10. Sınıf

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Tuna Matbaacılık 1. Ünite Sayfa 12, 13, 14, 15, 16, 17 Cevapları

10. Sınıf Tuna Matbaacılık Ders Kitabı Sayfa 12 Cevabı

Jeopolitik kavramı hakkında neler biliyorsunuz?

Jeopolitik kavramı ingilizceden dilimize geçmiş orjinali geopolitcs olan bir kavramdır. Geo – Geography, Coğrafya
Politics – Politika, Siyaset kelimelerinden türetilmiştir. Türkçe’ye çevirdiğimizde Siyasi Coğrafya olacaktır. Jeopolitik, siyasi coğrafya ile uğraşan bir bilim dalıdır. Bilindiği gibi siyasi coğrafya, ülkemizin konumu, devletler açısından avantaj ve dezavantajları konu alır ve onları inceler. İlk defa bu kavram İsveçli Rudolf Kjellen tarafından ortaya atılmıştır. Günümüzde jeopolitik sözcüğüne sıklıkla siyasiler tarafından rastlarız.

Jeopolitik konumunun bir devletin gelişimine olan etkilerine hangi örnekleri verebilirsiniz?

Bazı ülkelerin jeopolitik konumları onları diğer ülkeler için önemli bir müttefik haline getirebilir (örneğin Türkiye). Deniz yollarına, kanallara, limanlara yakınlık bu imkanlara sahip olmayan ülkeler için üstünlük sağlama fırsatıdır. Diğer ülkeler olası bir savaş ya da ticaret esnasında jeopolitik olarak kritik yerlerde bulunan ülkenin imkanlarından faydalanmak isterler. İhtiyaç duyduklarında bu imkanları kullanabilmek için anlaşma teklif ederlerse bu kritik konumda bulunan devlete ekonomik kazanç getirir.

10. Sınıf Tuna Matbaacılık Ders Kitabı Sayfa 13 Cevabı

14. yüzyıl başlarında anadoludaki siyasi durumun Osmanlı Devleti’nin kurulup gelişmesine etkileri neler olabilir?

14. yüzyıl başlarında Anadolu siyasi durumu tabi ki Osmanlı’nın gelişmesinde etkili olmuştur. Bu nedenleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:
– Kösedağ savaşı sonrası irili ufaklı pek çok farklı Türk devleti ortaya çıkmış, güçlü bir yönetim söz konusu olmamıştır.
– O zamanlar Bizans da eski gücünü kaybetmiş, eskisi kadar çevresindeki alanları etkisi altına alamaz olmuştur.
– Osmanlı Beyliği kurulduğu alan nedeniyle Bizans’a yakındı ve Bizans’un güç kaybediyor olması onlar için bir avantajdı.
– Osmanlı yönetimi ise diğer pek çok devlete göre daha güçlü ve stabil kurulmuştu. Bu durum onların daha istikrarlı olmalarını sağladı.

10. Sınıf Tuna Matbaacılık Ders Kitabı Sayfa 14 Cevabı

Anadolu’daki Türk beylikleri Osman Bey’in hangi özelliğinden dolayı onun hizmetine girmiş olabilirler?

Kayı han tüm Oğuz boylarının hanıydı. Oğuzların yasasına göre hanlık Kayılara düşerdi. Ayrıca Selçuklular da Moğolların egemenliğine girmiş, ülkelerinin büyük bölümünü kaybetmişlerdi. Bu sebeplerle Türk beyleri Osman beyin hizmetine girmek istemektedirler.

10. Sınıf Tuna Matbaacılık Ders Kitabı Sayfa 15 Cevabı

Sizce Karesioğulları Beyliği’nin Osmanlı Devleti’ne katılmasının en önemli sonucu nedir? Neden?

Karesioğulları Beyliği, kurulduğu koordinatın özel konumunun sağladığı ekonomik-ticari ve stratejik avantajları büyümesine yardımcı olan en etkili faktörler arasındadır.
Karesioğulları denize yakın bir konumda yer aldığı için tersaneler inşa edilmiş gemi yapımı için önemli adımlar atılmıştır.
Karesioğulları, Osmanlı Devletinin donanmasının ana çekirdeğini oluşturur.
Osmanlı Devletinin himayesine aldığı ilk Anadolu beyliği olma özelliğine sahiptir. (Osmanlı Devleti Anadolu siyasi birliğini sağlamak için önemli bir adım atmıştır.)
Rumeli’ye yakın olduğu için Balkanların fethini kolaylaştırmıştır.

10. Sınıf Tuna Matbaacılık Ders Kitabı Sayfa 16 Cevabı

Osmanlı Devleti’nin başkenti Bursa’dan Edirne’ye neden taşınmıştır?

Edirne Türkler’in Rumeli’yi fethetme hareketlerinde çok önemli bir askeri üsttü.Başkent Bursa, Avrupa ve Balkanlara uzak kalıyordu.Bu yüzden Sırpsındığı zaferinden sonra 1. Murat, 1365′te devlet merkezini Bursa’dan Edirne’ye taşıdı.Böylece Bizansın bizansın arka tarafına geçerek arkasını ve önünü işgal edip ortasında bizansı bırakarak bizansı yıkabilecekti.

10. Sınıf Tuna Matbaacılık Ders Kitabı Sayfa 17 Cevabı

Halil İnalcık’a göre Osmanlıların Balkanlarda ilerleyişini kolaylaştıran etkenler neler olmuştur?

1 – Avrupa’da ki siyasi sorunlar, kavgalar
2 – İç Savaşlar
3 – Balkanlarda kötü,ahlaksız zorba kralların olması
4 – Balkan halklarının dağılması

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort