11. Sınıf

11. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Netbil Yayınları Sayfa 24 ,25, 26 Cevabı

11. Sınıf Netbil Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 24 Cevabı

Ölçme ve Değerlendirme

1. Kaza ve kader ne demektir? Açıklayınız.

Kader: Allah’ın olacak şeylerin zamanını, yerini, özelliklerini ve nasıl olacaklarını önceden bilmesi ve takdir etmesidir.
Kaza ise Allah’ın önceden takdir ettiği şeyleri, zamanı geldiğinde Allah’ın izniyle gerçekleşmesine denir.

2. İnsanın akıllı ve irade sahibi olmasıyla sorumlu bir varlık olması arasında nasıl bir ilişki vardır? Belirtiniz.
İnsanın akıllı ve irade sahibi olması, onun sorumlu bir varlık olmasını sağlar. Çünkü, insan bir fiil yapacağı zaman o fiili iradesiyle yapar, aklı ile iyi veya kötü olduğunu bilir ve o işi yapınca doğabilecek her türlü sorumluluğu üstlenir.

3. İnsan, afetlerde yaşanan can ve mal kayıplarından sorumlu mudur? Niçin? Açıklayınız.

İnsan afetlerden oluşabilecek zararları önleme adına gerekli tedbirleri aldıktan sonra yaşanan mal ve can kaybından sorumlu değildir. Ancak, hiçbir tedbir alınmadan oluşabilecek can ve mal kayıplarından sorumludur.

4. Kaderle ilişkilendirilen başlıca kavramlar nelerdir? Aşağıdaki kavram haritasına yazınız.
Kaza, irade, külli irade, cüzi irade, tevekkül, hayır ve şer, rızık ve ecel kaderle ilişkilendiren kavramlardandır.
5. Kader inancı insanın tedbir almamasını gerektirir mi? Anlatınız.
Elbette gerektirmez. Kaderimde varsa olur anlayışı batıl bir inanıştır. O şekilde bir yaklaşım insanın kolayına geldiği için tercih ettiği bir davranıştır. Yüce Allah (c.c) İsra Suresi 13.ayetinde Kur’an’da şöyle buyurmuştur;

”Ve Biz, her bir insanın kaderini kendi çabasına bağlı kıldık. Nitekim Kıyamet Günü onun önüne, (dünyada yapıp ettiği) her şeyi kayıtlı bulacağı bir sicil koyacak .”

Yani kaderimiz kendi çabamızla değişebilir. Yani biz kötü bir liseye girmiş olabiliriz. Ancak çalışarak, çabalayarak iyi bir üniversite kazanabiliriz. Oturup beklemek yerine çalışmalı ve çaba göstermeliyiz.

11. Sınıf Netbil Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 25 Cevabı

6. İnsan, aşağıdakilerden hangisinden dolayı Allah katında sorumlu tutulacaktır?
A) Irkı
B) Anne ve babası
C) Dinî inancı
D) Milliyeti
E) Cinsiyeti
7. Aşağıdakilerden hangisi “hayır” kavramı içinde değerlendirilemez?
A) Muhtaç birine yardım etmek
B) Anne-babaya saygılı olmak
C) İnsanlara iyilik etmek
D) Sadece kendini düşünmek
E) Komşulara iyi davranmak
8. Aşağıdaki ayetlerden hangisinin kaderle ilgisi yoktur?
A) “Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık.” Kamer suresi, 49. ayet.
B) “Her canlı ölümü tadacaktır…” Âl-i İmrân suresi, 185. ayet.
C) Allah, eceli geldiğinde hiç kimseyi (ölümünü) ertelemez. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.” Münâfikûn suresi, 11. ayet.
D) “Başınıza gelen herhangi bir musibet, kendi elerinizle işledikleriniz yüzündendir. (Bununla beraber) Allah çoğunu affeder.” Şûrâ suresi, 30. ayet.
E) “Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla (başlarım).” Fâtiha suresi, 1. ayet.

9. Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

(Y) Kader sadece insanları ilgilendiren bir kavramdır.
(D) İnsan akıllı ve irade sahibi bir varlıktır. Bu nedenle de yaptıklarından sorumlu tutulmuştur.
(Y) Tedbir alınsa da afetlerin doğuracağı zararlar önlenemez.
(D) Hz. Peygamber, sağlık ve boş vaktin, insanların değerini yeterince bilmediği iki önemli nimet olduğunu belirtmiştir.
(Y) Rızık için çalışmaya gerek yoktur. Allah’ın takdir ettiği rızık insana gelir.
(D) İnsan önce üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeli, sonra tevekkül etmeldir.

11. Sınıf Netbil Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 26 Cevabı

10. Aşağıdaki kavramları ve kavramların tanımlarını doğru olarak eşleştiriniz.

Tevekkül – Bir amaca ulaşmak için gerekenleri yaptıktan sonra Allah’a güvenip sonucu ondan beklemek.
Rızık – Allah’ın canlılara faydalanmaları için verdiği yiyecek ve içecekler.
Hayır – Bireye ve topluma faydalı, iyi ve güzel olan şey.
Ecel – Ömrün bitip hayatın sona erdiği zaman.
Şer – Kişiye ve topluma zarar veren kötü, çirkin iş ve davranış.
Ömür – Allah’ın canlılar için takdir ettiği yaşama süresi.
İrade – Dilemek, farklı seçenekler arasında tercih yapmak.
Takdir – Bir çalışmayı, bir işi, bir davranışı beğendiğinde bunu açıkça belirtme, bir kimseye değer verme.

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort