12. Sınıf

12. Sınıf Biyoloji Kök-e Yayınları Sayfa 172 Cevapları

12. Sınıf Biyoloji Kitabı Kök-e Yayınları 3. Ünite Komite ve Popülasyon Ekolojisi Sayfa 172 Popülasyon Ekolojisi 2. Bölüm Değerlendirme Soruları ve Cevapları

12. Sınıf Biyoloji Kitabı Kök-e Yayınları Sayfa 172 Cevapları

BÖLÜM DEĞERLENDİRME
1. Aşağıdaki tabloda, “popülasyon ekolojisi” ile ilgili kavramlar yer almaktadır. Bu kavramları kullanarak aşağıda verilen cümleleri tamamlayınız.

1. demografi 2. ekolojik ayak izi 3. gen frekansı 4. taşıma kapasitesi 5. dış göç 6. doğum 7. ölüm 8. popülasyon 9. endemik tür 10. iç göç
a) Aynı türe ait canlıların belirli bir zamanda, sınırlı bir alanda oluşturduğu topluluğa popülasyon adı verilir.
b) Bir habitatın bozulma olmaksızın ihtiyaçlarını karşılayabildiği maksimum birey sayısına taşıma kapasitesi denir.
c) Tüketilen kaynakların yeniden üretilmesi ve oluşan atıkların bertaraf edilebilmesi için gereksinim duyulan, biyolojik olarak verimli toprak ve su alanı miktarına ekolojik ayak izi denir.
ç) Dünya üzerinde sadece belirli yerlerde bulunan canlı türlerine endemik tür adı verilir.
d) Popülasyonların büyümesi doğum ve içe göç ile küçülmesi ise ölüm ve dışa göç olaylarındaki artışlarla meydana gelir.

2. Üstel ve lojistik büyüme kavramlarını kısaca açıklayıp bu kavramların grafiklerini çiziniz.
Üstel büyüme: Bir populasyonun, kaynakların sınırlı olmadığı ideal bir ortamda geometrik artış göstererek büyümesidir.

Bu tip büyüme gösteren popülasyonlarda nispeten sınırsız olan büyüme bir baskı olunca aniden durmaktadır.  Adı geçen baskı;  yiyeceğin kıtlığı, don olayı, mevsimsel değişen başka bir etken veya üreme mevsiminin aniden durması olabilir.
J tipi büyüme eğrisi doğada algler, tek yıllık bitkiler bazı böcek türleri ve tundralarda yayılış gösteren lemmingler gibi bazı canlı popülasyonlarında görülebilir.
Lojistik büyüme: Populasyon büyümesi ile birlikte artan yoğunluk, bireylerin bakım, büyüme ve üreme için yeterli kaynak elde etme yeteneğini etkiler. Çünkü populasyonlar kullanılabilir sınırlı miktarda kaynaklar üzerinden geçinirler. Birey sayısı arttıkça fert başına düşen kaynak miktarı azalır.
3. Baskın genin frekansının 0.7 olduğu 300 kişilik bir popülasyonda;
a) Çekinik genotipli birey sayısı kaçtır? 27
b) Homozigot bireylerin frekansı kaçtır? 174
c) Homozigot baskın genotipli birey sayısı kaçtır? 147

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort