz.).

1-c, e 2-f 3-a, d 4-ç 5-b

D. 1. Zorunlu ve gevşek mutualizm kavramlarını açıklayarak bu kavramlara örnek veriniz.

2. Popülasyonlarda görülen dağılım türlerini açıklayınız.

Bir canlı populasyonun alansal dağılımının bilinmesi o populasyonun nişi ve ekosistemdeki diğer canlı türleriyle olan ilişkileri hakkında ekolojik yorumlar yapabilme olanağı sağlar. Populasyonu oluşturan bireyler temel olarak üç tip dağılım gösterir:
Rasgele dağılım: Çevrenin her köşesinde koşulların aynı olması ve rekabet eğilimi olmayan popülasyonlarda gözlenen dağılımdır.
Düzenli dağılım: Doğada ise oldukça nadirdir. Zor çevresel şartlarda bireyler arasında yetersiz kaynaklar için rekabet söz konusuysa görülür. Bireyler birbirlerine nispeten eşit uzaklıkta bulunurlar. çöllerde yer alan bitki popülasyonlarında rastlamak olasıdır.
Kümeli dağılım: Doğada en sık görülen dağılım biçimidir ve birçok sayıda bireyin bir arada bulunmasıyla ortaya çıkar. Bu dağılım bitki ve hayvanların yaşam alanındaki günlük ve mevsimsel
E. Aşağıda, komünitelerde görülen simbiyotik ilişkileri gösteren diyagramı tamamlayınız.
1. Mutualizm a) Zorunlu b) Gevşek
2. Parazitlik a) Hayvansal i. İç parazitlik ii. Dış parazitlik b) Bitkisel i. Yarı parazitlik ii. Tam parazitlik,
3. Kommensalizm 4. Amensalizm

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort