11. Sınıf

11. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Netbil Yayınları Sayfa 27 Cevabı

11. Sınıf Netbil Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 27 Cevabı

Hazırlık Çalışmaları

1. İbadetlerle ilgili iki ayet bularak defterinize yazınız.
Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et.” (Hicr Suresi, 99. ayet)
“Biz yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca Senden yardım dileriz.” (Fatiha Suresi, 4. ayet)

2. “Allah sizin dış görünüşlerinize ve mallarınıza bakmaz. Ancak kalplerinize ve amellerinize bakar.” (Ahmed b.Hanbel, Müsned, C 2, s. 285.) hadisini açıklayan kısa bir yazı yazınız.

Allah katında üstünlük sadece takvadadır. Bir kimsenin dış görünüşünün güzel olması, dünyada yüksek mertebede yönetici, lider olmasının hiçbir önemi yoktur. Çünkü Allah kişinin içine bakar ve sadece yapmış olduğu amellere bakar. Yapılan amellerde kişinin Allah katında değerini ifade eder.

3. Orucun ne gibi yararları olduğunu araştırınız.

Oruç, yalnız aç ve susuz kalmak değildir. Bir hayvanı veya inanmayan bir kimseyi bir odaya hapsedip aç, susuz bırakmakla oruç tutturulmuş olmaz. Orucun, sabır, şükür, nefs terbiyesi gibi diğer ibadetlerle irtibatı vardır. Onun için hadis-i şerifte, (Her şeyin bir kapısı vardır. İbadetlerin kapısıysa oruçtur) buyuruldu. (İbni Mübarek)

Sinir sistemimizin vücuttaki yeri çok mühimdir. Dil sinirleri felç olan konuşamaz. Bacaktaki sinirler felç olursa, insan yürüyemez. Sinirimizin bozulması nispetinde hayatımız, az veya çok tehlike içindedir. Siniri bozuk kimse, huzursuz olur, sabredemez. Cemiyetteki kavgaların, cinayetlerin çoğu sinirli olmaktan, sabredememekten ileri gelmektedir. (Oruç sabrın, sabır da imanın yarısıdır) hadis-i şerifi oruç tutanın sabırlı olduğunu bildirmektedir. (Ebu Nuaym)

Böylece, orucun imandan da olduğu görülmektedir. İmanlı olan da, imanının kuvvetine göre suç ve günah işlemez. Sinirine hakim olur. Her şeyin bir zekatı vardır. Vücudun zekatıysa açlıktır. Oruç tutarak aç kalanın arzuları kırıldığı için sabretmesi kolay olur. Oruç tutan aç durur. Aç durmak iyidir: Aç duranın basireti açılır. Anlayış kabiliyeti artar. Hadis-i şeriflerde, (Aç duranın idraki artar, zekası açılır) ve (Tefekkür, ibadetin yarısı, az yemekse tamamıdır) buyuruldu. (İ. Gazali)

4. Bir Kur’an mealinden Nisâ suresinin 38. ayetini bulup defterinize yazınız.

Nisa Suresi 38. ayetinde Rabbimiz şöyle buyuruyor “Allah’a ve ahiret gününe inanmadıkları halde mallarını, insanlara gösteriş için sarfedenler de (ahirette azaba dûçâr olurlar). Şeytan bir kimseye arkadaş olursa, ne kötü bir arkadaştır o!”

5. Zekâtın yararlarıyla ilgili bir araştırma yapınız.

Zekât, aslında mali bir ibadet olmakla birlikte, birçok maddi ve manevi faydalar da taşır. Zekâtın bu faydalarını maddeler halinde şu şekilde özetlemek mümkündür.
1) Zekât, kişiyi cimrilikten korur, ona cömertlik meziyetini kazandırır.
2) Zekât, kişinin dünya malına duyduğu aşırı isteklerini kırar.
3) Zekât, zenginin yoksula karşı şefkat ve merhamet duygusunu canlandırır.
4) Zekât, zenginin cemiyetteki itibarını yükseltir.
5) Zekât, kalbin katılaşmasını önler.
6) Zekât, zengini hayır yapmaya teşvik eder.
7) Zekât, Allah’ın nimetlerine karşı kişinin şükretmesini sağlar.
8) Zekât, yoksulu ihtiyaç sahibi olmaktan kurtarır.
9) Zekât, fakire şahsiyet kazandırır.
10) Zekât çalışmaktan aciz olanlara normal bir hayat sürme imkanı sağlar.
11) Zekât, zengin ile fakirin birbirine yakınlaşmasını temin eder.
12) Zekât, insanı manevi kirden temizler.
13) Zekât malı her çeşit afet ve tehlikelerden korur.
14) Zekât, mala bereket kazandırarak çoğalmasını sağlar.
15) Zekât, malın stok edilmesini önler.
16) Kısaca zekât mükemmel bir sosyal sigortadır. (Fıkhu’l-Zekât, 2/256)

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort