11. Sınıf

11. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Netbil Yayınları Sayfa 89-94 Cevabı

11. Sınıf Netbil Yayınları Din KültürüDers Kitabı Sayfa 89 Cevabı

Diyanet İşleri Başkanlığının topluma sunduğu din hizmetleri nelerdir? Gözlemlerinizi ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

1) Cami ve mescitleri ibadete açmak, yönetmek, ibadet ve irşat hizmetlerini yürütmek.
2) Cami ve mescit dışındaki yerlerde panel, konferans, seminer, sempozyum ve benzeri dinî programlar ile ilmî toplantılar düzenlemek.
3) Ceza infaz kurumu ve tutukevleri, çocuk ıslahevi, huzurevi, sağlık kuruluşları ve benzeri yerlerde bulunan vatandaşlara irşat hizmetleri götürmek.
4) Radyo ve televizyon kurumları ile diğer yayın kuruluşları vasıtasıyla toplumu din konusunda aydınlatmak.
5) Dinî gün ve gecelerde programlar düzenlemek.
6) İlgili birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak namaz vakitleri ile dinî gün ve geceleri tespit ve ilan etmek, bunun için gerekli çalışmaları yürütmek.
7) Aile, kadın, gençlik ve toplumun diğer kesimlerine yönelik dinî konularda aydınlatma ve rehberlik yapmak.
8) Kurban ibadetinin usulüne uygun şekilde yerine getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.
9) İhtiyaç duyulan yerlere okuma salonları açmak ve bunlarla ilgili işleri yürütmek.
10) İslam dinine mensup farklı dinî yorum çevreleri, dinî-sosyal teşekküller ve geleneksel dinî-kültürel oluşumlarla ilgili çalışmalar yapmak

11. Sınıf Netbil Yayınları Din KültürüDers Kitabı Sayfa 91 Cevabı

Sizce bir din görevlisi hangi niteliklere sahip olmalıdır? Aşağıdaki boşluklara yazınız.

Bence bir din görevlisi, güvenilir, saygılı, zeki, merhametli, dürüst, israf etmeyen, öfkesini kontrol eden, dini bilgisi iyi olan, hitabeti kuvvetli olan birisi olmalıdır.

11. Sınıf Netbil Yayınları Din KültürüDers Kitabı Sayfa 93 Cevabı

Kur’an’ı okuyup anlamını öğrenmek bize neler kazandırır? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

İnsan okuyup anlamını bilmediği şeylerden bir şey anlayamaz. Ancak Kuran okuduğunda okuduğunun anlamını bilen insan Allah’ın emir ve yasaklarını daha iyi anlar. Bunun yanında cennete gitmesi için gerekli olan davranışları anlar ve anlatılan kıssalardan kendine ders çıkarır.

11. Sınıf Netbil Yayınları Din KültürüDers Kitabı Sayfa 94 Cevabı

“(Resulüm) De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir.” Âl-i İmrân suresi, 31. ayet.

Yukarıdaki ayete göre Hz. Peygamberin sünnetine uymak, Allah Resulünü örnek almak niçin gereklidir? Arkadaşlarınızla konuşunuz.

Sünnet; Hazreti Muhammed’in Müslümanlarca uyulması gerekli sayılan davranışlarıyla şu ya da bu konuda söylemiş olduğu sözlerin tümü, Hazreti Muhammed’ in koyduğu kurallar ve Müslümanlara gösterdiği yol. Biz eğer Allah’ı seviyorsak Hazreti Muhammed’in yolundan gitmeli ve onun davranışlarını örnek almalıyız.

Atatürk’ün yukarıdaki sözünden, hutbelerin nasıl olması gerektiğiyle ilgili hangi sonuçlar çıkarılabilir? Maddeler hâlinde yazınız.

Hutbeleri yapan hatipler güncel ve toplumsal olayları takip etmeli ve halkı doğru bir şekilde bilgilendirmelidir. Hatiplerimizin toplumumuz üzerinde büyük bir etkisi vardır. Onlar her zaman siyasi ve toplumsal olayları yakından takip etmelidir.

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort