11. Sınıf

11. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Netbil Yayınları Sayfa 37-38 Cevabı

11. Sınıf Netbil Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 37 Cevabı

Ölçme ve Değerlendirme

1. İbadet kavramının anlamı ve kapsamı hakkında bilgi veriniz.
Tapmak, kulluk yapmak, itaat etmek, boyun eğmek. Niyete bağlı olarak yapılmasında sevap olan, Cenab-ı Hakka yakınlık ifade eden ve özel bir şekilde yapılan taat ve fiillerden ibarettir. Bu, bizi yoktan var eden, bize sayısız nimetler bahşeden yüce Allah’ı ta’zîm (ululamak, yüceltmek) amacıyla güden bir kulluk görevidir. Bu duruma göre ibadet, Cenab-ı Allah’a karşı gösterilen saygı ve hürmetin, en yüksek derecesini ifade eder. En geniş anlamda ibadet, Allah’ın hoşnut ve razı olduğu bütün fiil ve davranışları kapsamına alır.
2. İbadetlerde samimiyetin önemini açıklayınız.
İbadetler, samimi bir şekilde yapılmalıdır. Allah’ın rızası ancak ibadetlerimizde ve günlük hayatımızda samimi olmakla mümkündür. Gösterişten uzak olması ibadetlerimizin makbul olması açısında çok önemlidir. Samimiyet ibadetin hem ruhu hem de özüdür. Samimi olmayan ibadetler, cansız ceset ve kuru bir ağaç gibidir. Samimiyet, ibadetlerden zevk almamızı, yaratıcımızla yakınlaşmamızı sağlar. İçimizdeki fenalığın ve kötülüğün giderilmesine yardımcı olur.
3. İbadetler insanı kötülüklerden nasıl alıkoyar? Örnek vererek anlatınız.

Allah Teala Kuranı kerimde “Namaz insanı kötülüklerden korur” buyuruyor.
Peki nasıl? Namazını hakkıyla kılan birisi Allahtan korkar çekinir ve günahlardan uzak durur.
Çünkü günde 5 vakit Allahın huzuruna çıkar ve dini sözleşmesini yeniler, imanı artar, kalbi cilalanır.
Biri içki içtiğinden dolayı Peygamberimize şikayet edilmiş, Efendimiz sormuş “Namaz kılıyor mu” evet demişler.
Öyleyse bir gün o namazı ona çkiyi bıraktırır buyurmuş ve gerçekten o kişi içkiyi terketmiş.
4. Aşağıdakilerden hangisi namazda sağlanan kolaylıklardan birini ifade etmez?
A) Ayakta namaz kılamayanlar oturarak namazlarını eda edebilirler.
B) Yolculuğa çıkanlar dört rekâtlık farz namazlarını iki rekât kılarlar.
C) Yolculuk yapanlar durumları uygun değilse sünnet namazları kılmayabilirler.
D) Uzun yola gidenlerin namaz kılma yükümlülüğü ortadan kalkar.
E) Ulaşım araçlarında kıbleye dönme şartı aranmaz.
5. Aşağıdakilerden hangisi orucun sağladığı yararlar arasında sayılmaz?
A) İrade eğitimi
B) Zorluklara dayanma
C) Zenginliğe kavuşma
D) Muhtaçları düşünme
E) Sabırlı olma
6. Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin doğrudan bireysel faydaları ile ilgilidir?
A) Sosyal dayanışmaya katkıda bulunma
B) İnsanın iç huzura kavuşmasını sağlama
C) Toplumsal kaynaşmaya yardımcı olma
D) Toplumda kötülüklerin azalmasını sağlama
E) Toplumda fakirliğin azalmasına katkıda bulunma
7. Aşağıdakilerden hangisi mal ile yapılan ve ekonomik faydasıyla ön plana çıkan bir ibadettir?
A) Zekât B) Namaz C) Oruç D) Dua E) Hac

11. Sınıf Netbil Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 38 Cevabı

8. Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

(Y) İbadetlerde Allah’ın rızası yanında insanların sevgisini kazanmak da bir amaç olmalıdır.
(D) Gösteriş amacıyla yapılan ibadetlerin Allah katında değeri yoktur.
(Y) Yolculuğa çıkanların ramazanda da ramazandan sonra da oruç tutmasına gerek yoktur.
(D) İbadete layık tek varlık Allah’tır ve sadece ona ibadet edilir.

9. Aşağıdaki ayet ve hadislerde boş bırakılan yerlere “kötülükten, kulluk, zekât, namaz, kalplerinize, amellerinize, hayâsızlıktan” ifadelerini doğru bir şekilde yerleştiriniz.
“Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” Zâriyât suresi, 56. ayet.
“(Resulüm!) Sana vahyedilen kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz kötülükten ve hayâsızlıktan alıkoyar…”
Ankebût suresi, 45. ayet.
Zekat İslam’ın köprüsüdür.” Terğîb ve Terhîb, C 2, s. 83.
“Allah sizin dış görünüşlerinize ve mallarınıza bakmaz. Ancak kalplerinize ve amellerinize bakar.” Ahmed b. Hanbel, Müsned, C 2, s. 285.

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort