11. Sınıf

11. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Netbil Yayınları Sayfa 59 Cevabı

11. Sınıf Netbil Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 59 Cevabı

Hazırlık Çalışmaları

İnsanların farklı düşüncelere sahip olmasının nedenleri neler olabilir? Bu konudaki görüşlerinizi içeren bir yazı yazınız.

Her insan aynı düşüncelere sahip olmayabilmektedir. Çünkü, insanların kişilik özellikleri, karakterleri, huyları, alışkanlıkları ve zevkleri birbirinden farklıdır. Bunun yanında insanların yaşam tarzları, düşünceleri, beklentileri, hayata bakışları, bilgileri, kültürleri, eğitim düzeyleri, yaşları ve yaşadığı sorunlarda birbirlerinden farklıdır. Tüm bu nedenler insanların farklı düşüncelere sahip olmasına neden olmaktadır.

Fıkıh, itikat, mezhep, tevhit ve nübüvvet kavramlarının anlamlarını araştırınız.

Fıkıh: Bilmek, anlamak, bir şeyin bütününe vakıf olmak. Istılahta, bir kimsenin leh ve aleyhindeki hükümleri bilmesi demektir. Başka bir tarife göre fıkıh; kişinin ibadetlere, cezalara ve muamelelere ait şer’î hükümleri mufassal delilleriyle bilmesidir.

İtikat: İman esasları ve buna ilişkin tasdik, inkar, küfür vs. hususların detaylı bir biçimde tartışılmasını sağlayan hüküm ve prensiplerdir.

Mezhep: Sözlük anlamı gitmek, izlemek, gidilen yol demektir. Mecazi olarak kişisel görüş, inanç ve doktrin karşılığında da kullanılır. Terim olarak bir müctehidin, dinin ayrıntılarına ilişkin, kendine özgü kural ve yöntemlerle oluşturduğu inanç ya da hukuk sistemini dile getirir.

Nübüvvet yani Peygamberlik; insanları Allahü tealanın beğendiği yola kavuşturmak, onlara doğru yolu göstermek için Allahü teala tarafından seçilmiş kimselere verilen peygamberlik vazifesi.

Hanefîlik mezhebi hakkında bir araştırma yapınız.

İslam düşüncesindeki önemli fıkhi yorumlardan biri de Hanefiliktir. Hanefilik mezhebi, Ebu Hanife’nin görüşleri çerçevesinde şekillenmiştir. Hanefilik daha çok Türkiye, Suriye, Irak, Pakistan, Kafkaslar ve Balkanlarda yaygınlık kazanmıştır.

Caferîlik mezhebi hakkında bilgi edininiz.

Caferilik mezhebi, Cafer-i Sadık’ın görüşlerini temel alan fıkhi bir yorumdur. Caferilik; Türkiye, İran, Pakistan, Azerbaycan ve Irak gibi ülkelerde varlığını sürdürmektedir.

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort