12. Sınıf

12. Sınıf Biyoloji Kök-e Yayınları Sayfa 113-114 Cevapları

12. Sınıf Biyoloji Kitabı Kök-e Yayınları Sayfa 113 Cevapları

2. BÖLÜM DEĞERLENDİRME

1. Aşağıdaki tabloda, “bitkilerde madde taşınması” ile ilgili kavramlar yer almaktadır. Bu kavramları kullanarak aşağıda verilen cümleleri tamamlayınız.

1. plazmodezm 2. gutasyon 3. nodül 4. ksilem 5. floem 6. stoma 7. terleme 8. kaspari şeridi 9. mikoriza 10. adhezyon kuvveti

a) Bitki köklerinin mantarlarla yaptığı birliklere mikoriza adı verilir.
b) Bitkilerde topraktan alınan su ve mineraller, ksilem borularıyla yukarı doğru taşınırken yapraklarda üretilen fotosentez ürünleri floem boruları ile bitkinin diğer organlarına taşınır.
c) Azot fiksasyonu yapan bakteriler, bitkinin kök hücrelerine girerek kökte nodül olarak adlandırılan yumruları oluşturur.
ç) Kalburlu boru hücresi ile arkadaş hücresi arasında plazmodezm adı verilen madde alışverişlerinin gerçekleştiği uzantılar bulunur.
d) Topraktaki suyun fazla, havadaki nemin yüksek olması durumunda yaprakta hidatot adı
verilen yapılardan su ve su içinde çözünen minerallerin damlacıklar hâlinde dışarı atılmasına gutasyon adı verilir.
e) Yapraklarda gaz alışverişinin gerçekleştiği, kloroplast taşıyan iki hücrenin aralarında açıklık bırakarak
oluşturdukları yapılara stoma adı verilir.
f) Kökte endodermis hücreleri arasında bulunan, su geçirmeyen tabakaya kaspari şeridi adı verilir.

2. Bitkilerin mineral ihtiyaçlarının karşılanmasında etkili olan “minimum yasası”nı açıklayınız.

Minimum yasası 1840 yılında Liebig tarafından ortaya atılmıştır. Liebig bu kuramı başta sadece bitkiler için ortaya atmış olsa da daha sonra tüm canlılar ve ekolojik faktörler için uygulanmıştır.
Bu yasaya göre canlıların yaşayabilmesi için alınması gereken besin maddelerinin en azından minimum miktarda alınması gerektiği savunulur. bu kurama göre canlının yaşadığı ortamda en az bulunan besin maddesi gelişim için sınırlayıcıdır. Bitkilerde gerekli olan temel maddelerden karbon, hidrojen ve oksijen ne kadar bol olursa olsun, eksik olan elementler bitki için sınırlayıcı etki yapar. Örneğin bor elementi bitki için gerekli elementlerden biridir. Bor elementinin toprakta az bulunması, diğer elementler ne kadar fazla olursa olsun, bitki gelişimi durabilir. Bu durumda minimum bulunan her besin maddesi sınırlayıcı etki gösterir.
Liebig’in bu yasasına aynı zamanda fıçı kanunu da denir.

3. Aşağıdaki cümlelerde numaralandırılmış bölümleri, verilen kavramları kullanarak tamamlayınız.
aydınlık ortamda, karanlık ortamda, pH azaldığında, pH arttığında, ozmotik basınç azaldığında, ozmotik basınç arttığında
1. aydınlık ortamda, 2. pH arttığında, 3. ozmotik basınç arttığında açılır.
Stomalar,
1. Karanlık ortamda, 2. pH azaldığında, 3. ozmotik basınç azaldığında kapanır.

4. Bitkilerin topraktan aldığı su ve minerallerin, ksileme ulaştıktan sonra yapraklara taşınmasında
etkili olan faktörleri yazarak kısaca açıklayınız.

Ksilemde Taşıma
Su ve minerallerin ksilemde taşınmasında kök basıncı, kılcallık, terleme-çekim, kohezyon v.b kuvvetleri etkilidir. Ksilemde taşıma tek yönlüdür.
Kök Basıncı
Kök emici tüylerinde çözünen organik madde yoğunluğu toprak sıvısına göre fazladır. Bu derişim farkından oluşan ozmotik basınç kök basıncını oluşturur. Kök basıncı topraktaki suyun emici tüylere geçmesini sağlar, oradanda ksileme ulaşır.
Kılcallık
Kılcallık, boru çeperinin su moleküllerini çekmesidir. Ksilem çapı daraldıkça su daha yükseğe çekilir.
Terleme-Çekim Teorisi ve Kohezyon
Yapraklarda fotosentez ve terleme sırasında tüketilen su, yaprak hücrelerinin ozmotik basıncının artmasına ve bitkinin üst kısımlarında bir çekme (emme) kuvvetinin doğmasına neden olur. Bu arada suyun atomları da birbirlerini çeker. Kopmaz bir su sütunu meydana gelir. Bu kuvvete de kohezyon kuvveti denir. Terleme-çekim kuvveti ve kohezyon suyun yükseklere taşınmasında en etkili olan kuvvettir. Suyun yükselmesinde kılcallık ise en az etkili olanıdır.
Stomaların yapısı ve çalışma mekanizması
Bitkide terleme ve gaz alışverişi gibi fonksiyonları gerçekleştiren stomalar, fasulye şeklinde olan iki özelleşmiş hücreden oluşur. Kloroplastları bulunan bu hücrelere bekçi hücre (kilit hücresi=stoma hücresi) denir. İki hücre arasında stoma açıklığı bulunur. Stomaların birbirlerine bakan çeperleri kalın, epidermis tarafındaki çeperler ise daha incedir.
5. a) Aşağıda verilen “basınç akış teorisi”ni açıklayan olayları, gerçekleşme sırasına göre numaralandırınız.
b) Bu numaraları ve verilen kavramları şekil üzerindeki ilgili yerlere yazınız.
arkadaş hücre, floem, ksilem, arkadaş hücre, kaynak hücre, havuz hücresi
Kaynak hücresinde üretilen organik besin (sükroz), aktif iletim ile arkadaş hücrelerine, oradan da kalburlu borulara geçer.
Besinler, depo edileceği bölgeye geldiğinde difüzyon ve aktif iletim ile arkadaş hücresine, oradan da havuz hücresine geçerek depolanır.
Kalburlu boruda artan organik besin derişimine bağlı olarak ksilemdeki su, osmoz ile kalburlu borulara geçer.
Azalan ozmotik basınca bağlı olarak su, ksileme geri döner.
Kalburlu borunun içindeki su artışı, turgor basıncını artırır. Bu basıncın etkisiyle içinde organik besinler bulunan sıvı, bir hücreden diğer hücreye doğru geçer.
5. b) 1-4-2-5-3

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort