10. Sınıf

10. Sınıf Mega Yayıncılık Fizik Ders Kitabı Sayfa 302 , 303 Cevabı

2017-2018 10. Sınıf Fizik Ders Kitabı Mega Yayıncılık 4. Ünite Optik Sayfa 302, 303 Ünite Değerlendirme (2) Soruları ve Cevapları

10. Sınıf Mega Yayıncılık Fizik Ders Kitabı Sayfa 302 Cevabı

Aşağıdaki tümcelerden doğru olanların yanındaki “D”, yanlış olanların yanındaki “Y” harflerini işaretleyelim. Yanlış olduğunu düşündüğümüz tümcelerin doğrusunu defterimize yazalım.

1. (D) Işık, yansımada dalga gibi davranır.
2. (Y) Işığı yansıtan her yüzey aynadır.
3. (Y) Düzlem aynalar sadece gerçek görüntü verir.
4. (D) Çukur ayna ile ateş yakmak mümkündür.
5. (D) Düzlüm aynaya yaklaştıkça görüş alanı büyür.
6. (Y) Küresel aynaların odak uzaklıkları eşittir.
7. (D) Tümsek aynalar, gerçek cisimlerin sadece sanal görüntüsünü verir.
8. (Y) Bir cismin çukur aynadaki görüntüsü cisimden büyükse cisim merkezden ötededir.

Çerçeve içinde verilen kelime ve kelime gruplarından uygun olanını kullanarak aşağıdaki tümcelerde noktalı yerleri tamamlayalım ve tamamlanmış tümceleri defterimize yazalım.

1. Beyaz ışık altında sarı görünen bir yüzey, mavi ışık altında siyah görünür.
2. Sarı renkli ışığa mavi renkli ışık katılırsa beyaz ışık elde edilir.
3. Mavi ve kırmızı ışığı geçiren saydam levha magenta filtredir.
4. Çok kırıcı ortamdan ayırıcı yüzeye sınır açısı ile gelen ışının kırılma açısı 90° olur.
5. Bir merceğin ışığı kırma derecesi yakınsama terimiyle ifade edilir.
6. Bir küresel aynanın eğrilik yarıçapı odak uzaklığının yaklaşık 2 katıdır.
7. Asal kesiti ikizkenar dik üçgen olan ışık prizmalarına tam yansıma prizma denir.
8. Her kırılmaya bir miktar da yansıma eşlik eder.

Aşağıdaki soruları yanıtlayalım. Yanıtlarımızı defterimize yazalım.

1. Işığın kırılması, su dalgalarına benzetilerek nasıl açıklanır?

Bir dalga leğeninde şekil I dalgaların yandan görünüşü,şekil II ise üstten görünümüdür. Dalgaların hızı derin ortamdan sığ ortama geçerken azalır. Vderin > Vsığ, lderin > lsığ Periyodik düzlem dalgalar, derin ve sığ ortamları ayıran yüzeye paralel olduğunda dalgaların ilerleme doğrultusu değişmez, hızı ve dalga boyu değişir.Derin ve sığ ortamları ayıran yüzey düzlem dalgalara paralel değilse, dalgalar ortam değiştirdiğinde ilerleme doğrultusu değişir.

2. Küresel aynaların temel büyüklükleri nelerdir?

3. Bir merceğin odak uzaklığı nelere, nasıl bağlıdır?

4. Tek renkli bir ışının ışık prizmasını geçişi nasıldır?

5. Paralel kayma nedir, nelere bağlıdır?

1. Levhanın (camın) kalınlığına
2. Işığın rengine
3. Ortamın kırıcılık indisine
4. Levhanın (camın) kırıcılık indisine
5. Işığın gelme açısına
6. Işığın kırılma açısına

6. Tam yansıma olayı nedir ve oluşma koşulları nelerdir?

7. Cisimlerin renkli görünmesi nasıl açıklanmaktadır?

Beyaz cisimler, tüm renkleri yansıttıkları için hangi renkte ışık ile aydınlatılıyorsa o renkte görünürler.
Siyah renkli cisimler üzerine gelen tüm renkleri soğurur ve hiçbirini  yansıtmaz. Bu nedenle cisim siyah  olarak algılanır.
Mavi renkli cisimler üzerine düşen beyaz ışıktaki mavi rengi yansıtırken diğer renkleri soğurur ve mavi görünür.

8. Yakınsama nedir ve nelere bağlıdır?

YAKINSAMA:
Bir merceğin uzaklığının metre cinsinden tersineyakınsama denir. Birimidiyoptridir.
UYARI 1: İnce kenarlı merceklerin yakınsaması (+) alınır.
UYARI 2: Kalın kenarlı merceklerin yakınsaması (-) alınır.
UYARI 3: Gözlük numaraları, yapımında kullanılan merceğin yakınsamasına eşittir.

10. Sınıf Mega Yayıncılık Fizik Ders Kitabı Sayfa 303 Cevabı

Aşağıdaki soruların yanıtlarını, sonundaki yanıt çizelgesine işaretleyelim.

1. Aşağıdaki varlıklardan hangisi ışık kaynağı değildir?
A) Güneş B) Ay C) Alev D) Akkor ampul E) Floresan ampul

2. Işığın doğrular boyunca yayılmasına
I. Cisimlerin arkasında gölge oluşması,
II. Karanlık kutuda ters görüntü oluşması,
III. Yeterince ısıtılan katiların ışık yayması olaylarından hangisi ya da hangileri bir kanıt oluşturur?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

3. Yarıçapları R ve 2R olan iki küreden her birinin merkezinde ışık şiddetleri eşit birer noktasal kaynak bulunmaktadır. Bu koşullar altında kürelerin yüzeyine düşen toplam ışık akışı ile yüzeydeki aydınlanma şiddeti için ne söylenebilir?
A) Akılar eşit, aydınlanma şiddetleri farklıdır.
B) Akılar farklı, aydınlanma şiddetleri eşittir.
C) Akılar ve aydınlanma şiddetleri eşittir.
D) Akılar ve aydınlanma şiddetleri farklıdır.
E) Bu verilerle kesin bir yargıya varılamaz.

4. Işık şiddeti İ1 olan noktasal bir kaynak bir perdeden d, ışık şiddeti î2 olan noktasal kaynak ise aynı perdeden 2-d uzaklıktadır. Bu kaynaklardan perdenin aynı noktasına dik düşen ışınlar eşit şiddette aydınlanmalar oluşturmuştur.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) 11 = İ2 B) İ, = 2İ2 C) 2İ1 = İ2 D) 4İ1 = İ2 E) İ1 = 4İ2

5. Karanlık bir ortamdaki ışık kaynağına bir cismin arkasından bakan öğrenci, bu ışık kaynağını şekildeki gibi görüyor ve bu olayla ilgili olarak şu yorumlar yapılıyor:
I. Işık kaynağı küreseldir.
II. Cisim, saydam olmayan bir toptur.
III. Öğrencinin gözü tam gölge bölgesindedir. Yukarıdaki yorumlardan hangisi ya da hangileri kesinlikle yanlıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

6. Odak uzaklığı f olan bir çukur aynadan 1,5 f uzaklıktaki bir cismin görüntüsü için aşa- ğıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Ters, küçük B) Ters, büyük C) Ters, eşit D) Düz, büyük E) Düz, küçük

7. Aşağıdakilerden hangisi, çukur aynadaki görüntülerin bir özelliği değildir?
A) Ters, küçük B) Ters, büyük C) Ters, eşit D) Düz, büyük E) Düz, eşit

8. Boyu 1,6 m olan bir öğrencinin tüm boyunu görebileceği düzlem aynanın boyu en az kaç m olmalıdır?
A) 0,8 B) 1,0 C) 1,6 D) 2,0 E) 3,2

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla

Beylikdüzü escort, istanbul escort