10. Sınıf

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Tuna Matbaacılık 4. Ünite Sayfa 124, 125, 126, 127, 128, 130, 131, 133 Cevapları

10. Sınıf Tuna Matbaacılık Ders Kitabı Sayfa 124 Cevabı

Soru: 18. yüzyılda Osmanlı Devleti ile Batılı devletler arasındaki diplomasi trafiğinin hızlanmasının nedenleri neler olabilir?
XVIII. yüzyıl, Avrupa tarihi devletler arası politika ve çıkar çatışmalarında diplomasi ve ittifakların ön plana çıktığı bir dönemdir. Bu ittifakların oluşumunda dinî birliktelikler ve devletlerin millî çıkarları belirleyici olmuştur. Avrupa devletleri Makyavelizm olarak bilinen ‘amaca ulaşmak için her türlü araca başvurmanın uygun olduğu’ anlayışıyla hareket etmişlerdir. Zenginlik kaynaklarını ele geçirerek birbirleri üzerinde hâkimiyet kurmaya çalışmışlardır. Bu nedenle XVIII. yüzyıl boyunca birbirleriyle savaşmışlardır. Bu yüzyılda Avrupa’daki krallıklar arasındaki akrabalık bağlarından dolayıveraset savaşları yaşanmıştır. Uzun süren savaşlar, devletlerin ekonomilerini bozmuş, devletleri çıkarları doğrultusunda ittifak kurmaya yöneltmiştir.
SORU: 18. yüzyıl Avrupa haritasında önceki yüzyıllara göre hangi değişiklikler dikkat çekmektedir?Bu değişikliklerin nedenleri neler olabilir?
Pazar ve ham made de arayışlarından kaynaklı avrupa lı devletler sömürgelere yoğunlaşmış ve sömürgeleri kendi devletlerine katmışlar dır
Nedeni; Hanedanlar arasında ortaya çıkan veraset sorunları

10. Sınıf Tuna Matbaacılık Ders Kitabı Sayfa 125 Cevabı

SORU: 18. yüzyılda İngiltere’nin Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü destekleyerek ulaşmak istediği amaçları neler olabilir?
Coğrafi keşiflerden sonra daha da baskın hale gelen sömürgecilik akımını en çok uygulayan devlet İngiltere idi. İngiltere’nin Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü desteklemesinin sebebi, karşısında güçlü bir Rusya istememesi ve sömürgelerine giden yolların güvenli hale getirilmesiydi. Özellikle Akdeniz’de bulunan İngiliz sömürgelerine giden yolların tümü Osmanlı Devleti üzerinden geçiyordu ve olası toprak kaybından en çok etkilenecek ülke İngiltere idi.

10. Sınıf Tuna Matbaacılık Ders Kitabı Sayfa 126 Cevabı

SORU: Lale Devri hakkında neler biliyorsunuz?
Lale Devri 1718 Pasarofça antlaşması ile başlayan dönemdir.Dönem padişahı III. Ahmet’tir.Dönemin sadrazamı ise Damat İbrahim Paşa’dır.Bu dönem de ünlü edebiyatçı Nedim ve ünlü minyatür ustası Levni yaşamışlardır.Avrupa üstünlüğü kabul edilmiştir.Matbaa getirelen ilk teknik yeniliktir.Çiçek aşısı uygulanmaya başlanmıştır.En önemli bilgi ise askeri alanda hiç bir ıslahat yapılmamıştır .Lale devri zevk,sefa ve eğlence dönemi olarak da adlandırılabilir.Bir çok yenilik eklemek mümkündür bu döneme ama önemli gelişmeler bunlar diyebiliriz.

10. Sınıf Tuna Matbaacılık Ders Kitabı Sayfa 127 Cevabı

SORU: Prut Savaşı’nda kazandığı başarının Osmanlı Devleti’nin dış politikası üzerindeki etkileri neler olabilir?
Prut savaşında kazanılan başarıyı ve Osmanlı devleti’nin dış politikasına sağladığı yararları açıklayalım;

Prut savaşı Osmanlılar tarafından kazanılmıştır.
Prut savaşı’nın avantajları fazladır.
Bu savaş sonucunda Azak kalesi Osmanlılar’a verilmiştir.
Rusya, Lehistan’ın iç işlerine karışmayacak ve rahatsız etmeyecekti.
-Ruslar, İstanbul’da devamlı olacak bir elçi bulunduramayacaklardı.
-Osmanlı ve İsveç arasında ilişkiler kuvvetlenmiştir.

10. Sınıf Tuna Matbaacılık Ders Kitabı Sayfa 128 Cevabı

SORU: Yirmisekiz Mehmet Çelebi’nin Fransa Sefaretnamesi’nde yer verdiği izlenimlerin Osmanlı Devleti ve toplumunda ortaya çıkarabileceği değişimler neler olabilir?
28 Mehmet Çelebi’nin Avrupa’da izlenimlerini yazmasıyla zosmanlı halkı Avrupalıların yaşam tarzını yakından tanıma fırsatı bulacak. Bununla beraber toplumda bi etkilenme olacak. Osmanlı Devleti Avrupa’nın yaptığı ve Avrupa’da bulunan bir çok şeyi kendisi de yapmak ve toplumunda bulundurmak isteyecektir.

10. Sınıf Tuna Matbaacılık Ders Kitabı Sayfa 130 Cevabı

SORU: Düşünce ve bilim hayatındaki gelişmelerin ekonomiye etkisi hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Düşünce ve bilim ekonomik hayata yön veren temel etkenlerdir.

Bir örnek ile açıklayalım bu durumu:

Örneğin bir ülkede yapılan icatlar ve araştırma geliştirme çalışmaları o ülkede düşünce özgürlüğü var ise yapılabilir. Yapılan icat ve araştırma geliştirme çalışmaları (kısaca AR-GE) ülkenin dış ticaretini arttırıcı bir etkiye sahiptir. Bu çalışmalar ile ihracat artar ve ülkeye döviz girişi olur.

SORU: 18. yüzyılın Avrupa tarihine “Aydınlanma Çağı” adıyla geçmesinin nedenleri neler olabilir?
Aydınlanma felsefesinin 18. yüzyılda doğup benimsenmeye başladığı dönem aydınlanma çağı olarak geçmiştir. Avrupa tarihinde 17 ve 18 . yüzyıllarda gelişen akılcı düşünce , eski , geleneksel , değişmez kabul edilen varsayımlardan ve önyargılardan kurtarmış tamamen özgürleşmeye yeni bilgiye yönelik kabulleştirmeye dayalı bir sistem olusturmustur. Bu yüzden aydınlanma cagı olarak tarihte kabul görmüştür. Aydınlanmaya yol açan başlıca düşünsel gelişimler Rönesans ve Reform hareketleridir.
SORU:  Yukarıdaki metin ünlü Alman filozofu Immanuel Kant’ın (İmanuel Kant) (1724-1804) “Aydınlanma Nedir? (1784)” adlı makalesinden alınmıştır.Metindeki ifadelerden hareketle Kant’ın şikâyetleri ve insanlardan beklentilerinin neler olduğu konusunda hangi çıkarımlarda bulunabilirsiniz?
– Düşünce ve bilim teknoliyi etkileyen etmenlerdi ve şuan teknoloji ekonomidir
– Çünkü 18. yüzyıldn önce çok kötü ve cahil hareketler göstermşlerdir 18. yüzyılda bu hareketlerinden kurtulup artık normal hareketler yapmaya başlamışlardır
– İnsanların kötü hareketler yaptıklarını ve erişkin olmadıklarını söylüyor

10. Sınıf Tuna Matbaacılık Ders Kitabı Sayfa 131 Cevabı

SORU: Aydınlanma Çağı düşünürlerinin Avrupa ve dünya tarihinin akışını değiştirebilecekleri söylenebilir mi? Neden?
Aydınlanma çağı,adından da dediği gibi bilimin ve de sanatın hızlıca yayıldığı çağ olmuştur.
Ve de aydınlanma çağı özellikle Avrupa`nın işine yaramış ve de Avrupa`nın gelişmesine sebep olmuştur.
Ve de o dönemde bilim adamları çoğalma göstermiştir.
Bu yüzden dünyayı da etkilemiştir.
Yani sebeplerini de açıkladığım gibi de denilebilir.
Hem o çağda bilim sanat artı ve de diğer ülkelerinde bu yönden bakılarak artmış oldu.
Hem de bu dönemde çokça bilim insanalrı elde edilirdi,çünkü bu dönemde bir çok şey bulundu.

10. Sınıf Tuna Matbaacılık Ders Kitabı Sayfa 133 Cevabı

SORU: Yukarıdaki haritayı incelediğinizde sömürgeciliğin günümüz dünyasına yansımaları hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Sömürgecilik en çok ingiltere tarafından yayılıyor ve haritaya bakınca da lejant kısmından yararlanarak en çok ingiltereden yayıldığını anlıyoruz.sömürgecilikte devletler birbirini ekonomik ve toprak yönünden sömürüp tüketmeye çalıştığı için sömürgeciliğin yayılmış olduğunu ve önceki toprak bütünlüğünün bozuluğunu görebiliriz.

Sanayileşimiş devletlerin ortaya attığı sömürgecilik sebebiyle ülkeler veya devletler birbirleriyle ekonomik anlamda yarışa girmişlerdir ve bu da dış siyasette bzoulmaya sebep olmuştur.yani dış siyasetten kastım ülkeler birbirine düşman kesilmiştir.

SORU: Sanayi İnkılabı ve onun sonucu olarak ortaya çıkan sömürgecilik hareketinin devletler arası ilişkilere etkileri neler olmuştur?
Sanayi inkılabı sonucunda Avrupa ülkeleri kendi içinde diğer kıtalar üstünde sömürge yarışına girmişlerdir. Artık güç toprak değil sömürgeleştirilen topraklar olmuştur. Avrupalı bazı devletler erken başlamış, bazıları geç kalmıştır, ülkeler arası gerginliği gittikçe arttıran bu olay, devamında Dünya Savaşlarına neden olmuştur. Toprak paylaşımları ya da birbirinin topraklarınından yeni sömürgeler almak gibi yarışlar olmuş, kazananlar da kaybedenlerde aralarındaki gerginliğin tırmanmasına izin vermişlerdir.

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort