12. Sınıf

12. Sınıf Biyoloji Kök-e Yayınları Sayfa 130-132 Cevapları

12. Sınıf Biyoloji Kitabı Kök-e Yayınları 2. Ünite Bitki Biyolojisi Sayfa 130, 131, 132 2. Ünite Değerlendirme (I) Soruları ve Cevapları

12. Sınıf Biyoloji Kitabı Kök-e Yayınları Sayfa 130 Cevapları

II. ÜNİTE DEĞERLENDİRME (1)

A. Aşağıdaki tabloda verilen ifadeler için “doğru” veya “yanlış” seçeneğini işaretleyiniz.

(D) 1. Ksilemdeki madde taşınması, floemdeki taşınmaya oranla daha hızlıdır.
(Y) 2. Kurak ortam bitkilerinde kütikula incedir.
(D) 3. Kollenkima hücreleri canlıdır.
(Y) 4. Kaliptra, gövde ucu meristemindeki embriyonik hücreleri korur.
(Y) 5. Soymuk borusu hücreleri canlıdır ve bunların bölünme yetenekleri vardır.
(D) 6. Sitokinin hormonu, sekonder meristemin aktif hâle gelmesini sağlar.
(D) 7. Absisik asit hormonu, olumsuz koşullardaki tohumun çimlenmesini engeller.
(D) 8. Nasti hareketleri, uyaranın yönüne bağlı olmadan gerçekleşir.
(Y) 9. Yer çekiminin etkisi ile kökün, toprağın derinliklerine doğru büyümesi nasti hareketine örnektir.
(Y) 10. Meristem doku hücreleri büyük ve az sayıda merkezî kofula sahiptir.
(D) 11. Stoma, aydınlık ortamda açılırken karanlık ortamda kapanır.
(D) 12. Bitki köklerinde bulunan parankima hücreleri besin depolayabilir.
(Y) 13. Kurak ortam bitkilerinde, kök ozmotik basıncı düşüktür.
(D) 14. Lentisel, odunsu gövdelerde gaz alışverişini sağlar.
(D) 15. Yumurtalık, döllenmenin ardından meyveyi oluşturur.
(Y) 16. Tohumun çimlenmesi sırasında kuru ağırlığı değişmez.
(Y) 17. Nemli ortamlarda ksilemdeki taşıma hızlanır.
(D) 18. Hidatotlarda, gutasyon ile atılan sıvıda su ve mineraller bulunur.
(D) 19. Etilen hormonu, meyve olgunlaşmasını sağlar.
(D) 20. Polene ait olan vejetatif ve generatif çekirdekler, aynı kalıtsal yapıya sahiptir.
(Y) 21. Tohumun içindeki embriyo ile tohumu taşıyan meyve, aynı kalıtsal yapıdadır.
(D) 22. Endosperm 3n kromozomludur.
(D) 23. Tohumun çimlenmesi için su, oksijen ve uygun sıcaklık gerekir.
(D) 24. Sekonder meristem bitkinin enine kalınlaşmasını sağladığından primer floem ile primer ksilem arasındaki mesafe artar.
(Y) 25. Tek evcikli bitkilerde dişi ve erkek üreme hücrelerini üreten çiçekler, farklı bitkilerin üzerinde bulunur.
(D) 26. Damar kambiyumu, kök ve gövdenin enine kalınlaşmasını sağlar.

B. Aşağıdaki tabloda, “bitki biyolojisi” ile ilgili kavramlar yer almaktadır. Bu kavramları kullanarak aşağıda verilen cümleleri tamamlayınız.

1. lentisel 2. palizat parankiması 3. stoma 4. tepecik 5. dişicik borusu 6. kollenkima 7. kaliptra 8. nodül 9. sklerenkima 10. petiyol 11. sünger parankiması 12. mezofil tabakası 13. koleoptil 14. emergens 15. nodyum 16. hidatot
1. Kök ucu meristemi, kökün ucunda kaliptra adı verilen kısım ile korunur.
2. Epidermisin farklılaşması ile oluşan ve bitkilerin hayvanlardan korunmasını sağlayan sivri yapılara emergens adı verilir.
3. Gövde üzerinde yaprakların çıktığı bölgelere nodyum adı verilir.
4. Periderm oluşumundan sonra gövde ve kökün iç kısmında bulunan hücrelerde gaz alışverişinin gerçekleşmesi için peridermin üzerinde lentisel adı verilen açıklıklar oluşur.
5. Yaprakta üst ve alt epidermis tabakalarının arasında kalan bölüme mezofil tabakası adı verilir. Bu tabaka iki kısımdan oluşur: palizat parankiması ve sünger parankiması .
6. Nemli ve sıcak ortam bitkilerinin yapraklarında epidermisin farklılaşmasıyla oluşan, terleme ile atılamayan fazla su ve suda çözünmüş minerallerin dışarı atıldığı yapılara hidatot adı verilir.
7. Bitkilerde dişi organın polenlerin üzerine yapıştığı kısmına tepecik , polenin tohuma ulaşmak için polen tüpünü uzattığı kısmına ise dişicik borusu adı verilir.
8. Bitkilerde temel doku çeşitlerinden kollenkima hücrelerinin çeperlerinde pektin ve selüloz, sklerenkima hücrelerinin çeperlerinde ise lignin birikimi sonucu kalınlaşmalar görülür.

C. Aşağıdaki tabloda verilen tropizma hareketleri ile açıklamaları eşleştiriniz.

Tropizma Hareketleri Açıklamaları
1 Fototropizma …………….. a) Bitkilerde yer çekimine bağlı olarak ortaya çıkan yönelme hareketidir.
2 Haptotropizma …………. b) Bitki köklerinin suya doğru gösterdiği yönelme hareketidir.
3 Travmatropizma ……….
c) Bitkilerde hareketin sebebinin kimyasal maddeler olduğu hareket şeklidir.
4 Hidrotropizma ………….. ç) Bitkilerde ışığın yönüne bağlı olarak gerçekleşen yönelme hareketidir.
5 Gravitropizma …………… d) Bitkilerde dokunmaya karşı oluşan yönelme hareketidir.
6 Kemotropizma ………….. e) Yaralanmaların veya engellerin neden olduğu tropizma şeklidir.
1-ç 2-d 3-e 4-b 5-a 6-c
D. Stomaların açılıp kapanma mekanizmasını açıklayınız.

Stomanın Açılması
Stomanın açılması için hücre içine su alması gerekir. Bunun içinde hücre yoğunluğunu arttıran aktivitelere başlar. Stomaya su girişini sağlayan bu aktiviteleri şöyle sıralayabiliriz:
Stoma hücresinin fotosentez yapması (fotosentez sırasında potasyum ve glikoz derişimi artar),
Komşu epidermis hücrelerinden stomalara potasyum geçmesi,
Yukarıda saydığımız maddeler gerçekleşitiği zaman stoma hücrelerinin yoğunluğu arttığı için komşu hücrelerden stomalara su geçişi başlar. Bunun sonucunda ince olan dış çeper şişer ve sonuçta stoma açılmış olur. Bu açıklıktan gaz ve su buharı geçişi olur.
Bir başka açılma nedeni ise CO2 yoğunluğu ile alakalıdır.CO2 asidik özellik gösterir. Azalması ile ph yükselir. Bu durum nişastayı glikoza çeviren enzimlerin aktif hale geçmesine neden olur. Sonuçta yukarıda anlattığımız durumlar tekrarlanır.
Stomanın Kapanması
Stomanın kapanması ise açılmasını sağlayan olayların tam tersidir. Stoma yaptığı aktivitelerle hücre yoğunluğunu azaltır. Stomanın yoğunluğu azalınca stoma komşu hücrelere su vermeye başlar. Bunun sonucunda ince olan dış çeper iner ve sonuçta stoma kapanmış olur.
Hücrenin yoğunluğunu azaltan bu olayları şöyle özetleyebiliriz:
Stoma hücresi, hücre dışına potasyum pompalar.
Nişasta sentezlenir.
E. Aşağıdaki bitkisel doku çeşitlerini gösteren diyagramı uygun kelimelerle tamamlayınız.
Bitkiseala Daoakular
1. Meristem Doku a) Apikal Meristem b) Lateral Meristem
2. Temel Doku a) Parankima b) Kollenkima c) Sklerenkima (Sert Doku)
3. İletim Doku a) Ksilem (Odun Borusu) b) Floem (Soymuk borusu)
4. Örtü Doku a) Epidermis b) Periderm

F. Aşağıda, bitki hücrelerinde eşey hücrelerin oluşma süreçleri ile ilgili bir çizim verilmiştir. Çizim üzerindeki numaralandırılmış bölümlere, verilen kavramlardan uygun olanları yazınız.
1. makrospor ana hücresi 2. mikropil 3. megaspor 4. polar çekirdekler 5. sinerjit hücreler 6. antipot hücreler 7. yumurta 8. başçık 9. mayoz 10. mitoz 11. polen 12. generatif hücreler 13. vejetatif hücre

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort