10. Sınıf

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Tuna Matbaacılık 1. Ünite Sayfa 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27 Cevapları

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Tuna Matbaacılık 1. Ünite Uç Beyliğinden Devlete Sayfa 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27 Cevapları

10. Sınıf Tuna Matbaacılık Ders Kitabı Sayfa 18 Cevabı

Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda izlediği iskan siyasetinin sonuçları hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Balkanlarda Türk nüfusu artarak Türk-İslam kültürü yayılmıştır.
Fethedilen bölgelerin savunulması kolaylaşmıştır. Yeni fetihlerde Türk ordusuna yardım sağlanmıştır.
Göçebe(konar-göçer) Türkmenlerin yerleşik hayata geçmeleri sağlanmıştır.
Kan davalı ve husumetli ailelerden bir tarafı Rumeli’ye göç ettirerek huzur sağlanmıştır.
Balkanların Türk-İslam eserleriyle imarı sağlanmıştır.

10. Sınıf Tuna Matbaacılık Ders Kitabı Sayfa 19 Cevabı

Haritaya bakarak Yıldırım Beyazit’in tahta geçtikten sonra izleyeceği politika hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Yıldırım Beyazıt tahta geçtikten sonra Aydınoğulları, Saruhanoğulları, Germiyanoğulları, Menteşeoğulları ve Hamidoğulları ile mücadele etmiştir sırılarını genişletebilmek için savaşlar yapmıştır. Balkanlara da yönelen Beyazıt orada da topraklarını genişletmeye devam etmiştir. Sırbistan ve bulgaristan ile sınırları bununan osmanlı onlarla da mücadelesini sürdürmüştür.

10. Sınıf Tuna Matbaacılık Ders Kitabı Sayfa 20 Cevabı

Osmanlı Devleti’nin İstanbul’da bir Türk mahallesinin kurulmasına önem vermesinin nedenleri neler olabilir?

Yıldırım Beyazit’in Anadolu Hisarı’nı yaptırtmasından sonra Bizans barış istemiştir. 1400 yılında yapılan anlaşma ile Bizans İstanbul’da bir Türk mahallesi kurulmasına izin vermiştir.
Peki bu Türk mahallesinin kurulması neden önemlidir? Günümüzde de popüler kavramlardan birisi lobi faaliyetleridir. Bu mahalleye yerleşen Türkler, hem Osmanlı adına lobi faaliyetlerinde bulunabilecek, hem ülkedeki siyasi gelişmelerden Osmanlı’yı haberdar edebilecek, hem de o güne kadar yaşayan Bizans halkına Türk halkının hoşgörüsünü tanıtabileceklerdi. Bu bir siyasi harekettir ve savaşlar olmadan da büyük zaferler doğru siyaset ile kazanılır. Bir Türk mahallesinin kurulması, Bizans halkı içerisinde krallarına olan güvenide zedeleyecektir.

10. Sınıf Tuna Matbaacılık Ders Kitabı Sayfa 21 Cevabı

Osmanlı Devleti’nin Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamak istemesinin nedenleri neler olabilir?

1. Osmanlılar Balkanlarda mücadele ederken Anadolu beyliklerinin Osmanlı topraklarına saldırması
2. Anadolu beyliklerinin, Osmanlı Devleti’ne karşı Bizans ile ittifak yapmaları
3. Türk beylikleri arasındaki mücadelelerin Anadolu’daki Türkleri olumsuz etkilemesi

10. Sınıf Tuna Matbaacılık Ders Kitabı Sayfa 22 Cevabı

Osmanlı-Memluk mücadelesinin temel nedenleri neler olabilir ?

Memlük devleti ve Osmanlı Devleti arasındaki mücadele uzun bir süre boyunca sürmüştür. Bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi ekonomik nedenlerdir. Iki devlet de Baharat Yolu’nu ellerinde tutmak istemektedir. Bu yüzden bu ticaret yolu için mücadele etmişlerdir.
Bir diğer konu ise müslümanlara rehberlik etme konusudur. Osmanlı Devleti ve Memlük Devleti arasındaki bu mücadelenin nedenlerinden bir tanesi de halifeliktir. Iki devlet de halifeliğin müslümanlar üzerindeki etkisini bilmekte ve bu gücün kendilerinde olmasını istemektedir.

10. Sınıf Tuna Matbaacılık Ders Kitabı Sayfa 23 Cevabı

Ankara Savaşı Osmanlı Devleti açısından hangi sonuçları ortaya çıkarmış olabilir?

Anadolu’da Timur istilası nedeniyle siyasi, sosyal ve ekonomik düzen bozuldu.
• Anadolu’nun tümünü ele geçiren Timur yanında getirdiği beylere eski topraklarını geri verdi. Böylece
Osmanlı Devleti’ne katılan beylikler yeniden kurulurken Anadolu Türk siyasi birliği de parçalanmış oldu.
• Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki ilerleyişi durdu.
• İstanbul’un Fethi yarım yüzyıl kadar gecikti.
• Doğu Anadolu’da Akkoyunlular Devleti güçlenerek Osmanlılar için tehlike oluşturmaya başladı.
• Yıldırım Bayezit’in oğulları arasında 11 yıl sürecek olan ve Fetret Devri adı verilen taht kavgaları dönemi
başladı.

10. Sınıf Tuna Matbaacılık Ders Kitabı Sayfa 24 Cevabı

Çelebi Mehmet’in, tarihe “Osmanlı Devleti’nin ikinci kurucusu” unvanıyla geçmesinin nedenleri neler olabilir?

Yıldırım Bayezid Ankara savaşında Timur’a mağlup olmuş ve esir düşmüştür. Sonrasında Yıldırım Bayezid’in oğulları arasında taht kavgası başlamış ve Osmanlı Devleti neredeyse dağılma durumuna düşmüştür. Bu süreç 11 yıl sürmüştür. 1. Mehmet (Çelebi Mehmet) Osmanlı topraklarını yeniden bir idare altında birleştirmek için kardeşleri Süleyman, İsa ve Musa Çelebi ile mücadele etmiştir. En son 1413’te Musa Çelebi kuvvetlerini bozguna uğrattıktan sonra, tahta çıkmıştır. Böylece Osmanlı Devleti’ni karşılaştığı bu büyük bunalımdan ve parçalanmaktan kurtararak devletin birliğini sağlayan Çelebi Mehmet, bu nedenle Osmanlı Devletinin 2. kurucusu sayılmıştır.

10. Sınıf Tuna Matbaacılık Ders Kitabı Sayfa 25 Cevabı

Germiyanoğlu Yakup Bey’in topraklarını başka bir devlete değilde Osmanlı Devletine bırakmasının nedeni ne olabilir?

Çünkü bu beylik Müslümandır ve Osmanlı’da Müslüman olduğu için ona bırakmıştır. Ayrıca Osmanlı’nın günden güne güçlendiğini gördüğü için vermiştir.

10. Sınıf Tuna Matbaacılık Ders Kitabı Sayfa 27 Cevabı

Hoşgörülü ve adaletli yönetiminin osmanlı devletine sağladığı faydalar nelerdir?

Osmanlı Devleti’nin zamanında uyguladığı pek çok politikadan bir tanesi de hoşgörü politikasıdır.
Bu hoşgörü politikası özellikle azınlıklara yönelikti. Osman bir imparatorluk olduğu için, bünyesinde çok farklı milletten farklı dinlerden farklı dilleri konuşan insanları barındırmıştır. Bu ahengi sürdürebilmek için de Türk ve müslüman olmayan vatandaşlarına yönelik farklı uygulamarda bulunmuştur. Örneğin kiliseler ve havralar korunmuş ve bu insanlar hiçbir şekilde köle veya esir olarak kullanılmamışlardır.
Bu hoşgörü politikasının yararı ise süphesiz bünyesinde bulunan bu farklı toplulukların devlet içinde uzun yıllar birlikte yaşayabilmeleri, milliyetçilik akımı ortaya çıkana kadar ayaklanmalarda pek az kez bulunmuş olmaları ve vergilerini düzenli olarak ödemeleri olarak gösterilebilir.

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort