11. Sınıf

11. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Netbil Yayınları Sayfa 97-98 Cevabı

11. Sınıf Netbil Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 97 Cevabı

1. Atatürk’ün Diyanet İşleri Başkanlığını kurdurmasının sebepleri nelerdir? Açıklayınız.

Atatürk, İslam dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, laiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasi görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe dayanışmayı ve bütünleşmeyi sağlamak, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek için Diyanet işleri Başkanlığını kurdurmuştur.

2. Aşağıda adı geçen din görevlilerinin başlıca sorumluluklarını yazınız.

Diyanet İşleri Başkanı: Başkanlığın en üst düzey amiridir. Başkanlığa ait hizmetleri İslam dininin esaslarına ve mevzuata uygun yürütülmesini sağlar. Emri altındaki tüm alt kurumlardan sorumludur.

Müftü: il ve ilçelerde başkanlığa bağlı olarak din hizmetlerini yürüten kurumun başındaki din görevlisidir. Diyanet İşleri Başkanı’na karşı sorumludur. Müftü, cami, Kur’an kursu, yaz Kur’an kursları, sosyal etkinlikler ve din görevlilerinin her türlü sorumluluğunu üstlenir.

Vaiz: Özellikle cuma günlerinde, Ramazan ayında, önemli gün ve gecelerde vaaz vermek; dini konferans, seminer, panel ve sempozyum gibi etkinliklerde görev yapan din görevlisidir.

3. Atatürk, Kur’an’ın Türkçeye çevrilmesini niçin istemiştir? Anlatınız.

Atatürk’ün şu sözlerinden Kur’an’ın neden Türkçeye çevrildiğini anlıyoruz: “Türkler dinlerinin ne olduğunu bilmiyorlar. Bunun için Kur’an Türkçe olmalıdır.” ve “Türk, Kur’an’ın arkasından koşuyor.; fakat onun ne dediğini anlamıyor, içinde ne var bilmiyor ve bilmeden tapınıyor. Benim maksadım, arkasından koştuğu kitapta neler olduğunu Türk anlasın.” Demektedir.

4. Aşağıdakilerden hangisi Diyanet İşleri Başkanlığının görevleri arasında değildir?
A) Din konusunda halkı aydınlatmak
B) İslam dininin inanç ve ibadet esaslarıyla ilgili işleri yürütmek
C) Toplumda ahlaki ilkelerin benimsenmesine katkıda bulunmak
D) Herkesin mutlaka Müslümanlığı benimsemesini sağlamak
E) İbadet yerlerini yönetmek

5. İlk diyanet işleri başkanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) M. Âkif Ersoy
B) Babanzade Ahmet Naim
C) Kâmil Miras
D) Börekçizade Mehmet Rıfat Efendi
E) Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır

6. Aşağıdakilerden hangisi Diyanet İşleri Başkanlığının çalışmalarını yürütürken uyması gereken esaslardan değildir?
A) Laiklik ilkesi çerçevesinde hareket etmek
B) İnsanlara, mezhep ve anlayış ayrımına dayalı hizmet sunmak
C) Kur’an ve sünnete dayalı sağlam bilgiyi esas almak
D) Siyasi görüş ve düşüncelerin dışında kalmak
E) Modern hayatın gereklerini ve insanlığın ortak birikimini dikkate almak

11. Sınıf Netbil Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 98 Cevabı

İmamın ve müezzin-kayyumun görevlerinden başlıcalarını aşağıdaki şemaya yazınız.

İmam ve Görevleri: Cami hizmetlerinden sorumlu din görevlisidir.

Görevleri

– Cemaatle kılınan tüm namazları kıldırmak
– Cuma ve bayram hutbelerini okumak
– *Halkı dinî konularda aydınlatmak, yaz Kur’an kurslarında görev yapmak
– Gerektiği zamanlarda Kur’an-ı Kerim, mukabele okumak; dinî programlara katılmak, cami eşyasının bakımı ve korunmasını sağlamak
– Gerektiğinde cenaze işlerini yürütmek vb.

Müezzinin Görevleri:

– Camiyi zamanında ibadete açmak ve kapatmak
– *Namaz vakitlerinde ezan okumak ve farz namazları öncesi kamet getirmek
– Namazın tesbihatını yönetmek
– *İmamın olmadığı zamanlarda yerine görev yapmak
– Cami ve çevresinin temizlik ve bakımını yapmak
– İmamların yapmakla yükümlü olduğu konularda görev almak vb. görevlerdir.

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere “hadis, şeyhülislamlık, 3 Mart 1924, Hak Dini Kur’an Dili: Yeni Mealli Türkçe Tefsir, Kur’an, sünnet, Zağanos Paşa, hutbe, vaaz” ifadelerini doğru bir şekilde yerleştiriniz.

– Diyanet İşleri Başkanlığı 3 Mart 1924 tarihinde kurulmuştur.

– Osmanlı Devleti’nde din işleri şeyhülislamlık makamınca yürütülürdü.

– Cumhuriyet Döneminde Türkçe yazılan ilk Kur’an meali ve tefsiri Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın Hak Dini Kur’an Dili: Yeni Mealli Türkçe Tefsir

– İslam dininin temel kaynakları Kur’an ve sünnettir.

– Cuma ve bayram günlerinde camilerde cemaate yönelik olarak yapılan konuşmaya hutbe denir.

– Atatürk 7 Şubat 1922’de Balıkesir’deki Zağanos Paşa Camisi’nde bir hutbe okumuştur.

– Sahih-i Buhârî Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercemesi adlı eser, Türkçeye çevrilen ilk hadis kitabıdır.

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort