11. Sınıf

11. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Netbil Yayınları Sayfa 101-107 Cevabı

11. Sınıf Netbil Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 101 Cevabı

“Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık.” Kamer suresi, 49. ayet.

Sizin evrendeki düzen ve ölçülü yaratılışla ilgili gözlemleriniz nelerdir? Örnekler belirleyerek arkadaşlarınızla paylaşınız.

Evren denilince; yer, gök, gezegenler, ay, güneş, yıldızlar dâhil canlı-cansız bütün yaratıkların oluşturduğu varlıklar âlemi akla gelir.Allah evrende yarattığı her varlığı belirli bir ölçü içinde, özenle yaratmıştır. Bu nedenle Allah’ın yarattığı varlıklarda güzellik, ölçü, uyum ve denge vardır. Bu konuda Yüce Allah Kur’an’da şöyle buyurmaktadır. “ Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık” (Kamer suresi, ayet 49)

Ayrıca Allah, evrendeki yarattığı her varlığa yapacağı işe uygun yapı, biçim, özellik ve yetenek vermiş; boş ve yersiz hiçbir şey yaratmamıştır. Bu konuda Yüce Allah Kur’an’da şöyle buyurmaktadır. “Güneşi ışıklı, ayı da parlak kılan, yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için aya evreler koyan Allah’tır. Allah, bunları boş yere yaratmamıştır. O, ayetlerini düşünen bir toplum için ayrıntılı olarak açıklıyor.” (Yunus suresi, 5)

11. Sınıf Netbil Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 102 Cevabı

İnsanda estetik duygusu olmasaydı dünyamızda şimdikinden farklı neler olurdu? Beyin fırtınası yapınız.

Estetik duygusu en ilkel insanlarda bile vardı. İnsan her zaman hayvanları, çiçekleri, ağaçları, gökyüzünü, denizi ve dağlarıbüyük bir coşku ve hayranlıkla seyretmiştir. Medeniyet öncesi devirlerde insanlar kaba el aletlerini, tahta, fildişi ve taş üzerine canlıların resmini çizmek için kullanmışlardır. Bugün dahi modern yaşamda tüketiciye al benisi olan, rengi, duruşu, biçimi ile kısaca estetik görünümü göze hoş görünen ürünler imal etmek için çaba gösterilir.Bazen güzel şekilli bir pasta adeta bir sanat eseri görünümündedir. Bazen bir kapı kilidi gözünüze çarpar. Hayran kalırsınız. Mobilyacılıktaki ustalığa ne demeli? Ya halılardaki zarafet… Hepsi insan beynindeki estetik duygusunun yansıması değil mi?

İlişkilerde bile estetik varsa ne kadar kolay diyalog kurulabiliyor… Ama davranışlar estetik yoksunuysa insan hırçın, kaba, hemen patlamaya hazır bomba gibi… İnsan ilişkilerini de o ölçüde zedeliyor.

Estetik, yapılan her şeyde bir güzellik görmeyle başlar, o güzelliği yansıtmayla ortaya çıkar.
Güzellik onu görmesini bilenler için tükenmez bir neşe kaynağıdır. Aslında ona her yerde rastlarız da… Atomlar ve yıldızlar aleminin sonsuzluğunda, denizde kaybolan güneşte, bir şairin dizelerinde, bir şarkının nağmelerinde veya bir cerrahın insanı iyileştiren ellerinin maharetinde, bir selamlaşmada, bir bilim insanının sorduğu soruya cevap bulmak için geceli gündüzlü araştırmasında, evine nafakasını götürmek için çırpınanlarda, çocuğuna şefkatle bakan anne yüzünde… Daha nelerde…

Estetiği yaşamımızın her alanına katmak, beynimizi güzelliklerle doldurmak, bizi ve çevremizi gereksiz basitliklerden ve yaşamı angarya görmekten kurtaracaktır… Güzellikler görülmeyi bekliyor, estetikte mana bulmak için…

11. Sınıf Netbil Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 104 Cevabı

“Allah’a karşı gelmekten sakınanlara söz verilen cennetin durumu şöyledir: Orada bozulmayan su ırmakları, tadı değişmeyen süt ırmakları, içenlere zevk veren şarap ırmakları ve süzme bal ırmakları vardır. Orada onlar için meyvelerin her çeşidi vardır. Rablerinden de bağışlanma vardır.” Muhammed suresi, 15. ayet.

Sizce Kur’an niçin cennetteki güzelliklerden söz etmektedir? Görüşlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Çünkü Allah’a inananların ödüllendirilmesi söz konusudur. Biz Allah’a karşı gelmez ve onun yolunda ilerlersek cennet bize sunulan bir armağan olacaktır.

Bir gün Hz. Muhammed, “Kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez.” buyurdu. Sahabeden biri, “Ya Resulallah! İnsan, elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasını sever (Bu da kibir midir?).” dedi. Hz. Peygamber şöyle buyurdu: “Allah güzeldir, güzelliği sever. Kibir ise hakkı kabul etmemek ve insanları hor görmektir.” Muhyiddin Nevevi, Riyâzüs Sâlihîn ve Tercümesi, C 2, s. 44. (Düzenlenmiştir.)

Yukarıdaki metinden hangi sonuçları çıkarabiliriz? Arkadaşlarınızla konuşunuz.

Güzellik ile kibir farklı şeylerdir. Allah güzelliği sever. Biz güzel ve temiz olmak için elimizden gelen her şeyi yapabiliriz. Fakat kibir insanları hor görmek, aşağılamaktır. İçinde kibir olanda cennete giremez.

11. Sınıf Netbil Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 106 Cevabı

“Söz kılar gayrıyı şad
Söz kılar bilişleri yad
Eğer horluk eğer izzet
Her kişiye sözden gelir.”
Yunus Emre Divanı, s. 196.

Yukarıdaki dörtlükte ne anlatılmak istenmektedir? Düşüncelerinizi aşağıya yazınız.

İnsan ağzında çıkan sözlere dikkat etmelidir. Bu sözler insanları çok mutlu edebileceği gibi mutsuz de edebilir. Horluk veya büyüklük sözden gelir.

11. Sınıf Netbil Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 107 Cevabı

Yüce Allah şöyle buyuruyor:

“Eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır, kaybettiklerinin hasretini çeker durursun… Yetimin malına, rüşdüne erinceye kadar en güzel bir niyetle yaklaşın.

Verdiğiniz sözü de yerine getirin. Çünkü verilen söz sorumluluğu gerektirir. Ölçtüğünüz zaman tastamam ölçün ve doğru terazi ile tartın…” İsrâ suresi, 29, 34 ve 35. ayetler.

“… Namazı kıl, iyiliği emret, kötülükten vazgeçirmeye çalış, başına gelenlere sabret. Doğrusu bunlar, azmedilmeye değer işlerdendir. Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah kendisini beğenmiş, övünüp duran kimseleri asla sevmez. Yürüyüşünde tabii ol, sesini alçalt…” Lokmân suresi, 17-19. ayetler.

Yukarıdaki ayetlerden güzel davranışlarla ilgili ne gibi ilkeler çıkarılabilir? Düşüncelerinizi maddeler hâlinde yazınız.

Güzel davranışlarla ilgili şu ilkeler çıkarılabilir: Cimri olma fakat tamamen eli açık da olma. Bir söz veriyorsan onu mutlaka tut çünkü söz namustur. Her zaman namazını kıl ve iyilik yolundan şaşma. Hiçbir zaman kibirli olma, insanları hor görme.

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort