11. Sınıf

11. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Netbil Yayınları Sayfa 119-120 Cevabı

11. Sınıf Netbil Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 119 Cevabı

1. Evrendeki ölçülü ve ahenkli yaratılışı örneklerle açıklayınız.

Dünya kendi ekseni etrafında saatte bin mil hız yapar. Eğer böyle değil de saatte yüz mil hız yaparak kadar dönseydi, gündüz ve gece şimdi olduğundan daha uzun olurdu. Bu durumda bitkiler gündüz yanar, kalan olursa da onlarda donardı.Ay, dünyamıza şimdiki noktasından 50 bin mil ötede olsaydı, yeryüzünde med-cezir(gel-git) olayları sonucunda bütün kıtalar günde iki defa su altında kalırdı.

Dünyamızın çevresini saran atmosfer tabakası biraz daha ince olsaydı, atmosferde yanıp parçalanan binlerce meteor, o zaman dünyamıza rahatlıkla ulaşabilir ve her şeyi yok ederdi.

Mevsimlerin sürekliliği, gece ile gündüzün birbirini izlemesi, su döngüsü, yeryüzünde yaşamın oluşması da evrende mükemmel bir düzenin olduğunun en açık delilidir.

2. İnsandaki estetik duygusunun günlük hayata yansımaları nelerdir? Örnek vererek anlatınız.

Birey ruhu, hep güzel ve estetik olana doğru meyil gösterir. Bireylerin duygu dünyasına yönelik şiirler, müzik yapıtları, güzel sanatlar, el işi sanatları estetik kaygıların ve güzele ulaşma gayretleri estetik duygusunun günlük hayata yansımalarıdır.

3. İslam dininin estetiğe verdiği önemi Kur’an’dan ve Hz. Muhammed’in hayatından örneklerle anlatınız.

Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav), her durumda mümkün olan en şık ve güzel kıyafetleri giymiş ve sahabeye de her zaman bunu tavsiye etmiştir. Peygamber Efendimiz (sav)’in torunu Hz. Hasan (ra), Resulullah (sav)’in giyim konusundaki görüşünü şöyle ifade etmiştir:“Peygamber Efendimiz (sav) bize elde ettiğimizin en iyisini giymemizi ve bulabildiğimiz en hoş kokuları sürmemizi emrederdi.” (Buhari, et-Tarih’ul-Kebir, I, 382, nu:1222)

4. Söz, iş ve davranışlarda güzelliğe önem veren insan nelere özen göstermelidir? Aşağıdaki tabloyu, bu konularda vereceğiniz örneklerle tamamlayınız.

5. Aşağıdakilerden hangisi İslam tarihinde inşa edilen ilk mescittir?
A) Kuba Mescidi
B) Mescid-i Nebi
C) Şam Ümeyye Camisi
D) Samerra Ulucamii
E) Bursa Ulucamii

11. Sınıf Netbil Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 120 Cevabı

6. “Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan hayra harcayın. Size verilse gözünüzü yummadan alamayacağınız malı hayır diye vermeye kalkışmayın…”
Bakara suresi, 267. ayet.
Yukarıdaki ayetten, aşağıda verilen yargılardan hangisi çıkarılamaz?
A) İnsan, kazancının bir bölümünü yoksullarla, muhtaçlarla paylaşmalıdır.
B) Hayır yapmak, Kur’an’da emredilen güzel davranışlardandır.
C) İman eden insan, hayır yapmaya, güzel davranışlarda bulunmaya önem vermelidir.
D) İnsanın yaratılış gayesi iman ve ibadet etmektir.
E) İnsan hayır yaparken muhtaçlara malın kötüsünden vermemelidir.

7. Aşağıdakilerden hangisi cami musikisi kapsamında değerlendirilebilir?
A) İlahi B) Nefes C) Ezan D) Naat E) Mersiye

8. Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam edebiyatının önemli temsilcilerinden biri değildir?
A) Hafız Osman B) Yunus Emre C) Hacı Bektaş Veli D) Mevlana E) Ahmet Yesevi

9. Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
(D) Altın yaldız ve boya ile yapılan süsleme sanatına tezhip denir.
(Y) Arap harfleriyle güzel yazı yazma sanatına minyatür adı verilir.
(D) Estetik duygusu her insanda doğuştan vardır.
(Y) Müslümanlar mimari eserler inşa ederken sadece ihtiyaçların karşılanmasına önem vermişlerdir.
(Y) Hüsnühat, sadece Kur’an-ı Kerim’in yazılmasında kullanılmıştır.

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort