11. Sınıf

11. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Netbil Yayınları Sayfa 85-86 Cevabı

11. Sınıf Netbil Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 85 Cevabı

1. Aile kurumu olmasa ne gibi olumsuzluklar yaşanabilirdi? Açıklayınız.

Aile Kavramı olmasa idi Karşılıksız sevgi, güven, huzur, fedakarlık, bağlılık, koruma duygusu gibi kavramların gerçek anlamını bilmeyecektik… Aile bir toplumun temel yapısında herkes Ailesinin eğitiminden ve terbiyesinden geçerek yetişir. Yani sağlıklı bir toplumun temeli de ancak sağlıklı bir aile düzeninde atılabilir ve Kadının büyük ölçüde ailenin özünü oluşturduğunu Kabul etmeliyiz.

2. Dinlerin evliliğe verdiği önemi örneklerle açıklayınız.

Bireylerin namusunu, şerefini, iffetini, aile kurumunu ve insan neslini koruyan evlilik bütün dinlerde emredilmiştir. Yahudiliğin on temel ilkesinden birisi evlilik kurumuna zarar veren zinanın yasaklanmasıdır. Ayrıca bu dinde bekâr kalmak günah sayılır, evlilik teşvik edilir.Hıristiyanlıkta da evliliğe, aile kurmaya büyük bir önem verilir. Bu dine göre çiftler evliliğe ilk adımı kilisede atarlar. Nikâh kilisede kıyılır. Evlenen çiftler bir beden olarak görülür. Boşanma ise hoş karşılanmaz. İslam dininde de aileye ve evliliğe büyük değer verilmiştir. Evlilik Kur’an’dan ayetler ve Hz. Peygamberin hadisleriyle de tavsiye edilmiştir. Kur’an-ı Kerim’de, “Zinaya yaklaşmayın. Zira o bir hayâsızlıktır ve çok kötü bir yoldur, “buyrularak yasak ilişkinin açıkça bir çirkinlik ve toplumu yaralayan bir yol olduğu belirtilmiştir.

3. İslam dininin akrabalık ve komşuluk haklarına verdiği önemi açıklayınız.

İslam dini akrabalık ve komşuluk haklarına büyük önem vermektedir. Allahu Teala bir ayeti Kerime’de “….Asıl iyilik, o kimsenin yaptığıdır ki, Allah’a ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır, yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere ve kölelere sevdiği maldan harcar, namaz kılar, zekât verir.” (Bakara suresi, 177. ayet) buyurarak akrabalık haklarına dikkat çekmiştir.Efendimiz’de “Yakınları ile ilgisini kesen kimse cennete giremez” buyurarak akrabalık haklarını gözetmenin cennetin anahtarı olduğunu ifade etmektedir.

Dinimiz komşuluk haklarına da önem vermektedir. Peygamberimiz “Komşusu aç iken tok uyuyan bizden değildir” buyurarak komşuluk haklarına dikkat çekmiştir.

Görüldüğü üzere gerek Kur’an gerekse, Hz. Muhammed (s.a.v.) akraba ve komşuluk haklarına önem vermemizi öğütlemektedir. İnsanlar bu öğütlere kulak verirlerse, aileler arasında sevgi, saygı oluşur. Aksi taktirde en yakınlarımızla bile yabancılaşmaktan kurtulamayız.

4. “Allah katında en sevimsiz helal boşanmadır.” Ebu Davud, Talak, 3.
Yukarıdaki hadis aşağıdakilerden hangisiyle doğrudan ilgilidir?
A) Ailenin korunması
B) Ailenin kurulması
C) Aile içi iletişim
D) Aile içi görevler
E) Aile içi sorumluluk

5. Aşağıda yer alan bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Çocuğu güzel terbiye etmek anne-babanın görevidir.
B) Aile bireylerinin geçimini sağlayıp ihtiyaçlarını gidermek anne ve babanın sorumluluğundadır.
C) Çocukları arasında adaleti gözetmek anne-babanın görevidir.
D) Ailede huzur ve mutluluk için sadece anne-babaya görev düşmektedir.
E) Ailede bireyler sevgi, saygı ve merhamete önem vermelidirler.

6. Aşağıdakilerden hangisi ailenin toplum için önemini ifade eder?
A) Kişi yeme, içme, giyinme, barınma ihtiyaçlarını aile sayesinde karşılar.
B) İnsan sevgi, saygı, yardımlaşma ve dayanışma gibi duyguları ilk olarak aile içinde tanır ve tadar.
C) Kişi karşılaştığı birçok sıkıntıyı aile bireylerinin desteğiyle aşar.
D) İnsan ailesi sayesinde yalnızlık duygusundan kurtulur, güç, güven ve huzur bulur.
E) Aile topluma yeni bireyler kazandırarak toplumun devamını sağlar.

11. Sınıf Netbil Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 86 Cevabı

7. Aşağıdaki ayet ve hadislerde boş bırakılan yerleri “şerrinden, akrabalık, açken, iyi davranmasını, rızasındadır, tok, gazabı, cennete, komşuluk” ifadeleriyle doğru bir biçimde doldurunuz.

– “Biz insana ana-babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir.”
Ankebût suresi, 8. ayet.

– “Allah’a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının.”
Nisâ suresi, 1. ayet.

– “Allah’ın rızası anne-babanın rızasındadır Allah’ın şerrinden anne-babanın gazabındadır.”
Tirmizi, Birr, 3.

– “Komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir.”
Buhârî, Edeb, 12.

– “Komşuluk komşusu emin olmayan, cennete giremez.”
Riyâzüs Sâlihîn ve Tercümesi, C 1, s. 341.

Aslı: “Komşusu, zararından emin olmayan kimse cennete giremez.

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort