10. Sınıf

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Tuna Matbaacılık 5. Ünite Sayfa 196, 197, 203, 204, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 214 Cevapları

10. Sınıf Tuna Matbaacılık Ders Kitabı Sayfa 196 Cevabı

SORU: Fransız İhtilali ve Sanayi İnkılabı’nın Birinci Dünya Savaşı’na olan etkileri nelerdir?
Sömürgecilik ve ham madde arayışı çoğaldığı için işgaller başlamıştır
SORU: Atatürk’ün ülkemize ve milletimize yaptığı hizmetlere bakarak onun kişilik özellikleriyle ilgili hangi çıkarımlarda bulunabilirsiniz?
Atatürk ülkemizi ve milletimizi her alanda geliştirebilmek için hizmetler sunmuştur. Bu hizmetler Türklerin lehine olmuştur. Gerek Türk dili gerekse Türk tarihi için hizmette bulunmuş ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesine çıkarmıştır.
Bu özellikleriyle onun yeniliklere açık olan çağdaş modern ve Türkçü biri olduğunu çıkarırız. Atatürk ülkesini çok seven biri olduğunu ve Türk dili edebiyatı tarihi vb. alanlarda önem gösterdiğini bize bu hareketleriyle anlatmış ve bize Ata olarak örnek olmuştur.
SORU: Mustafa Kemal ve arkadaşlarının her türlü tehlikeyi göze alarak gizlice Trablusgarp’a gitmelerine bakarak onların kişilik özellikleri hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Vatan için korkusuzlar. Vatan sevdası ile yanıyorlar. Kararlı ve azimliler. Vatan için her şeyi yapmaya hazırlar. Biz onlar sayesinde bu vatana bağımsız yaşıyoruz.

10. Sınıf Tuna Matbaacılık Ders Kitabı Sayfa 197 Cevabı

SORU:Sizce büyük devletler Ege adalarıyla ilgili olarak nasıl bir karar vermiş olabilirler? Neden?
Birinci Balkan Savaşı, Rusya’nın desteklediği Bulgarlar İstanbul’a yaklaşınca Batılı devletler tarafından durdurulmak istendi. Rusya’nın batıya yaklaşmasının önüne geçmek için Osmanlı Devleti ve Balkanlardaki devletler arasında Londra Antlaşması imzalandı. Bu antlaşmanın maddelerinden biri de Ege adalarının durumunun büyük devletler tarafından belirleneceğiydi. Büyük devletler bu adaların Osmanlı Devleti’nde kalma kararını almış olabilirler. Bunun nedeni ise Rusya’nın Balkanlardaki çatışmalar üzerine buradaki devletleri kullanıp Ege adalarını ulaşmasının önüne geçmek olabilir. Batılı devletlerin Rusya’yı sıcak denizlerden uzak tutma isteği bu karar ile uyumluluk göstermekte. Ayrıca bu şekilde Yunanistan’ın Megali İdea adı verilen Bizans İmparatorluğu’nu yeniden kurma emelinin de önüne geçmek istemiş olabilirler.

 

10. Sınıf Tuna Matbaacılık Ders Kitabı Sayfa 203 Cevabı

SORU: Enver Paşa’nın yerinde siz olsaydınız böyle bir durumda hangi kararı verirdiniz? Neden?

Bu açıklamalara göre Enver Paşa’nın düşünceleri son derece isabetlidir. Her daim saldırı halinde bulunan Ermeni halkı, kendilerine destek veren ve Türkleri kendi sınırlarından Türkiye’ye perişan bir halde gönderen Ruslar’a karşı, hem Türk topraklarında yaşayan hem de Türkiye’ye saldırıda bulunan Ermeniler’in Rusya’ya sınır dışı edilmesi son derece isabetli bir karar olacaktır. Eğer yaşadığı yerleri istemiyorlarsa onları destek aldıkları Rus devletine göndermek yerinde bir karardır. Aksi takdirde iş karışıklıklara sebep olacaklar ve buldukları en küçük fırsatı Türkiye’nin olumsuz etkilenmesi adına kullanacaklardır.

 

10. Sınıf Tuna Matbaacılık Ders Kitabı Sayfa 204 Cevabı

SORU: Tehcir Kanunu’nun çıkarılış amaçları nelerdir?

Tehcir Kanunu diğer adıyla zorunlu göç yasası I. Dünya Savaşı sırasında devlete karşı çıkarılan isyanlara karşı önlem amacıyla çıkarılmış bir kanundur.Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’nda birden fazla cephede itilaf devletlerine karşı mücadele ederken, bu savaş hali içinde bir yandan dış kuvvetlerin kışkırtmaları neticesinde vuku bulan Ermeni isyanlarıyla da mücadele etmek zorunda kalıyordu. Özellikle Rusya’nın kışkırtma ve yardımlarıyla Ermeni isyancılar Osmanlı Devleti’ne karşı doğuda karışıklıklara sebep oluyordu. özellikle Kafkas Cephesinde Ruslara destek veren Ermeniler Osmanlı ordusunu iki ateş arasında bırakmıştı.

Tüm bu isyan ve kargaşanın artarak devam etmesi sonucunda dönemin hükümeti İttihat ve Terakki partisi tarafından 27 Mayıs 1915 tarihinde Tehcir Kanunu adıyla bilinen zorunlu göç yasası çıkarıldı. bu yasaya göre Ermeni halkın bir bölümü savaş bitene kadar bölgeden göç ettirilecekti.

bu yasa ile Osmanlı topraklarında yaşayan toplam 1 milyon 200 bin Ermeni’den 450 bini Tehcir kanunu kapsamına alınmıştır. zira kanun, bütün Ermenileri değil, isyancı Ermenileri kapsamaktaydı. Tehcir Kanununa göre bu Ermeni kitle savaş bitene kadar Suriye gibi farklı bölgelere gönderilecek, her türlü tedbir alınarak göçün tamamlanması sağlanacak, savaş bitiminde ise isteyen Ermeniler yurtlarına geri dönebilecekti. Bu yasanın kapsadığı 450 bin Ermeniden 422 bini göçe katılmıştır.

 

10. Sınıf Tuna Matbaacılık Ders Kitabı Sayfa 206 Cevabı

SORU: Lozan Antlaşması’nın 40 ve 61. maddelerinden hareketle Ermenilerin ülkemizden istekleri

konusunda hangi değerlendirmelerde bulunabilirsiniz?

Lozan Antlaşması ile ilgili bilgiler verelim;
-Lozan antlaşması İsviçre’nin Lozan kentinde imzalanmıştır.
-Antlaşma için Lozan’ın seçilmesinin nedeni İsviçre’nin tarafsız bir devlet olmasıydı.
-Ermeni meselesi Lozan antlaşması’ndan sonra bir daha devletlerarası hiç bir antlaşmada ismi geçmemek üzere kapandı.
-Lozan antlaşması’nın 61. ve 40 maddelerine göre ;
-Müslüman olmayan azınlıklar (Ermeniler dahil) Türk uyruklu vatandaşlar ile aynı haklardan faydalanacaklardı.
-Giderlerini kendileri ödemek üzere, eğitim kurumları, dinsel kurumlar, sosyal kurumlar, hayır kurumları açabilecekler ve tönetebileceklerdi.
-Kendi dillerini özgürce konuşabilecekler ve dini ayinlerini kendi inançlarına göre gerçekleştireceklerdi

Batı devletleri ve Türkiye arasında sosyal, hukuki ve siyasi tüm ilişkiler yeniden güncellendi, gözden geçirildi ve Ermeni konusu bu Lozan antlaşması ile birlikte kapandı. Bir daha asla hiç bir devlet antlaşmasında dile getirilmeyecekti.

 

10. Sınıf Tuna Matbaacılık Ders Kitabı Sayfa 207 Cevabı

SORU: Yukarıdaki gazetelerde gördüğünüz terör haberlerine ilişkin duygu ve düşünceleriniz nelerdir?

Gazete haberlerinde bulunan Ermeni terör örgütlerinin işledikleri insanlık suçları bir insanlık ayıbıdır.
Bu topraklarda kardeşçe yaşamayı bilmeyen topluluklar kendilerinden utanmalıdır.
Hiç bir siyasi neden uğruna, insanlar birbirlerini öldürmemelidir.
Ermenilerin masum insanlara düzenlediği bu suikastler kabul edilemez derecededir ve çok çirkin davranışlardır.
Din, dil, ırk farketmeksizin bu topraklarda birbirimize zarar vermeden insanca yaşamamız gerekir. Bu acı haberler bir daha asla yapılmamalı ve bu olaylar yaşanmamalıdır.
İnsanlara zarar vermeye kimsenin hakkı yoktur. Tüm insanlar kardeş olmalıdır ve birbirlerine, birbirlerinin fikirlerine, düşüncelerine saygı göstermelidirler.
Bu gazete haberlerinin bir daha asla gerçek olmamasını dilemeli ve o şekilde davranmalıyız.

 

10. Sınıf Tuna Matbaacılık Ders Kitabı Sayfa 208 Cevabı

Yukarıda belirtilen Ermenilerin sevk ve iskânına yönelik tehcir uygulamasının bir soykırım olmadığı yönündeki kanıtlara başka hangilerini ekleyebilirsiniz?

Osmanlı,Ermenilerin sorun çıkarması üzerine onları göç ettirmiştir.Ermeniler ve Türkler kardeşçe yaşamış ancak İngiltere ve Rusya’nın fitnesi üzerine Ermeniler ayaklanmıştır.Ermeniler,Türk katliamları yapmıştır.Ayrıca Osmanlı’daki Ermeni sayısı 1.2 milyondur.Adamların iddiasında ise 1.5 milyon Ermeni öldürülmüş.Yani adamlar çift mi görüyor yoksa kafalarını mı çarpmış belli değil

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort