10. Sınıf

10. Sınıf Mega Yayıncılık Fizik Ders Kitabı Sayfa 304 , 305 , 306 Cevabı

2017-2018 10. Sınıf Fizik Ders Kitabı Mega Yayıncılık 4. Ünite Optik Sayfa 304, 305, 306 Ünite Değerlendirme (3) Soruları ve Cevapları

10. Sınıf Mega Yayıncılık Fizik Ders Kitabı Sayfa 304 Cevabı

Aşağıdaki tümcelerden doğru olanların yanındaki “D”, yanlış olanların yanındaki “Y” harflerini işaretleyelim. Yanlış olduğunu düşündüğümüz tümcelerin doğrusunu defterimize yazalım.

1. (Y) Işık, kırılmada dalga gibi davranmaz.
2. (D) Işığın kırılması olayında kırılma açısı gelme açısıyla doğru orantılı değildir.
3. (Y) Işığın kırılma yasaları sadece beyaz ışık için geçerlidir.
4. (D) Bir ortamın kırıcılık indisi, o ortamı geçen ışığın rengine de bağlıdır.
5. (D) Tam yansıma olayı, ışığın çok kırıcı ortamdan az kırıcı ortama çıkamamasıdır.
6. (Y) Işık, kırıcılık indisi büyük ortamlarda daha hızlı ilerler.
7. (D) Işığın ana renkleri kırmızı, yeşil ve mavidir.
8. (Y) Bir boya maddesinin sarı görünmesi, beyaz ışığın içinden kırmızıyı soğurmasındandır.

Çerçeve içinde verilen kelime ve kelime gruplarından uygun olanını kullanarak aşağıdaki tümcelerde noktalı yerleri tamamlayalım ve tamamlanmış tümceleri defterimize yazalım.

1. Gözde görüntü retina üzerine düşer.
2. Gözlük numaraları, diyoptri denilen birimle ifade edilir.
3. Yakını net göremeyen göz hipermetrop göz olarak adlandırılır.
4. Miyop bir gözün kusuru ırıksak mercek ile düzeltilir.
5. Fotoğraf makinelerinin objektifi daima gerçek görüntü verir.
6. Yer dürbünlerinde düzeltme merceği bulunur.
7. Dürbünlerde görüntü çizilirken cisim sonsuz uzaklıkta kabul edilir.
8. Korneanın küreselliğinin bozulması, astigmatlık denilen göz kusurunun nedenidir.

Aşağıdaki soruları yanıtlayalım. Yanıtlarımızı defterimize yazalım.

1. Görme olayı nasıl gerçekleşir?

Bir cismin görülebilmesi için o cismin ya ışık kaynağı olması ya da ışık kaynağı tarafından aydınlatılmış olması gerekir.

Cisme bakıldığında cisimden çıkan veya yansıyan ışık ışınları önce saydam tabakaya gelir ve burada kırılır. Saydam tabakada kırılan ışınlar göz bebeğine gelir. Göz bebeği, gelen ışığın miktarını iris sayesinde ayarlar ve ışınlar göz bebeğinden geçerek göz merceğine gelir. Işınlar göz merceğinde tekrar kırılarak ağ tabakadaki sarı benek üzerine düşer.

Sarı benek üzerine düşen ışınlar ters görüntü oluşturur ve burada oluşan görüntü görme duyu hücreleri tarafından alınarak görme duyu sinirlerine aktarılır. Görme duyu sinirleri görüntüyü beynin görme duyu merkezine iletir. Görme duyu merkezinde görüntü ile ilgili bilgiler değerlendirilir, ters olan görüntü düzeltilir ve görme olayı gerçekleşir.

2. Mikroskopla bakılan cismin görüntüsünün oluşumu nasıldır?

Mikroskop, çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük cisimlerin birkaç mercek yardımıyla büyütülerek görüntüsünün incelenmesini sağlayan bir alettir.
17. asırda Hollandalı Antoni Van Leeuwenhoek ve İngiliz Robert Hooke bulmuşlardır.

MİKROSKOP 
1. Mekanik kısım
2. Optik kısım

3. Göz kusurları ve nedenleri nelerdir?

4. Optik aletler, özellikle de yer dürbünleri siyah boyalıdır. Bunun nedeni nedir?

5. Görünen derinlik, gerçek derinlikten neden farklıdır ve nelere bağlıdır?

Görünür derinliği cismin bulunduğu ortamın kırıcılık indisine ve cismin sıvı yüzeyine olan uzaklığına bağlıdır.

Buradan çıkan sonuç az yoğun ortamdan çok yoğun ortamdaki cisme bakan göz cismi daha yakında ve daha büyük algılar. Su içindeki balığı daha yakında ve daha büyük gören balıkçı balık derinlere inerken balığı olduğundan büyük zanneder.

6. Merceklerde özel ışınlar nelerdir ve bunların merceği geçişleri nasıldır?

7. Bir merceğin büyüteç olarak görev yapmasının koşulları nelerdir?

Aynalar, ışığın yansıması sonucunda görüntü veren düz ya da küre kapağı şeklinde olan ve bir yüzü parlatılmış opak cisimlerdir. Düzlem ayna gibi düzgün yansımaya sebep olan yansıtıcıların verdiği görüntüler cisimle aynı büyüklükte olur.Mercekler ise ışığı kırarak görüntü oluşturan, en az bir yüzü küresel saydam cisimlerdir. Cam veya plastik madde gibi saydam maddelerden yapılır. Işığı kırarak görüntü oluşturur. Verdikleri bu görüntü büyük ya da küçük olabilir. Optik araçların çoğunda mercek kullanılır. Gözün kendisi de doğal bir mercektir. Yapılış şekillerine göre mercekler, ince kenarlı mercek (yakınsak) ve kalın kenarlı mercek (ıraksak) olarak ikiye ayrılır.

8. Düzeltme merceği nedir ve nasıl görev yapar?

Gözün ön tarafında bulunan ve dışarıdaki cisimlerin görüntüsünün ağ tabaka üzerine düşmesini sağlayan mercek biçiminde saydam organ.Bir gözleme aygıtının, kullananın gözüne yakın merceği.İrisin ardında bulunan saydam bölge olup imgenin ağ tabaka üzerine net düşebilmesi için ışığın odak noktasını ayarlayan saydam yapı. Petek gözde her bir parçanın önünde bulunan ve saydam tabakanın değişmesi ile meydana gelmiş olan bölge.Göz bebeğinin arkasında, iris ile corpus vitreum arasında, pars siliyaris retinadan gelen ince ipliklerle asılı bikonveks, saydam disk biçiminde uyum sağlayan mercek, lens.

10. Sınıf Mega Yayıncılık Fizik Ders Kitabı Sayfa 305 Cevabı

Aşağıdaki soruların yanıtlarını, sonundaki yanıt çizelgesine işaretleyelim.

1. Kırıcılık indisleri farklı iki ortamın ara yüzeyine, 0°< a < 90°olacak biçimde, a açısıyla gelen bir ışın için aşağıdakilerden hangisi olanaksızdır?
A) Kırılmadan yoluna devam etmesi
B) Kırılarak yoluna devam etmesi
C) Tam yansıma yapması
D) Bir kısmının yansıması
E) Renklerine ayrışması

2. X ve Y ortamlarının ara yüzeyine gelen tek renkli bir ışığın tam yansıma yapması, aşa- ğıdakilerden hangisine bağlı değildir?
A) X ortamının kırıcılık indisi
B) Y ortamının kırıcılık indisi
C) Işığın rengi
D) Işığın gelme açısı
E) Işığın şiddeti

3. Tek renkli bir ışının X, Y ve Z ortamlarını geçerken izlediği yol aşağıda verilen şekildeki gibidir.
X, Y ve Z ortamlarının kırıcılık indisleri nx, nY, nz olduğuna göre
I. nx=nY,
II. nY>nz,
III. nz>nx
bağıntılarından hangisi kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III

4. K ve M ışınları, bir prizmayı geçerken yukarıda verilen yolu izliyor ve bu olayla ilgili olarak aşağıdaki yorumlar yapılıyor:
I. Prizmanın kırıcılık indisi M ışını için daha büyüktür.
II. M ışınının prizmadaki ilerleme hızı, K’ninkinden küçüktür.
III. Kve M ışınlarının havadaki hızları eşittir. Yukarıdaki yorumlardan hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

5. Şekildeki masa üstü akvaryumu küreseldir ve yavru Japon balığı akvaryumun merkezindedir. Şekildeki konumdan bakan göz, bu balığı nerede görür (Balık noktasal sayılacaktır.)?
A) Olduğu yerde
B) Olduğu yerden uzakta
C) Olduğu yerden yakında
D) Olduğu yerden yukarıda
E) Olduğu yerden aşağıda

10. Sınıf Mega Yayıncılık Fizik Ders Kitabı Sayfa 306 Cevabı

6. Bir aynaya bakan öğrenci, gözünü aynada düz ve büyümüş olarak görüyor. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Öğrenci, düzlem aynaya bakmaktadır.
B) Öğrenci, çukur aynaya odak uzaklığının içinden bakmaktadır.
C) Öğrenci, çukur aynaya odak uzaklığının dışından bakmaktadır.
D) Öğrenci, tümsek aynaya odak uzaklığının içinden bakmaktadır.
E) Öğrenci, tümsek aynaya odak uzaklığının dışından bakmaktadır.

7. Aşağıdakilerden hangisi mercek tanımı kapsamında bir cisim değildir?
A) Su damlası
B) Cam bilye
C) Okuma gözlüğü camı
D) Pencere camı
E) Büyüteç camı

8. Şekildeki düzenekte, kutunun içinde bir mercek bulunmaktadır ve mum alevinin görüntüsü perdeye net olarak düşmüştür. Sistemle ilgili aşağıdaki yorumlar yapılıyor:
I. Mercek yakınsaktır.
II. Görüntü alevden büyüktür.
III. Merceğin odak uzaklığı d’nin yarısıdır. Yukarıdaki yorumlardan hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

9. Tek renkli paralel ışın demeti şekildeki kutunun ön yüzünden giriyor ve arka yüzünden daralmış paralel demet olarak çıkıyor. Buna göre kutunun içinde aşağıdaki mercek sistemlerinden hangisi bulunmaktadır?

Cevap: D

10. Güneşe tutulan bir gözlük camı, arkasın’ daki kibriti tutuşturduğuna göre,
I. Gözlük camı yakınsak mercektir.
II. Kibrit, merceğin odak noktasındadır.
III. Gözlük camı kalın kenarlıdır, yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort